Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Allahın 99 İsimleri Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Allahın 99 İsimleri Nelerdir

  Reklam
  allahın 99 isimleri nelerdir


  Paylaş
  Allahın 99 İsimleri Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah’ın tüm isimlerini içine alan ve “en güzel isimler” anlamına gelen ifadedir.

  ESMA-İ HÜSNA ve ANLAMLARI

  1-ALLAH :Kainatın yaratıcısı varlığın özel ismi.

  2-RAHMAN :Tüm canlılara merhamet eden.

  3-RAHİM :Kıyamette sadece müminlere merhamet eden.

  4-MELİK :Her şeyin sahibi ve yaratıcısı.

  5-KUDDUS: Her türlü eksiklikten uzak olan.

  6-SELAM :Esenlik veren.

  7-MܒMİN :Güven veren.

  8-MUHEYMİN:Her şeyi gözetip koruyan.

  9-AZİZ daima galip gelen.

  10-CEBBAR: Düzelten, istediğinde zorla yaptıran.

  11-MÜTEKEBBİR:Büyüklükte benzeri olmayan.

  12-HALİK :Her şeyi yaratan.

  13-BARİ :Tüm varlıkları uyumlu yaratan.

  14-MÜSAVVİR:Varlıklara şekil veren.

  15-ĞAFFAR:Affetmesi pek çok olan.

  16-KAHHAR:İstediğini yaptıracak güce sahip.

  17-VEHHAB:Her türlü nimetini bağışlayan.

  18-REZZAK:Her canlının rızkını veren.

  19-FETTAH:Her türlü zorluğa çözüm kapısını açan.

  20-ALİM :Her şeyi en iyi bilen.

  21-KABİD : Gerektiğinde sıkıp daraltan.

  22-BASIT :Açan, genişleten.

  23-HAFİD :Asi kulları alçaltan.

  24-RAFİ : İyi kulları yücelten.

  25-MÜİZZ:İzzet veren,kuvvet veren.

  26-MÜZİLL:Zillet veren, alçaltan.

  27-SEMİ :Her şeyi en iyi işiten.

  28-BASİR :Her şeyi en iyi gören.

  29-HAKEM:Hüküm veren,hakkı yerine getiren.

  30-ÂD :Yüksek adalet sahibi.

  31-LATİF :Kullarına lutfeden.

  32-HABİR :Her şeyden haberdar olan.

  33-HALİM :Hemen ceza vermeyen, öfkelenmeyen.

  34-AZİM :Anlaşılamayacak kadar büyük, çok büyük.

  35-ĞAFUR:Günahları bağışlayan.

  36-ŞEKUR:Şükre daha fazlasıyla karşılık veren.

  37-ALİYY :İzzet,şeref bakımından en yüce olan.

  38-KEBİR:Büyüklüğü yanında her tür büyüklüğün küçüldüğü, çok büyük.

  39-HAFİZ:Varlıkları beladan koruyan.

  40-MUKİT:Her muhtaca ihtiyacı kadar rızık veren

  41-HASİB :Herkesin yaptığının hesabını bilen.

  42-CELİL :Sıfatları sonsuz olgunlukta olan.

  43-KERİM:Cömertliği sonsuz olan.

  44-RAKİB:Kullarının tüm yaptığını gözeten.

  45-MUCİB:Dua ve isteklere cevap veren.

  46-VASİ :Geniş rahmetiyle her şeyi kuşatan

  47-HAKİM:Yegane hüküm ve hikmet sahibi.

  48-VEDUD:Varlıkları seven, iyi kullarını çok seven.

  49-MECİD:Şanı büyük ve yüce olan.

  50-BAİS :Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.

  51-ŞEHİD :Her zaman ve her yerde hazır olan.

  52-HAKK :Varlığı,yaratıcılığı gerçek olan.

  53-VEKİL :Kendisine güvenilen.

  54-KAVİYY:Yüksek güç sahibi.

  55-METİN :Kuvveti çok sağlam olan.

  56-VELİYY :Sevdiği kullarının dostu.

  57-HAMİD:Kendisine şükredilen.

  58-MUHSİ :Her şeyin sayısını bir bir bilen.

  59-MÜBDİ :Varlıkları benzersiz, baştan yaratan.

  60-MÜİD :Ölümden sonra dirilten.

  61-MUHYİ :Hayat veren,dirilten.

  62-MÜMİT :Ölümü yaratan, eceli gelenin canını alan.

  63-HAYY :Ezeli hayata sahip olan,devamlı diri.

  64-KAYYUM:Kainatı yöneten.

  65-VACİD :Her istediğini, istediği zaman bulan.

  66-MACİD eğer ve şanı büyük, cömertliği bol olan.

  67-EHAD :Hiçbir yönden benzeri olmayan. Tek.

  68-SAMED :Her şeyin kendisine muhtaç olduğu.

  69-KADİR :Her şeyi yapmaya gücü yeten.

  70-MUKTEDİR:Her şeye gücü yeten. Kudretli.

  71-MUKADDİM:Dilediğini ileri geçirip öne alan.

  72-MUAHHİR dilediğini geri koyup arkaya alan.

  73-EVVEL :Başlangıcı olmayan.

  74-AHİR :Sonu olmayan.

  75-ZAHİR :Varlığı ve birliği delillerle apaçık olan.

  76-BATIN :Zatı anlaşılamayacak kadar yüce olan.

  77-VALİ:Bütün evrenin yöneteni ve hakimi.

  78-MÜTEALİ:Yaratıklar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, hal ve tavırdan çok yüce olan.

  79-BERR :Kullarına karşılık iyiliği çok olan.

  80-TEVVAB :Tövbeleri kabul eden.

  81-MÜNTEKİM:Zulüm etmeden intikam alan.

  82-AFÜVV:Tüm günahları silen, affeden.

  83-RAUF :Kulları için kolaylık isteyen.

  84-MALİKÜL MÜLK:Mülkün ebedi sahibi.

  85-ZܒLCELALİ VE’LİKRAM:Büyüklük ve ikram sahibi.

  86-MUKSİT :Tüm işleri yerli yerinde yapan.

  87-CÂMİ :Kıyamette insanları toplayan.

  88-ĞANİYY :Çok zengin,hiçbir şeye muhtaç olmayan

  89-MUĞNİ dillediğine zenginlik veren.

  90-MANİ :İstemediği bir şeyin olmasını önleyen.

  91-DARR :Zarar verici şeyler yaratan,dilerse zarar veren

  92-NAFİ :Hayırlı ve faydalı şeyler yaratan.

  93-NUR :Alemleri nurlandıran,aydınlatan.

  94-HADİ doğru yola götüren.

  95-BEDİ :Eşi,benzeri olmadan örneksiz yaratan.

  96-BAKİ :Varlığının sonu olmayan.

  97-VARİS :Mülkünü belli bir müddet emaneten veren.

  98-REŞİD : İnsanları hayırlı yollara götüren.

  99-SEBUR :Çok sabırlı,hemen cezalandırmayan.