Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Duanın kabul olduğu zamanlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Duanın kabul olduğu zamanlar

  Reklam
  duanın kabul olduğu zamanlar


  Paylaş
  Duanın kabul olduğu zamanlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hadis-i şeriflerde duanın kabul edilmesine en uygun vakitler olarak
  aşağıdaki zaman dilimlerinden bahsedilir;

  İşte duanın kabul olduğu 10 özel an..

  Gecenin son üçte birlik kısmı.
  Farz namazların sonrası.
  Secde esnasında yapılan dualar.
  Hac veya umrede yapılan dualar.
  Ezan okunduğu vakit.
  Ezanla kamet arası.
  Yağmur yağdığı zaman.
  Kur’an hatminden sonra.
  Gözlerimiz iman hassasiyetiyle yaşardığı zaman.
  Bizi yalnız Allah’ın gördüğü yerler.

  Cuma gününde, duaların kesinlikle kabul olunduğu bir vakit gizlidir
  Hz. Ebu Hureyre (ra): "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm cum'a gününden bahis açıp dedi ki: "Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah (cc)kendisine mutlaka verir." Bunu söylerken (Resulullah) eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu." (Buhari, Müslim, Nesai)
  “Saat-i icabe bana unutturuldu”

  Ebu Hureyre (ra) demiştir ki: "Saat-i icabenin hangi saatte olduğunu Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’den (asm) sorduk. Bize:
  “Bu saati ben biliyordum. Lakin sonradan Leyle-i Kadir bana unutturulduğu gibi bu da bana unutturuldu.” buyurdu." (Tecrit Tercümesi)

  Bu vakit bir rivayette şöyledir:
  Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari’den (ra) naklediyor: "Resûlullah’ın (asm): "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim." (Müslim, Ebu Davud)
  Başka bir rivayette ise;

  Cumadaki duaların kabul olma saati, Kadir Gecesi, yapılan iyiliklere en az 10 katı verilerek 700 ve katlarıyla sevap verilmesi Allah'ın biz Müslüman kullarına verdiği sayısız imkân ve fırsatlardan bazılarıdır. Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.(Riyazu’s-Salihin)

  Cuma günündeki bu saatin gizli kalışının hikmetlerinden biri;
  Cuma gününün diğer saatlerini de kıymetten düşürmemek ve her saatine aynı ehemmiyeti vererek geçirmek içindir.
  İcabet saatinin gizli kalmasının hikmetlerinden birini Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklıyor: “İnsanlarda veli, cumada dakika-i icabe, Ramazan’da Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsna’da İsm-i Azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrad dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir.” (Mektubat, 464)