Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Zina ile ilgili hadis-i şerifler‎ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Zina ile ilgili hadis-i şerifler‎

  Reklam
  Zina ile ilgili hadis-i şerifler‎


  Paylaş
  Zina ile ilgili hadis-i şerifler‎ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zina İle İlgili Hadis-i Şerifler  Peygamberimiz (a.s) ahir zamanda zinanın yaygınlaşacağını ve aleni hale geleceğinden bahsetmiştir. Bu gün bu haber gerçekleşmiş, zina yaygınlaşmış ve aleni hale gelmiştir
  Zinanın çirkinliği bedihi olduğu halde, onun bu kadar yaygınlaşması oldukça düşündürücüdürZinaya yaklaşmayın; çünkü o çirkin bir iştir Ve ne kötü bir yoldur
  Isra Suresi: 32


  Ebu Umame ra’den rivayet edilmiştir:
  Genç bir delikanlı Peygamberimizin meclisine gelerek “Ey Allah’ın Resulü ! Zina etmem hususunda bana izin ver!” dedi Bunun üzerine orada bulunanlar “Sus, sus!” diye onu engellemeye çalıştılarsa da, Peygamberimiz asv “Bırakın da yanıma gelsin!” dedi Gencin yanına gelmesi üzerine de ona “Annenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu Genç “Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Allah beni sana feda kılsın” karşılığını verdi Hz Peygamber “(Sen nasıl istemiyorsan) diğer insanlar da annelerinin zina etmelerinden hoşlanmazlar Peki kendi kızının zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu Genç ““Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Ey Allahın resulü! Allah beni sana feda kılsın” cevabını verdi Peygamber as bu kez “Sen hoşlanmadığın gibi diğer insanlar da kızlarının zina etmelerinden hoşlanmazlar (Söyle bakalım) kızkardeşinin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” dedi Genç buna da “Hayır istemem ey Allah’ın Rasulü! Canım sana feda olsun Tabii ki bunu da istemem” dedi Hz Peygamber’in “İnsanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemez Peki teyzenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurması üzerine, yine “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bunu da istemem” cevabını verdi Bunun üzerine HzPeygamber “Diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez” dedikten sonra mübarek elini onun omzuna koyarak “Rabb’im! Bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, Onu zinadan koru!” diye dua ettiBundan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi
  Ahmed, Taberani


  Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler Kim bunları yaparsa cezasını bulur Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve onun içinde alçaltılmış olarak devamlı kalır Ancak tevbe edip iman eden ve salih bir amel işleyen müstesna İşte onların kötülüklerini Allah iyiliklere çevirirAllah gafurdur, rahîmdir
  Furkan Suresi: 68-70
  Tabiinin büyük müfessirlerinden Mücahid “Onlar zina etmezler Kim bunları yaparsa cezasını bulur” (Furkan: 68) ayetindeki “يلق اثاما” kelimelerini “Cehennemde irin ve kandan bir vadidir” diye tefsir etmiştir İkrime’de “اثاما” “Asam” kelimesini “cehennemde zina edenlerin kalacağı vadilerdir” diye tefsir etmiştir


  ZİNADAN UZAK DURANLARIN FAZİLETİ

  Ebu Hureyre (ra)’den, Hz Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  “Yedi zümreyi Allah gölgenin olmadığı (kıyamet) gününde kendi gölgesinde gölgelendirecek
  Adil imam (idareci, devlet reisi)
  Allah azze ve celle’ye ibadet ederek yetişen genç
  Kalbi mescidlere asılı (mescidlerde namaz kılmaya düşkün) olan adam
  Allah için birbirini seven, bu yüzden bir araya gelip, ayrılan kişiler
  Güzellik ve zenginlik sahibi bir kadının davet ettiği ve “Ben Allahdan korkarım” diyerek bu daveti reddeden adam
  Sadaka veren ve sadakasını sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede gizleyen adam
  Yalnızken Allahı zikredip, gözlerinden yaş döken adam
  (Buhari, Müslim)


  ZİNA VE İMAN

  Ebu Hureyre (ra)’den, Hz Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  Zina eden zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez Hırsız hırsızlık yaptığı zaman, mümin olarak hırsızlık yapmaz İçki içen içki içerken mümin olarak içmez
  İbn Ebi Şeybe, Buhari, Müslim

  Ebu Hureyre (ra)’den, Hz Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  Mümin zina ettiğinde, iman ondan çıkar Onun üzerinde bulut gibi durur Onu bıraktığında iman ona geri döner
  Ebu Davud, Hakim, Beyhaki
  Bazı rivayetlerde “insan elbisesini çıkardığı gibi, imanı çıkar” denmiştir


  ZİNANIN KÖTÜLÜĞÜ

  Heysem b Malik Et-Tai (ra)’den, Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  “Allah katında şirkten sonra, zinadan daha büyük günah yoktur”
  Ahmed, İbn Ebid-Dünya

  İbn Mesud (ra)’den, Hz Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  Nebi (sav)den “En büyük günah hangisidir” diye soruldu Cevaben “Allah seni yarattığı halde, ona eş koşmandır” Buyurdu Ben “sonra hangisidir?” diye sordum “seninle yemek yer (yemeğime ortak olur) korkusuyla çocuğunu öldürmendir” dedi Ben yine “sonra hangisi” dedim Buyurdu ki: “Komşunun hanımıyla zina etmendir” Allah bunu tasdik etmek için “Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler” ayetlerini indirdi
  Firyabi, Ahmed, Abd b Humeyd, Buhari, Müslim, Tirmizi,
  İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatim, İbn Merduye, Beyhaki

  Ebu Said El-Hudri (ra)’den, Hz Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  “Her sabah iki melek: “Kadınların yüzünden erkeklere yazıklar olsun, erkeklerin yüzünden de kadınlara yazıklar olsun” diye nida ederler”
  İbn Mace, Hakim
  Burada erkeklerin yüzünden günaha giren kadınlarla, kadınlar yüzünden günaha giren erkekler kastedilmiştir