Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Miraç Kandilinde Dualar Kabul Olur Mu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Miraç Kandilinde Dualar Kabul Olur Mu

  Reklam
  miraç kandilinde edilen dualar kabul olur mu


  Paylaş
  Miraç Kandilinde Dualar Kabul Olur Mu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her peygamberin muhakkak kabul olan bir duası vardır

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
  "Her peygamberin müstecab (Allah'ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım (kullanmayı ahirete bıraktım). Ona inşaallah, ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır." (Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi)

  Ayrıca;

  Şu kimselerin dualarının makbul olacağı rivayet edilmiştir

  Resulullah (asm) buyuruyor ki:

  “Şu üç dua muhakkak kabul edilir:
  • İftara kadar oruçlunun duası,
  • Haksızlığa uğrayanın duası,
  • Adaletten ayrılmayan devlet büyüğünün duası.

  Bu duaların her üçünü de Allahü Teala kabul etmek üzere bulutlar üstünde göğe yükseltir. Ve onlara semanın kapılarını açarak şöyle buyurur: “Ululuğun büyüklüğün hakkı için müddet sonda olsa bile sana yardım ederek ve seni kabul edeceğiz.”
  Resulullah (asm) buyuruyor ki:

  “Şu üç dua muhakkak kabul edilir:
  • Babanın evladına duası,
  • Misafirin duası,
  • Haksızlığa uğrayanın duası. (Cami’üs-Sağir)

  Resulullah (asm) buyuruyor ki:

  “Şu beş dua muhakkak kabul olunur:

  • Öcünü alıncaya kadar haksızlığa uğrayanın duası,
  • Evine dönünceye kadar hacının duası,
  • Savaştan dönünceye kadar gazinin duası,
  • İyileşinceye kadar hastanın duası,
  • Mümin kardeşinin ardından dua eden müminin duası.” (Cami’üs-Sağir)

  Resulullah (asm) buyuruyor ki:

  “Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: “Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.” Bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir.” (Cami’üs-Sağir)

  Bazı özel vakitlerde edilen dualar makbul olur

  Hz. Enes (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
  "Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur.)"
  "Öyleyse, dendi, "Ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim?"
  "Allah'tan, dedi, dünya ve ahiret için afiyet isteyin!" (Ebu Davud, Tirmizi)

  Müslüman kişi için üç vakit vardır, onlarda dua ederse, sıla-i rahmi kıran ve günah olan bir şey taleb etmedikçe, kendisine mutlaka icabet edilir: Namaz için müezzin ezan okurken susuncaya kadar, savaşta iki saf karşılaşınca Allah aralarında hükmedinceye kadar, yağmur yağarken kesilinceye kadar." (Kütüb-i Sitte)

  İsmi azamla yapılan dualar makbul olur
  Hz. Büreyde (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm), bir adamın şöyle söylediğini işitti:
  "Allah'ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum; Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, Sametsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç), doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin yoktur."
  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm) buyurdular: "Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun, bu kimse, Allah'tan İsm-i Azamı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki, kim İsm-i Azamla dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepte bulunursa (Allah ona dilediğini mutlaka) verir." (Tirmizi, Ebu Davud)

  Geceleyin uyanan kimsenin yapacağı dua makbul olur

  Ubade Bin Samit’den (ra) rivayete göre, Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur: Her kim geceleyin herhangi bir sebeple uyanır da şu duayı yaparsa duası mutlaka kabul edilir:

  “Allah’tan başka gerçek ilah yoktur. Ancak tek ilah olan Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Her şey onundur ve onun her şeye gücü yeter. O Allah’ı her türlü noksanlıktan tenzih edip büyük kabul ederim. Her türlü eksiksiz övgüler ona aittir. Ondan başka hiçbir gerçek ilah yoktur. Ancak o vardır. O Allah en büyüktür. Her türlü güç ve kuvvet onundur” der ve sonra: “Rabbim beni bağışla der veya dilediği duayı yaparsa duası kabul olunur. Sonra biraz daha gayret edip abdest alır ve namaz kılarsa namazı da mutlaka kabul edilir.” (Buhari, Ebu Davud)

  Ebu Hüreyre’den (ra) rivayete göre, Resulullah (asm) şöyle buyurdu: “Gecenin son üçte biri kalınca Rabbimiz dünya semasına iner ve şöyle der: Bana dua eden var mı duasını kabul edeyim. Benden isteyen var mı? Kendisini bağışlayayım.” (Buhari, Müslim)

  Kabul olacağı ümit edilerek ve ciddiyetle edilen dualar makbuldür
  Ebu Hüreyre’den (ra) rivayete göre, Resulullah (asm) şöyle buyurdu: “Allah’a kabul edileceğini gerçekten bilerek dua ediniz. Biliniz ki Allah, umursamazlık ve oyun eğlence türünden yapılan duaları kabul etmez.” (Tirmizi)
  Her dua Allah (cc) katında karşılık bulur

  Şunu da unutmamak gerekir ki; her dua makbuldür, Allah (cc) katında karşılık bulur. Duaların kabulü ise üç şekilde gerçekleşir:
  Ya edilen duanın aynen dünyada eseri görünür. Ya Allah-ü Teala kişiye istediği şeylerden daha hayırlısını nasip eder. (Zira istediklerimizin bizim için hayırlı mı şer mi olduğunu bilen O’dur (cc). Biz ise bundan aciziz.) Ya da hayatı ebediye cihetinde kabul olur. Yani dua eden duasının neticesini cennet nimetleri suretinde alır.

  Demek arzu ettiğimiz şeyler aynen vücuda gelmezse dua kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul oldu denilir.
miraç kandilinde dualar kabul olur mu,  kandilde bütün dualar kabul olur mu,  mirac kandili dualarin kabulu,  miraç kandilinde dua kabul ulurmu,  miraç gecesi edilen dualar kabul olur mu