Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namaz ile ilgili Yazılar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Namaz ile ilgili Yazılar

  Reklam
  namaz ile ilgili yazılar


  Paylaş
  Namaz ile ilgili Yazılar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Eğer Islâm`ı tek kelime ile anlatmamız istense, ’Namaz’ diyebiliriz. Bu yüzden Allah Rasülü namazı, dinin orta direği diye nitelemiştir
  .(el-Hindî age. I/278 (1372, Ebu Naîm`den.


  İnsanlar Allah`ı tanımak için yaratılmışlardır. Allah`ı iyi tanımanın sevmenin en güzel göstergesi namazdır.

  Namazın toplayıcılık niteliği vardır. Namaz bütün ibadetlerin bir bileşkesidir.. (Imam Rabbani Mektubat`ında bunu güzel izah eder.

  Namazı Yaratıcımız (c.c. imana denk tutmus ve kıble değiştiginde, geçmiş namazlarımız boşa mi gitti? diye soranlara, Allah sizin imanınızı zayi etmez buyurarak, namazdan ’iman diye söz etmiştir. (K. Bakara (2 143.)

  Bu yüzden sevgili Peygamberimiz (s.a.s.`in arkadaşları da: Biz namazdan başka hiçbir ibadeti terketmeyi küfre yani. kâfir olmaya denk saymazdık demişlerdir.

  Dünyada en üst makamdan en aşağı görülenine kadar herkesi aynı safta toplayıp, Allah`ın karşısında hepsinin insan olarak eşit olduklarını namaz kadar vurgulayan bir başka eylem yoktur.

  İnsanın bedeninin gıdaya ve çeşitli vitaminlere ihtiyacı olduğu gibi, ruhunun da gıdaya ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Ruhun temel gıdası namazdır. Ve insanın bedeni çeşitli kirlerle kirlendigi gibi ruhu da kirlenir. Namaz bu her iki kiri de temizler.

  Namaz insanı yalnızlık duygusundan kurtarır. Günde en az beş defa tekbir alırken dünyayı ve içinde bulunanları arkasına atan, bu hareketiyle en azından şunları demek ister:

  Bütün dünya bir yana olsa bana Allah`ım yeter. Ben ondan başka boyun eğecek kimse tanımıyorum.

  Allah-u Ekber = En büyük Allah`tır, diyorum ve benim namazıma O`nun ihtiyacı olmadığını da böylelikle itiraf ediyorum.

  Namaz sevgili Peygamberimiz aracılığıyla bizzat Yüce Allah`ımızın bize gönderdiği bir hediyedir; onu nasıl reddederiz?

  Namaz Miraç hediyesi olmakla mü`minlerin Miracı sayılmıştır. Yani namaz insanı manâ âleminde alabildiğine yükselten bir asansördür. Ona tutunmayanlar aşağıların aşağısında kalacaklardır.

  Namaza belki de en az muhtaç olan insan, Allah`ın Rasûlü Muhammed`dir. Ama o, aynı zamanda namazı en iyi anlayan insandır. Bu yüzden onun, ayakları şişecek kadar namaz kıldığıolurdu. Aişe annemiz ona bir seferinde acıyarak: Ey Allah`ın Rasûlü, Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladığını söylüyor, öyleyse kendini bunca yormak niçin? diye sorduğunda O da:

  Şükreden bir kul olmayayım mi? buyurmuştur. (Buharî tefsir 48, teheccüd 6; Müslim, münafikûn 79, 81. Demek ki namaz, Allah`ımızın verdiği sayısız nimetlere karşı da bir şükür, yani tesekkürdür.

  Artık kalp temizliğinin nasıl olduğunu daha iyi anlıyor olmalıyız. Demek ki, kalp temizliği namaz kılmamayı değil, daha çok kılmayı gerektirir.
  Ancak namazın bütün bu iyi etkileri için bir şart vardır: Onu Allah`la yüzyüzeymis gibi kılmak. Yani huşu ya da ihsan. Kendisini Allah`la konuşuyor sayarak o şekilde namaz kılmak. Onun için namaz kılanın önünden geçilmez. Konuşanlar, arasından geçmek terbiyesizliktir.

  Bu yüzden Allah, kurtuluşa erecekler içerisinde öncelikle namazlarını huşû içinde kılanları sayar.
  (Mû`minler elbette kurtulacaktır: Onlar ki, namazlarında huşuludurlar, boş şeylerden yüzçevirirler, zekâtlarını verirler, ırzlarını korurlar..:` K. Müminûn (23 1-9.)

  Allah
  ’Beni anmak için namaz kıl. (Tâ-hâ (20 14.) buyurur. Demek ki namaz Allah`ı anmak yani zikretmek ve hatırlamak için kılınır.

  Allah (c.c.) : dosdoğru kılınan namaz insanları her kötülükten alıkoyar. (Ankebût (29 45. buyurur. Bunu herkes, kırk gün değil, sadece bir hafta, hattâ bir gün huşû`lu namaz kılmakla açık seçik görür. Ama olabildiğince Hakkı ve hakikati düşünerek,onunla o yüce Rabbin huzurunda bulunduğunun bilincinde olarak.

  Bu yüzden Allah Rasûlü dünya meşgaleleriyle yorulduğu ve sıkıldığı zamanlarda: Ey Bilal, kalk da bizi ferahlat!
  (Ebû Dâvûd, edep 78; Müsned V/364, 371. yani, ezan oku da namaz kılalım, buyururlardı.


  Onun arkadaşlarından bazıları da namaza durduklarında Allah`tan başka her şeyi unuturlardı. Hattâ birisinin sırtına ok saplanmışti. Acısına dayanamadığı için çıkaramıyorlardı. Bu yüzden o namaza durduğunda çıkardılar. Duymamıştı bile. (Benzer bir olay için bk. Kandıhlevî, Hayâtu`s-sahabe NI/605.

  Bir başkası, namazda hatırına gelip kendisini Allah`ı anmaktan alıkoyduğu için, çok değerli hurma bahçesini Allah Rasûlü`ne bağışladı. (bk. Kandıhlevî age NI/544; Ibnü`I-münzir, et-Tergib I/316.

  Nasıl namaz kılmayız? Nasıl AlLah`a kulluğu kabullenmeyiz? Nasıl çocuğumuza namaz kıldırmamakla ona acıdığımızı zannederiz? Namazın yaşınıda, onu emreden belirliyor ve elçisine: Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmayı öğretin ve onları namaza başlatin, on yaşına geldiklerinde de, eğer namaz kılmadıkları olursa, dövün, yataklarını da ayırın.dedirtiyor. Gerçekten de çocukken başlanılmayan şeylere sonradan alışmak çok zordur.

  Yaratılanların en şereflisi olan ve kainatta yaratılmışların bir çoğundan üstün kılınan insan dünyada belirli bir süre yaşar ve zamanı gelince yaratıcısına geri döner kabrimiz ilk sorgu sualden sonra ya bir cennet bahçesine yada bir cehennem çukuruna dönüşür.Asıl hesap kitap mizan ise kıyamet koptuktan sonra başlayacaktır.O gün kimseye haksızlık yapılmayacak inceden inceye her şey sorulacaktır.İlk sorulacak olan da namazdır.


  Kulun Allah a en yakın olduğu anı secde anıdır.Düşünelim,bizi yoktan var edene bizi yaratan ve bize en güzel nimetlerini lütufkarca sunan Rabbimize neden yakın olmayalım ona nasıl şükreden bir kul olmayalım.O bizi her namaz vaktinde huzuruna davet ediyor ezanlar bu daveti beş vakit kulaklarımıza duyuruyor..Ama gönül gözlerimiz körleşmiş öylesine dünya meşgalesiyle dolmuşki Hakkın çağrısını can kulaklarımız duymuyor,çünkü o çağrıya kulaklarımızı tıkamış,gözlerimizi kapamışız.

  Günümüzde insanlar namaza ve ibadetlere karşı maalesef duyarsız kalmıştır.Uyanalım bu gaflet ve delaletten değerli kardeşlerim.Hazreti Muhammed size şu dağın arkasında bir düşman var dese inanmazmısınız,
  elbette inanırsınız öyleyse yüce peygamberimiz ölüm ötesinde sonsuz bir hayatın varlığından ve cennet cehennemden bahs ediyor bütün ayet ve hadisler gördüğümüz bazı rüyalar dahi ahiretin varlığını ispatlıyor.Akıl mantık dahi bu hayatta yapılanların ahiret hayatında bir yansıması olarak kimi insanların azaba kimi insanların cennet nimetlerine kavuşacağını kabul etmekte.Öyleyse bizi bu yakın tehlikeden koruyacak ibadetlerimizi niçin ve nasıl yapmayız.Bizi bundan alıkoyan nedir.

  Kulun Allah a en yakın olduğu anı secde anıdır.O bize şah damarımızdan
  daha yakın olduğunu bildiriyor.Ya biz ona ne kadar yakınız.Allah ile aramıza aslında hiç bir şey hiçbir gölge varlık giremez,ama biz o kadar çok varlık koymuşuz ki aramıza ana baba evlat iyal mal mülk şöhret para herşey aramızda bir engel olmuş.Allah u Teala bizi her namaz vaktinde ilahi huzura davet ediyor.Beş vakit namaz günde beş kez yapılacak nefis muhasebesidir aynı zamanda hesap günü yapılacak yoklamanın bir provasıdır.Daha ne kadar bir süre yoklamalardan kaçacağız.O her namaz vaktinde bizleri ruzi mahşere çağırıyor huzurunda görmek istiyor biz ise Rabbimize yaklaşmayı reddediyoruz.

  Namaz kılan insan gıybetten,hırsızlıktan,zinadan,içkiden her türlü haramdan ve günahtan uzak durur tiksinir.Namaz kılan şöyle düşünür ister istemez.

  Ben şimdi birini çekiştireceğim ve sonra Allah ın huzurunda secde rüku
  yapacağım peki ama hangi yüzle der ve dedikodudan kendini hemen men eder. Bir ibadet bizi binlerce günahtan korur.

  Nihat Güllenamaz ile ilgili yazılar,  namazla ilgili yazılar,  namazla ilgili makaleler,  namaz,  namaz ile ilgili yazI,  namaz ile ilgili yazı,  namazla ilgili yazi