Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kerem ismi Kuranda Geçiyor mu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kerem ismi Kuranda Geçiyor mu

  Reklam
  Kerem irem Kuranda varmı acaba


  Paylaş
  Kerem ismi Kuranda Geçiyor mu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kur'an da kerem kelimesinin qeçtiği Ayetler

  Bakara(198)
  (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife'ye) akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin.Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.

  Al-i İmran(171)
  (Şehitler) Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın, mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.

  Tevbe(75)
  İçlerinden, "Eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz"
  diye Allah'a söz verenler de vardır.

  Tevbe(76)
  Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler.

  Kur'an da İrem kelimesi


  Kur’an-ı Kerim’de Fecr suresi 7-8 ayetlerde ismi geçen “İrem”, Hûd aleyhisselamın kavmi olan Âd kavminin yaşadığı ve güzellikte emsali olmayan şehrin adıdır Bu şehir, bahçeleri ile ünlüdür Fakat daha sonra bu kavmin azgınlığı sebebiyle helak edilmiştir

  “Şark-İslâm edebiyatlarında İrem keli*mesi daha ziyade (Bâğ-ı İrem) şekliyle mutluluk verici, mâmur ve gösterişli bi*naları,
  evleri vb yerleri ifade eden anlamda kullanılmıştır Bağları ve rengârenk ağaçlan ile İrem bahçeleri ba*harı temsil eder;
  ayrıca sevgilinin bulun*duğu evi, gezindiği bahçeyi vb mahalleri tanımlamada kullanılır”


  (Ömer Faruk Harman, “İrem”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 22, s: 443)


  ismin anlamı

  1 Cennet bahçesi
  2 Ok veya kurşun atılan nişan tahtası
  3 Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı 4 Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir

  Gülsen =gül qbi qüzel köken Türkçe

  Gülşen=qül bahçesi köken Farsça

  bu iki isim Kur'an da yoktur.
kerem ismi kuranda geçiyormu,  kerem kuranda geçiyormu,  kerem isminin kurandaki anlamı,  kerem ismi kuranda varmı,  kerem ismi kuranda gecermi,  kerem ismi kuranı kerimde geçiyormu,  kerem isminin kuranda anlamı