Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Üç Aylar Ve Regaib Kandili ile ilgili Hutbeler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Üç Aylar Ve Regaib Kandili ile ilgili Hutbeler

  Reklam
  üç aylar ve regaib kandili ile ilgili hutbeler


  Paylaş
  Üç Aylar Ve Regaib Kandili ile ilgili Hutbeler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rahmet, Mağfiret ve Bereket sıfatlarını mahlûkatının üzerinden hiçbir zaman eksik etmeyen Yüce Rabbimiz kimi zaman ve mekânlarda bu nimetlerini kullarının üzerine adeta yağdırır. Seher vakitleri, Cuma günleri, üç aylar işte bu önemli zaman dilimlerinin başında gelir. Önümüzdeki Çarşamba günü Üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece ise Regâib kandilidir.

  Rasûlullah (s.a.v.) üç aylara ayrı bir önem verirdi. Recep ayı girdiği zaman “Allahım, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, bizi Ramazan’a ulaştır”.[1] diye dua ederdi. Şaban ayı hakkında da şöyle buyurmuştur: “Şaban ayı, Recep ile Ramazan arasında, insanların değerini bilmedikleri bir aydır. Onda ameller Allah’a yükseltilir. Onun için ben de amelimin oruçlu olduğum halde Allah’a sunulmasını seviyorum ve onda oruç tutuyorum”. [2]
  Bizler de Peygamber Efendimizi örnek alarak bu aylarda ibadetlerimizi çoğaltıp, hayırlarımızı artırmalıyız. Özellikle Şaban ayında nâfile oruçlarımızla Ramazan ayına hazırlık yapalım.
  Değerli Müminler!
  Kıyamet günü herkese ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinin hesabı sorulacaktır. Yüce Rabbimiz; “Nihayet o gün nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz” buyurur.[3]
  Rasulullah (s.a.v.) da şöyle buyurur: “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölüm ötesine hazırlık yapandır”.[4] “Allah tarafından hesaba çekilmeden önce siz kendinizi hesaba çekiniz.” [5]. “Ey insanlar! Ölmeden önce Allah’a tevbe edin. (Musîbet, hastalık, yaşlılık gibi) ağır meşgûliyetlere düşmeden önce sâlih ameller işlemede acele edin. Allah’ı çok zikredin. Gizli ve açık çok sadaka vererek Allah’a karşı üzerinizdeki borcu ödeyin ki bol rızka, ilâhî yardıma ve güzel hallere mazhar olasınız…” [6]
  Muhterem Müslümanlar!
  Ne yazık ki, madde ve mânâ arasındaki dengenin, mâna aleyhine bozulduğu bir devirde yaşıyoruz. İnsanlar ve toplumlar arası ihtilaflar bütün dünyayı olumsuz yönde etkilemekte; akl-ı selim yerine silahlar konuşmaktadır. Böyle bir zamanda, nefis muhasebesine, tövbeye ve duaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bu bizi daha sorumlu davranmaya sevkedecek, olgunlaştıracak ve pişirecektir. Dinimizin bize ısrarla tavsiye ettiği nefis muhasebesi, tövbe, dua gibi manevi gıdaların ihmal edilmesi, günümüzde yaşanan ferdi ve sosyal problemlerin temel sebebidir.
  Bunun ferdi sonucu manevi doyumsuzluk, huzursuzluk ve mutsuzlukların yaygınlaşması; toplumsal tezahürü de adaletsizlik, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, kin ve intikam gibi zararlı duyguların toplumda hakim olmasıdır. İşte üç aylar gibi mübarek zamanlar kendimizi sorgulayıp, tövbe istiğfar ve dualarımızla kötülüklerden arınmamız için belki bir daha elimize geçmeyecek altın fırsatlardır.
  Bu bereketli günlerin bizler için bütün Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim.
  [1] Beyhaki, Şuabu’l-iman, III, 375.
  [2] Nesai, Savm, 70.
  [3] Tekâsür, 102/8.
  [4] İbn Mâce, Zühd, 31.
  [5] Türmizi, Sıfatü’l-kıyâme, 26.
  [6] Beyhaki, Şuabü’l-iman, III, 105
  İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ
  HUTBE KOMİSYONU 3. 3
  Bu sene mübarek üç ayların başlangıcı 30 mart 2017 perşembe günü başlayacaktır.Fevzi bol bu güzel ayları layıkı ile yerine getirebilmeyi nasip etsin Allah.