Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dini olarak eşimden boşandım ama aramız düzeldi yeniden evlenmek için ne yapmalıyız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  kadır

  Reklam

  Dini olarak eşimden boşandım ama aramız düzeldi yeniden evlenmek için ne yapmalıyız?

  Reklam
  eşimden boşandım dınen ama şimdı aramız du
  zeltı tekrar evlenmek ıstıyom ne yapmam lazım


  Paylaş
  Dini olarak eşimden boşandım ama aramız düzeldi yeniden evlenmek için ne yapmalıyız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ric’i (cayılabilir) talakla boşanma durumunda iddet süresi içinde tekrar evlenilebilir
  Yeni bir nikâh akdi yapılmadan erkeğin eşiyle normal aile hayatına dönmesine imkân veren boşama şekline ric'î talâk denir. Ric'î talâkın başlıca üç şartı vardır. Bunlar;

  1- Boşadığı karısıyla daha önceden fiilen evlenmiş, karı-koca hayatı yaşamış bulunmak;

  2- Hanefilere göre sarih boşama sözleriyle boşamış olmak ve şiddet, mübalağa ifade eden bir kelime söylememiş olmak;

  3- Üçüncü boşama hakkını kullanmamış olmaktır.

  Ric'î boşamadan sonra erkek eşine, "Evliliğimizi devam ettirmek istiyorum", "Sana dönüyorum" gibi sözle; eşini öpmesi, şehvetle yaklaşması ya da cinsî temasta bulunması gibi fiillerle geri dönebilir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
  Üç talakla boşama gerçekleştiğinde ise, kadın ancak başka biriyle evlenip boşandıktan sonra eski kocasına geri dönebilir
  Üç defa boşanmışsa artık kadının bir üçüncü erkekle muteber bir şekilde evlenmesi ve bu ikinci evliliğin talak, fesih veya ölümle ortadan kalkmış olması şarttır. İşte koca ile eski karısı arasındaki, bu geçici yasağı ortadan kaldırmaya yönelik muâmelelere tahlil; "helâl kılma", "helâlleştirme" veya "hulle" adı verilir.
  Hulle'nin dayanağı Kuran-ı Kerim’dir
  Kurân-ı Kerim’de; boşamanın iki defa olduğu, bundan sonra, ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek gerektiği belirtildikten sonra (Bakara, 229) bir sonraki ayette şöyle buyrulur:

  “Böylece (kocası) onu (iki hakkını da kullandıktan sonra üçüncü def‘a) boşarsa, artık bundan sonra (o kadın) ondan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helâl olmaz. Bununla beraber (bu ikinci kocası da) onu boşarsa, Allah’ın hududuna riayet edeceklerini zannettikleri takdirde, artık birbirlerine dönmelerinde onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın hudududur, (ehemmiyetini) bilecek bir kavim için onları açıklıyor.” (Bakara, 230)

  Bu ayete ve İslâm'ın diğer hükümlerine göre, meşru bir hullenin şartları şunlardır:

  1) Bir defada veya ayrı zamanlarda üç kere boşanan kadın iddetini tamamlayacak.

  2) Bundan sonra, başka bir erkekle, sahih nikâhla evlenecek

  3) Evlendiği ikinci kocasıyla zifaf meydana gelecek.

  4) Ölüm veya boşama suretiyle bu ikinci evlilik sona ermiş bulunacak.

  5) Kadın, ikinci kocadan olan iddetini tamamlamış olacak.


  Ancak bu şartlar yerine geldikten sonra bir erkeğin üç defa boşadığı karısıyla yeniden evlenmesi mümkündür.
  (el-Cassâs Ahkâmü'l-Kur'ân)