Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Liseyi okumak için baş açmak? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Liseyi okumak için baş açmak?

  Reklam
  iyi günler , şunu çok merak ediyorum, ben 11. sınıf lise öğrencisiyim ve başımı açarak okumak zorundayım ve ben bunun bugüne kadar günah olduğunu düşünmüyordum çünkü mecburi. ama bir işte çalışma konusundaki bazı yazılarınızı okuyunca acaba lisede de aynısı geçerli mi diye düşünmeye başladım. yardımcı olursanız sevinirim. Allah razı olsun.


  Paylaş
  Liseyi okumak için baş açmak? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  1-Başı örtmek Allahın emridir. Okumak için başını açan bir kadın bunun haram olduğunu bilerek yaparsa günahkar olmakla beraber dinden çıkmaz. Ancak okumanın zururete girdiğini söylemek doğru değildir.

  Mazeretin dereceleri ve çeşitleri vardır. Okuyan bir kardeşimizin okuldan atılmamak için başını açarak okuması ile, sırf güzel görünmek ve zevk almak için başını açanın sorumluluğu elbette bir değildir. Ancak başı açmak zururettir ve günahı yoktur denilmez.

  Başı açmanın mazeret olması için zaruret olmalıdır. Yani başını açmadığı takdirde hayatını devam ettirememe durumu olması gerekir. Örneğin, başkasının malını habersiz yemek haramdır. Ancak kişi aç kalır ve yemediği takdirde ölümle baş başa kalacaksa bu durumda o haram malı yemesi helal olur. Sonra mal sahibi ile helalleşir.

  Baş örtüsü de bunun gibidir. Hayati bir tehlike varsa başını açabilir. Yoksa açamaz. Başını açıp da okumayı düşünen kimse, bunun haram olduğunu bilmeli ve tövbe istiğfarda bulunmalıdır.

  Sorularla İslamiyet

  -------------------------------------


  2-
  Okumak için başörtüsünü takmamak, başını açmak caiz midir?


  Bilindiği gibi Nur sûresi'nin 31. ve Ahzab suresi'nin 33, 35 ve 59'uncu ayetlerinde kadınların örtünmeleri, vücutlarının zinet yerlerini yabancılara göstermemeleri emredilmektedir. Bu konuda birçok hadis de vardır. Ama bu hadisleri burada nakletmeye lüzum görmüyoruz.

  Kadının bütün vücudunun avret olup olmadığı hususu da mezhepler arasında ihtilaflıdır. Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre kadının istisnasız tüm vücudu avret kabul edildiği halde Hanefî ve Malikîmezheplerinde eller ve yüzün fitne korkusu olmadığı takdirde avretolmadığı belirtilmiştir (1).

  Tedavi gibi bazı zaruret hallerinde yabancı birisi bir kadının avret kabul edilen bir uzvuna zaruret miktarmca ve tedavinin gerekdiği mahalli geçmemek şartıyla bakabilir(2). Allah, Kurân-ı Kerîm'de kadınların vücutlarını örtmelerini emredip başkalarına göstermelerini yasakladığına göre onların avret mahallerini yabancıların görebileceği şekilde açmaları haramdır. Zaruret olmadıkça avret sayılan bir uzvun tamamını ya da bir kısmını açamazlar.

  Zaruret, yasak bir şeyi yapmadığı takdirde helaki veya helake yaklaşmayı gerekli kılan şeydir (3). Ali Haydar Mecelle Şerhi'nde zarureti aynen şu şekilde tarif etmiştir: "Zaruret; memnu tenavületmediği takdirde helaki müstelzim olan haldir" (4).

  Buna göre İslâm'a hizmet etmek gayesiyle de olsa İslâm'a taban tabana zıt düşen, kadının namahrem yerlerini ve avretini açmaya zorlayan okullarda okumanın zaruret kabul edilmesi mümkün değildir.

  Ayrıca kadınların mutlaka bilmesi gereken şeyleri, avretlerini açmayı gerektirmeyen okul ve kurslardan öğrenmeleri pekala mümkündür. İslâm hizmeti böyle bir yol ile ifa edilemez. Ayrıca İslâm tarihi hiçbir resmî tahsili olmadığı halde kendisini özel olarak yetiştirip İslâm'a ve ilme hizmet eden kadınlarla doludur. Şüphesiz kadınların avret açma ve ihtilat gibi İslâm'ın yasakladığı şeyler olmazsa okutulmaları gerekli ve okumaları zaruridir, bunda büyük faydalar da vardır. Ama bu haramı işlemeyi tecviz edemez.

  Bilindiği gibi "Zararları gidermek, maslahatları celb etmekten evladır." diye meşhur bir fıkıh kaidesi vardır. İslâm'ın yasaklara gösterdiği itina, emirlere gösterdiği itinadan daha büyüktür. Hz. Peygamber bir hadîsinde: "Ben size bir şey emrettiğim zaman ondan gücünüzün yettiği kadarını yapınız. Bir şeyden nehyettiğim zaman da ondan kaçınınız" buyurur.

  Bundan dolayı meşakkati defetmek için vacibi terk etmek caizdir, ama günahları, özellikle büyük günahları işlemekte müsamaha yoktur. Bezzazî'nin ifadesine göre avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse, nehir kenarında da olsa istincayı terk eder. Çünkü yasak, emre tercih edilir. Kadına gusül gerekse ve erkeklerden gizlenecek bir yer bulamazsa guslü terkeder (5).

  Demek oluyor ki, bir haramı işlememek için farz bile terkedilir. O halde sadece umulan bir maslahat için nassların haram kıldığı bir şeyin işlenmesi tecviz edilemez. Bize göre bu her okul için aynıdır. Müslümanların, kadınların başlarını açabilmeleri için İslâm'ın hükümlerini zorlayacakları yerde, kadınların İslâmî kıyafetler içerisinde okuyabilmelerinin çarelerini araştırıp bu yolda gayret sarfetmeleri gerekir.

  1-Kitabu'1-Fıkh âlâ Mezâbili'l Erbaa 1/192. Sâbûnî, Tefsirû Ayât'il-Ahkâm c. 2. s. 381
  2-el-Merginânî, el-Hidâye, c. 4, s. 84
  3-Suyûtî, el-Eşbah ven-Nezâir, s. 94
  4-Ali Haydar, Dürerü'l-Hakkâm Şerhu Mecelletü'l-Ahkâm, Muk. 22. Mdd. nin şerhi
  5-İbnu Nüceym el-Eşbâh ve'n-Nezâir, s. 90-91

  Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II.


  -----------------------


  3- İlim İçin Baş Açılır Mı?

  SORU: Merhaba. Öncelikle böyle bir uygulama başlattığınız için teşekkür ederim. Bir sorum olacak. Bir kadın okumak için başını açıyorsa ama gerçekten okumak için (hani öle güzellik olsun die değil) ve bu kız namazında ibadetinde ise, bu kıza başını açtığı için çok günah yazılır mı? Bunun günah olduğunu bilorum da siz bir açıklama yapar mısınız? Sizden çok önemli bir ricam olcak LÜTFEN BUNU DİKKATE ALIN. Bir kişiyi okumak için başını açmaktan vazgeçirebilecek sözler ayetler veya hadisler söyleyebilir misiniz veya bir kitap ismi? Yani o kişiye başını açmasının doğru bir şey olmadığını göstermek için? Allah razı olsun. Cevap yazarsanız minnettar kalırım.

  CEVAP: Selamünaleyküm.

  Bir kere okumanın tıp gibi kadınların muhakkak bulunması gereken bir alanda olduğunu var sayarak konuşalım. Sekreterlikten başka bir iş yapmayacağı bir branşta okumanın ne gereği olacak.
  Üniversitelerde baş açılması sorunu sorunlardan bir sorundur sadece. Ona takılıp kalırken mesela ahlâk eridi, evlenip anne olma ruhu eridi; bunlara neden takılmıyoruz?
  Baş açmayı anlatmak için en müessir söz İMANDIR, Allah KORKUSU VE AHİRETTİR. Bunlara imanı olmayanın etkileneceği bir kitap olmaz. Onun için iman esaslarını çok iyi kavramak gerekiyor.

  Nureddin Yıldız

  ----------------------------------
  4-Okumak İçin Başını Açmak

  SORU: Mevcut sistem içerisinde üniversite veya okullarda baş açmak ne kadar doğru veya yanlıştır? Baş örtüsünü çıkarmayarak okulu terk etmek gelecekteki inançlı çocuklar yetiştirebilmemiz açısından ne denli doğrudur? Acaba onların gelecekleri gasb edilmiyor mu? Zira okullarını terk eden kızlarımızın yerleri farklı düşüncelerdeki kız öğrencilerle doldurularak mücadele daha zorlaşmıyor mu?

  CEVAP: Selamünaleyküm.

  Fitne, Müslüman’ın hangi ucundan tutacağını bilemediği sıkıntının adıdır. Bu durum da bir fitnedir. Elbette, kızlarımızın okutulmasının getirdiği sıkıntılar kadar okumamasının da getirdiği sıkıntılar vardır. Herkes, kazanacakları ile kaybedecekleri arasında tercih yaparak seçimini belirleyecektir. Ahireti unutarak tercih yapmayacağımız gibi dünyayı ihmal etme hakkımız da yoktur. Dengeye memuruz. Kalbimizde iman varsa, haramlardan tavizin sonucunu kestirebiliyorsak mesele yok demektir.

  Nureddin Yıldızlisede baş açma,  okumak için başını açmak,  ilim öğrenmek için başını açmak