Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Burun kanaması abdesti bozar mı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Burun kanaması abdesti bozar mı

  Reklam
  burun kanaması abdesti bozar mı


  Paylaş
  Burun kanaması abdesti bozar mı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kanamalar ve Abdest

  Namazın daha doğru ve sağlıklı kılınabilmesi için, dışındaki şartlardan olan abdestin de doğru ve sağlıklı olması gerekir. Bu yüzden, Hz.Peygamber'in (s.a.) açıklama ve uygulamaları, çok doğru bir biçimde titizlikle değerlendirilmiş, daha sahih ve ibadetin mantığına uygun rivayetler tercih edilmiştir. Kanamadan ve bazı sıvılardan dolayı abdestin bozulması da, bu önemli konulardan biridir. İdrar ve dışkı yollarından olan kanamanın abdesti bozduğunda, herhangi bir görüş ayrılığı yoktur; diğer kanamalar ise, biraz tartışmalıdır.

  HER ÇEŞİT KANAMANIN ABESTİ BOZMASI

  Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya başka herhangi bir maddenin çıkması Hanefi Mezhebine göre abdesti bozar. Ama yine de bazı şartlar vardır:

  a) Ağız ve Diş Kanaması

  * Dişimizi fırçalarken dişimizden az kan gelirse abdest bozulur mu?

  Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşitse, abdesti bozar. Diş fırçalamadan veya başka bir sebepten tükürükten az kanama dolayısıyla abdest bozulmaz. Böyle durumlarda, abdest tazelemek gerekmez. Bu ölçüye göre, diş fırçalarken ortaya çıkan kanama tükürükten azsa ve olduğu yerde kalırsa veya fırçada az miktarda olup dağılmamışsa abdesti bozmaz, ama çok ve dağılmış olursa abdesti bozar.

  b) Vücut Kanaması

  Vücuttan çıkan kan, akmadığı veya kanamanın olduğu yerin çevresine dağılmadığı sürece, abdesti bozmaz. Dolayısıyla birinci sorudaki eldeki hafif ve çevreye dağılmamış kanamayı yıkayıp abdest yenilememek, doğru bir uygulamadır. Ayrıca, ikinci soru açısından, kanamanın ne zaman olduğu da önemlidir. Namaz bitmeden olduğundan eminseniz, kaza etmeniz gerekir. Ne zaman olduğunda tereddüt varsa, kaza etmeniz gerekmez.

  Hanefiler, bu konuda, şu hadisleri temel almışlardır: "Akan her kandan dolayı, abdest tazelemek gerekir."
  (Zeylaî, Nasbu'r-Râye, 1/37); "Kim namaz kılarken kusar veya burnundan kan akarsa, namazdan çıksın, gidip hemen abdest alsın. Ondan sonra da konuşmadığı sürece hemen gelsin, namazını bıraktığı yerden tamamlasın."
  (Malik, Muvatta, taharet, 46, 47; Zeylaî, age, 1/38; Şevkânî, Neylu'l-Evtâr, 1/187);

  "Bir-iki damla kan çıkmasından dolayı, akan bir kan olması dışında, abdest tazelemek yoktur."
  (Zeylaî, age, 1/44; Şevkânî, age, 1/189)

  Şafiî ve Malikî Mezheplerine göre ise, idrar ve dışkı yolları dışındaki kanama ve diğer sıvı maddeler, hiçbir şekilde abdesti bozmaz. Dayandıkları deliller şunlardır: "Rasulullah (s.a.) kan aldırdı ve abdest tazelemeksizin namaz kıldı.
  Kan aldırdığı yerleri yıkamanın dışında, başka bir şey yapmadı." (Buharî, vüdû, 34; Müslim, hayz, 18)

  Ayrıca Hz.Peygamber (s.a.) Zâturrık'a Savaşı'ndayken, birine ok isabet etmiş, kan akarken rükû
  ve secdeye vararak namazını tamamlamıştır. Rasulullah, bu sahabînin yaptığına ses çıkarmamıştır.
  (Buharî, vüdû, 34)


  Kaynak: Prof.Dr.Vecdi Akyüz
burun kanamasi abdesti bozarmi,  burun kanaması abdesti bozar mı,  burun kanaması abdest bozar mı,  burun kanamasi abdest bozarmi,  burun kanaması orucu bozar mı diyanet,  burun kanarsa abdest bozulur mu,  burun kanaması abdest