Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadın kaynının yanında namaz kılabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadın kaynının yanında namaz kılabilir mi?

  Reklam
  kadin kayninin yaninda namaz kilabilirmi


  Paylaş
  Kadın kaynının yanında namaz kılabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evlenme yasakları konusunda erkek kadın ayrımı yapmaya gerek yok; erkeği anlayınca kadın da anlaşılmış olur.

  1-) Evlilik yasağı açısından kadınlar iki sınıfta ele alınırlar:

  a- Evliliği ebediyen haram olanlar. Bunlar,
  1- Akrabalık bağı
  2- Hısımlık bağı
  3- Süt bağı

  olmak üzere üç nedene dayanır. Mesela kişinin amcası ebediyen kalkmaz bir akrabalık bağıdır. Kayınpeder ebediyen kalkmaz bir bağdır. Süt emme de ebediyen kalkmaz bir bağ oluşturur.

  b- Geçici bir şekilde haram olanlar. Bunlar da şu şekilde olabilir:
  1- Bir erkeğin ikinci hanım olarak, birinci hanımın kardeşi (baldızı) gibi bir yakınını alması geçici olarak haramdır. Birinci hanımı ile bağı kesilince o kadını nikâhlayabileceği için bu duruma geçici haramlık denmiştir.
  2- Boşanmış bir kadının beklemesi gereken iddet süresi geçici bir haramlık oluşturur.
  3- Bir erkek,üç talakla boşadığı bir kadınla tekrar nikâhlanabilmesi için o kadının başka biri ile nikâhlanması ve tabii bir şekilde ondan boşanması gerektiğinden o kadınla evlilik de geçici olarak haramdır.
  4- Bir erkeğin dört hanımla nikâhlı olması durumunda beşinci olacak kadın, o ilk dörtten ötürü geçici olarak haramdır. 5- Kadının semavî dinlerden bir dine mensup olmaması da geçici bir haramlık oluşturur.
  Ebedi ve geçici olmak üzere sekiz grup içinde ilk üç grup, evlenilmesi ebediyen haram olduğundan, onlarla yabancı bir kişi muamelesi içinde olmak gerekmez. Oturulup konuşulabilir, beraber geziye çıkılabilir. Ancak, yaşların genç olması ve benzeri nedenlerle bir fitne ihtimali söz konusu olursa, bu özel bir durumdur. O zaman herkesin dinine ve iffetine dikkat etmesi şart olur.
  2-) Yukarıdaki kuralları açabiliriz.
  Buna göre:
  – Kişinin aslı yani anne babası ve onların anne babaları ebedi haram listesindedir.
  – Kişinin evladı ve onların evladı ebedi haram listesindedir. Bu bağ ne kadar uzarsa uzasın haramlık devam eder.
  – Kişinin anne babasının diğer uzantıları ve onların uzantıları haramdır. Kardeşler ve kardeşlerin çocukları bunlardır. Bu bağ da ne kadar uzarsa uzasın hüküm aynıdır.
  – Dede ve ninelerin uzantıları birinci derecede kalmak şartıyla haramdır. Halalar, teyzeler, babasının halaları, annesinin halaları, annesinin teyzeleri haramdır. Bunların çocukları ise haram değildir. Hala kızları, teyze kızları, babasının hala kızı, annesinin hala kızı, annesinin teyze kızı, babasının teyze kızı haram değildir. Başka bir mani yoksa bunlarla evlenebilir. Çünkü bunlar dede veya nineden iki basamakla uzaklaşmış olmaktadırlar.
  3-) – Bir erkeğin, nikâhlanıp cinsel ilişki kurduğu bir kadının, başka erkekten olma kızları ile evlenmesi ebediyen haramdır.
  – Bir kadınla sadece nikâh bile kıyılmış olsa o kadının anne babası/dede ve nineleri o erkeğe ebediyen haram olur.
  – Baba ve dedelerin kadınları da, onlar öldükten veya boşadıktan sonra bir erkeğe haramdır.
  – Kişinin soyundan gelenlerin yani çocukları ve onların çocuklarının eşleri, boşandıktan veya onlar öldükten sonra bile kişiye ebediyen haramdır.
  4-) Süt emzirme konusundaki kural ise şudur: Bir erkeğe, soy bakımından kim haramsa sütle beraber oluşan bağda da o haramdır.
  Bu kuralları iyi bildikten sonra, kimin eli tutulur kimin tutulmaz onu da bilmiş oluruz. Tanışıklık, arkadaşlık, görgü-gelenek gibi nedenler, dinimizin ilkelerini gevşetme nedenimiz olamaz. Fitne olmadıkça evlenilmesi ebediyen haram olanlar -yani yeniden yaratılıp başka bir soydan gelmedikçe ki bu bir hayal bile değildir- dışında her kadın yabancıdır. İslam böyle emrediyor.Allah Teâlâ’dan dinine bağlı kalmaya bizi muvaffak kılmasını dileriz.

  NUREDDİN YILDIZ


  ---------------------------
  Kadın namaz kılarken kendine nikah düşen erkeklerin onu görmesi namazını bozmaz, bundan dolayı kadın sorumlu da olmaz. Erkeklerin görmesinden dolayı kadın farz namazı oturarak kılamaz, normal olarak namazın bütün farzlarını yerine getirir.
  Bununla beraber, kadın rükûa eğilirken ve secdeye varırken erkeğin aklına birtakım yanlış düşünceler gelebileceğinden, mümkünse müstakil bir oda, sakin bir köşe veya perde ile bölünmüş bir mekânı tercih etmeli. Zaten kadının ibadet yeri ve mescidi kendi evidir. Bu hususta Efendimizin (a.s.m) tavsiyeleri şöyledir:

  “Kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın. Evleri ise onlar için daha hayırlıdır.” (Ebû Dâvud, Salât, 53)

  “Kadınların en hayırlı mescitleri, evleridir.” (Feyzü’l-Kadîr, 3: 491, Hadis no: 4087)

  Bununla birlikte namaz vaktinin geçmek üzere olduğu zamanlarda, yolculuk esnasında, kalabalık yerlerde ve mekânın müsaadesizliği durumlarında bir an önce farzın eda edilmesi gerekeceğinden başka türlü zanlara kapılmadan namaz kılınmalıdır.

  Bu arada bir noktayı da hatırlatalım: Peygamberimizin (a.s.m.) zamanında Mescid-i Nebevîde erkekler ön saflarda namaza dururken, kadınlar arka saflarda yerlerini alır ve cemaate katılırlardı. Bugün de başta Kâbe’de, Harem-i Şerifte olmak üzere büyük cami ve mukaddes yerlerde çok kere hanımlar erkeklere yakın bir mekânda namaz kılıyorlar, hattâ Harem-i Şerifte kadınların erkeklerin önünde bile namaza durdukları oluyor.

  Netice olarak denebilir ki: Kadınlar beş vakit namazlarını evlerinde kılarlar, kendi evlerinin dışında başka yerlerde kıldıklarında ise yabancı erkeklerin göremeyeceği bir yeri aramalılar. Camilerimizde ise pek çok yerde ya mahfel bulunuyor, veya ayrı kat ve bölümler tahsis edilmiş olduğundan özellikle Ramazan’larda teravih namazlarını oralarda kılıyorlar.

  Bir erkek namaz kılarken, kendi hanımı veya bir başka kadın yanından geçerse namazı bozulur mu?

  Bu durumda erkeğin namazı bozulmadığı gibi, namaz kılan kadın da olsa, yanından bir erkeğin geçmesiyle namazı bozulmaz. Ancak namazı cemaatle kılarlarken, kadınlarla erkekler aynı hizada bulunurlarsa erkeklerin namazı bozulur. Bu mesele de yalnız Hanefi mezhebine göredir. Diğer mezheplere göre böyle bir durum namazı bozmaz. Camilerin kalabalık olduğu ve yer darlığında ve Harem-i Şerifte bu hükme göre amel ediliyor.

  Mehmet Paksu 3. 3
  Bir kadın kimlerin yanında namaz kılabilir diye ele alırsak Kadın namaz kılarken erkeklerin onu görmesi namazını bozmaz fakat yabancı erkeklerin görmeyeceği yerleri tercih etmesi gerekir.Mahreminin yanında namaz kılabilir.Kayında namahrem olduğuna göre sakınması gerekir çünkü namazı eda ederken rüku ve secdede vücut hatları belli olur ve hoş olmayan görüntüye sebep olup dikkat ceker.kayınbabanın yanında namaz kılınır mı,  gelin kayınbabanın yanında namaz kılabilir mi,  kayınpederin yanında namaz kılınır mı,  kayninin yaninda namaz kilinirmi,  gelin kayninin yaninda namaz kilabilirmi,  kadın eşinin yanında namaz kılabilir mi,  kayınbiraderin yanında namaz kılınır mı