Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ön Kısımdan Yellenmenin Hükmü Nedir,Abdesti Bozar mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ön Kısımdan Yellenmenin Hükmü Nedir,Abdesti Bozar mı?

  Reklam
  önden yelleme abdesti bozarmı?


  Paylaş
  Ön Kısımdan Yellenmenin Hükmü Nedir,Abdesti Bozar mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Sizden her hangi biriniz hadeste bulunacak olursa, abdest alıncaya kadar Allah onun namazını kabul etmez."
  Bunun üzerine Hadramevt ehlinden birisi kalkıp: "Hades dediğin şey nedir ey Ebu Hurayra? " diye sormuş, O da, "Sesli veya sessiz yellenmektir, diye cevap vermiştir. " (Ebu Hurayra'dan Buhari ve Muslim tarafından rivayet edilmiştir. Neylu'l-Evtâr, 1,185)

  Bir başka hadisinde Hz. Peygamber. "Ancak ses veya yelden dolayı abdest alınır." diye buyurmuştur.
  (Bu hadisi Tirmizî ve ibni Mace, Ebu Hurayra'den rivayet etmişlerdir. Nevevî onun hakkında: "Sahih bir hadistir." demişse de Suyûtî bunun zayıf olduğuna dair işare kullanmışlar.

  Muslim ise bir başka lafızla şu şekilde rivayet etmektedir. "Her hangi bir kimse içinde bir şey hisseder ve kendi*sinden bir şey çıkıp çıkmadığı konusunda tereddüt ederse bir ses işitmedikçe veya bir koku duyma*dıkça mescitten dışarıya çıkmasın." Neylu'l-Evtâr, I, 188)


  Hanefî mezhebi âlimleri, -daha sahih kabul edilen görüşe göre- bundan, önden çıkan yeli istisna etmişlerdir. Onlara göre bu yel, abdesti bozmaz. Çünkü bu bir yel değil, ihtilâç (titreşim) dir. Yel dahi olsa, onda necaset bulunmaz. Hanefîlerin dışın*daki mezheb âlimleri bunu istisna etmemişlerdir. Çünkü az önce geçen hadiste "ve*ya yel" tabiri kullanılmıştır. Bu tabir aynı zamanda önden çıkan yeli de içine almaktadır.

  Doğrusu ise îbni Kudâme'nin "el-Muğni"de söylendiği gibidir. O şöyle diyor: "Bizler böyle bir yelin varlığını bilemiyoruz. Ve herhangi bir kimseden böyle bir şey çıktığını da bilmiyoruz."


  (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C. 1, S. 188- 191)onden yellenme abdesti bozarmi hukmu nedir,  Önden yellenme ne demek