Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Orucu Bozmak Günah Mı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Orucu Bozmak Günah Mı

  Reklam
  orucu bozmak günah mı


  Paylaş
  Orucu Bozmak Günah Mı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Orucu bozmak günahtır. Aşağıda orucu bozan sebebleri ve cezası

  Oruca aykırı olan bir şeyin yapılması halinde oruç bozulur. Orucu bozan bazı şeyler hem kaza, hem de keffareti gerektirir. Orucu bozan bazı şeylerden dolayı da sadece kaza gerekir.

  Orucu Bozup Kaza ve Keffareti Gerektiren Şeyler


  1. Oruçlu olduğunu bilerek yemek ve içmek (yenilip içilen şey ister gıda, ister ilâç olsun).

  2. Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak.

  Karı-kocadan biri ötekine zorla cinsel ilişkide bulunduğu takdirde zorla ilişkide bulunana kaza ve keffaret, kendisine zorla ilişkide bulunulan kişiye de kaza lâzım gelir.

  3. Ağzına giren yağmur, kar ve doluyu kendi isteğiyle yutmak.

  4. Sigara içmek, öd ağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içeri çekmek.

  5. Enfiye çekmek.

  6. Buğday ve arpa tanesi yutmak.

  7. Dışardan bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak.

  8. Yenmesi alışılmış olan çamur, kil ve kömür gibi şeyleri yemek. (Bazı kimseler bunları severek yerler.)

  9. Az miktarda tuz yemek.

  10. Karısının veya sevdiği bir kimsenin tükürüğünü yutmak. (Bundan zevk aldığı için kaza ve keffaret gerekir. Başkasının tükürüğünden iğrendiği için bundan keffaret gerekmez.)

  11. Kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozulduğu kanaatiyle bile bile orucunu bozmak.

  Ramazan ayında niyet ederek oruca başlayan kimse, saydığımız şeylerden birini bilerek ve özürsüz olarak yaparsa orucu bozulmuş olur. Bozulan bu orucu kaza etmesi ve kasten bozduğu için de keffaret tutması gerekir.

  Keffareti Düşüren Şeyler

  Keffareti gerektiren bir şeyi yaparak orucunu bozan kimse, aynı gün oruç tutamayacak derecede hastalanır veya kadın ayhali yahut da lohusa olursa keffaret düşer, yani keffaret orucu tutması gerekmez. Ancak hastalığın kendi isteği dışında olması şarttır. Kendisi kasten hastalığa sebep olursa keffaret düşmediği gibi sefer mesafesinde bir yolculuğa çıkması ile de düşmez.

  Orucu Bozup Yalnız Kazayı Gerektiren Şeyler

  1. Pamuk ve kağıt gibi yenmesi mutad olmayan bir şey yutmak,

  2. Bir defada çok miktarda tuz yemek,

  3. Yenmesi mutad olmayan zeytin çekirdeği yemek. Yenmesi alışılmış olan çekirdeği yemek ise keffareti gerektirir.

  4. Taş, toprak, demir, altın ve gümüş gibi şeyleri yutmak.

  5. İçi olmayan ceviz ve badem yutmak. (Bunların içi olanları yenildiği takdirde keffaret gerekir)

  6. Burnuna ilaç çekmek.

  Bu, Ebu Hanife’nin görüşüdür. Buna göre; tedavî maksadıyla iğne yaptırmak orucu bozar ve kazayı gerektirir. Çünkü iğne vasıtasıyla vücuda verilen ilâç iç kısımlara kadar ulaşmaktadır.

  İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre; tabiî olan yollar dışında vücudun başka tarafından açılan bir yoldan içeri giden ilâç orucu bozmadığı için iğne yaptırmakla oruç bozulmaz. Çünkü vücuda verilen ilâç ağız gibi tabiî bir yoldan değil, deriden açılan başka bir yoldan verilmektedir.

  Ancak, ibadetlerde ihtiyatlı hareket etmek esas olduğundan Ramazanda iğne yaptırmak zorunda olan kimse bunu mümkünse iftardan sonra yaptırmalıdır.

  Bu mümkün olmaz da gündüz iğne yaptırmak zorunda kalırsa, İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’in görüşlerini esas alarak orucuna devam eder ve bu orucunu daha sonra kaza etmesi gerekmez.

  7. Ağzına aldığı boyalı iplik gibi şeylerin boyası ile rengi değişen tükürüğü yutmak.

  8. Boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutmak. (Kendi isteği ile yutarsa keffaret gerekir.)

  9. Zorlama ile oruç bozmak.

  10. Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan yemek kırıntısını yutmak.

  11. Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçmak.

  12. Unutarak yeyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmek.

  13. Ağız dolusu kusmak. (Kendi isteği ile).

  14. Ağız dolusu gelen veya kendi isteğiyle getirdiği kusuntuyu mideye geri çevirmek.

  15. Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek. Kendi isteği ile olmazsa oruç bozulmaz. (İçeri çekilen duman sigara dumanı olursa keffaret gerekir.)

  16. Güneş batmadığı halde-battı zannederek-iftar etmek.

  17. İmsak vakti geçtiği halde daha vakit vardır zannederek yemek.

  18. Cinsel ilişki dışında kadına dokunmak veya öpmek sonucu boşalmak.

  19. Ramazan orucundan başka bir orucu bozmak. (Ramazan orucundan başka bir orucu bozmak sadece kazayı gerektirir.)

  20. Ramazan orucuna niyet etmiyerek yeyip içmek. (Keffaret, niyet edilerek başlanan orucu bilerek bozmaktan lâzım gelir. Oruca niyet edilmeyerek yeyip içtiği takdirde sadece o günün orucunu kaza eder.)

  Ancak mazaretsiz olarak ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

  21. Misafir iken oruca başlayıp ikamete niyet ettikten sonra yemek.

  22. Mukim iken oruca başlayıp sefer mesafesi yolculuğa niyet ederek bulunduğu yerin sınırlarını geçtikten sonra orucu bozmak.

  Sayılan bu şeylerden birini yapan kimsenin orucu bozulur ve bozulan orucun gününe gün kaza edilmesi gerekir.

  Bunlardan biri ile orucu bozulan kimse akşama kadar orucu bozacak bir şey yapmamalıdır.

  Gündüz iyileşen hasta, yolculuğu sona eren misafir, ayhali veya lohusalıktan temizlenen kadın, erginlik çağına gelen çocuk ve müslüman olan gayr-i müslim, Ramazan ayına saygı için günün kalan kısmında oruçlu imiş gibi akşama kadar orucu bozacak şeylerden sakınmaları uygun olur.

  Oruca niyetlenen kadın gündüz ayhali veya lohusa olursa, orucunu bozması lâzımdır.

  Kadın, henüz ayhali olmadan adet günümdür diyerek orucunu bozmamalıdır.

  Hasta ve yolcu olup da oruç tutmayan kimselerin yemeden, içmeden durmaları gerekmez. Ancak bunlar açıktan değil de gizli olarak yerler.

  Kaza ve Kefaret

  Kaza: Bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır.

  Keffaret: Ramazanda bile bile bozulan bir gün orucun yerine iki kameri ay veya altmış gün peşpeşe oruç tutmak demektir. Ayrıca bozulan orucun da kaza edilmesi gerekir. Keffaret, sadece Ramazan ayında tutulan orucun bile bile bozulmasının cezasıdır. Diğer oruçların bozulması halinde yalnız kaza, yani gününe gün oruç tutmak yeterli olur.

  Ramazan orucu öbür aylarda kaza edilirken bilerek bozulsa yine kaza lâzım gelir, keffaret icabetmez.

  Keffaret orucu, ara verilmeden peşpeşe tutulacağı için Ramazan ayına ve oruç tutulması haram olan günlere rastlamaması lâzımdır.

  Keffaret orucuna kameri aylardan birinin ilk gününde başlanırsa iki ay ara vermeden oruç tutulur. Bu aylardan ikisi de yirmidokuz gün çekse bile iki tam ay oruç tutulduğu için keffaret tamamlanmış olur.

  Ayın ilk günü değil de diğer günlerde başlanırsa hiç ara vermeden 60 gün oruç tutularak keffaret tamamlanır. Herhangi bir sebeple keffaret orucuna ara verilir veya eksik tutulursa yeniden başlayıp altmış günü kesintisiz tamamlamak lâzımdır. Kadınlar keffaret orucu tutarken araya giren ayhali günlerini tutmazlar, ayhali yani âdet halleri bitince ara vermeden temiz günlerinde oruca devam ederek 60 günü tamamlarlar. Kadın, âdet hali bittiği halde temiz olan günlerinde, oruç tutmayarak keffaret orucuna ara verirse, keffarete yeniden başlaması gerekir.

  Birkaç defa keffareti gerektirecek şekilde orucunu bozan kimseye bunların hepsi için bir keffaret orucu yeterli olur. Ancak keffareti yerine getirdikten sonra yine kasten orucunu bozarsa bundan dolayı da ayrıca keffaret icabeder.

  Yaşlı veya hasta olup keffaret orucu tutmaya gücü yetmeyen kimse keffaret olarak altmış fakiri sabah ve akşam yedirip doyurur. Veya yemek parasını fakirin eline verir. Her günlük yiyecek bir fitre miktarıdır. Fitre miktarı bu parayı ayrı ayrı altmış fakire verebileceği gibi, hergün bir fitre miktarı olmak üzere altmış günde bir fakire de verebilir.

  Altmış günlük yiyeceği veya fitre miktarı olan değerini bir günde bir fakire verirse sadece bir günlük yerine geçer.

  kaynak .diyanet. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Ergen değilim ama orucumu bozsam nolur? 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Ben geçen sene oruçluydum anneme demiştim ama bana zorla yemek yedirmişti ağlaya ağlaya yemek yedirmiş ti bu günahmı oluyor? 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Hamileyken orucu bozmak gunahmi yada 61 ri yermiyim 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Hamileyken orucu bozmak gunahmi yada 61 ri yermiyim 7. 7
  Hamile kadın oruç tutmaktan kendisi veya bebeği zarar görüyorsa oruç bozması günah değildir ama iyileştiğinde kaza edecekorucu bozmak gunahmi,  oruç bozmak günahmı,  TEMİZLİK YAPARKEN ORUCU BOZMAK GÜNAHMIDIR,  orucu bozmak gunah mi ,  zor durumda.kalip oruc bozmak gunahmi,  orucubozmak gunahmi,  oruc bozmak gunahmi