Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Müslüman kadın, kâfir kadınları yanında saçı açık durabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Müslüman kadın, kâfir kadınları yanında saçı açık durabilir mi?

  Reklam
  Müslüman kadın, kâfir kadınları yanında saçı açık durabilir mi?


  Paylaş
  Müslüman kadın, kâfir kadınları yanında saçı açık durabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınların kadınlara karşı avret yeri, göbekle diz kapakları arasında kalan kısımdır.
  Bunun dışındaki yerleri kadınların yanında açabilirler. (el-Mevsılî, el-ihtiyar, l, 45.)

  Ancak müşrik kadınlar kapsam dışında tutulmuştur. Bu yüzden müslüman bir kadının müşrik ya da inkarcı kadınların yanında mahrem bir yerini açması caiz değildir. Hatta İbn Cüreyc, Ubade b. Nüsey ve Hışam el-Kari' gibi bilginler hıristiyan bir kadının müslüman bir kadını öpmesini veya onun avret yerlerine bakmasını mekruh saymışlardır.

  Ubade b. Nüsey, Hz. Ömer'in, komutan Ebu Ubeyde b. el-Cerrah'a (ö. 18/639) yazdığı şu mektubu zikreder: "Zimmet ehli (hıristiyan veya Yahudi kadın tabea)nin müslüman kadınlarla birlikte hamamlara girdikleri haberi bana ulaştı. Onları bundan menet.
  Çünkü zimmiye bir kadının müslüman kadını çıplak olarak görmesi caiz değildir".
  Ebu Ubeyde mektubu alınca şöyle ilan etmiştir:

  Herhangi bir kadın özürsüz olarak hamama giderse, bununla yüzünü beyazlaştırmayı kastetmiş olur. Allah kıyamet gününde yüzlerin beyazlaştığı (bk.Al-i İmran, 3/106,107.) günde onun yüzünü karartsın" (el-Kurtubî, a.g.e., XII, 155.)

  Abdullah b. Abbas (ö. 68/687) bu konuda gayri müslim kadınların istisna edilmesinin nedenini şöyle açıklar: "Müslüman kadını tesettürsüz olarak hıristiyan veya yahudi bir kadının görmesi helal olmaz. Çünkü bunlar müslüman kadının örtüsüz halini kocalarına anlatabilirler" (el-Kurtubî, a.g.e., XII, 155.)

  Yine de konu İslam fakihleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur. Nitekim müslüman bir hanımın, gayri müslim cariyesinin yanında örtünmesine gerek olmadığına fetva verilmiştir.


  Kadınların yüz ve ellerinden başka yerlerini müslüman olmayan kadınlara göstermeleri ve bunların bakmaları üç mezhepte haramdır. Hanbeli'de haram değildir.
  (El-fıkıh-u-alel-mezâhibil-erbe’a)

  İslam Ahlakı kitabında, (Müslüman kadının, fasık kadınlar yanında örtünmeleri de farzdır) deniyor. saçı veya kolları açık gezen kadın fasık demektir. İhtiyaç hasıl olunca, saliha kadınlar, Hanbeli mezhebini taklit ederek Kâfir veya fasık kadınlar yanında saçları ve kolları açık durabilirler. Lüzumsuz ve ihtiyaçsız açık duramazlar.gayri müsşim bayanların yanında tesettür ,  musluman kadin kafir kadina cikabilirmi,  yengem Hıristiyan. yaninda açik durabilir miyim,  musluman olmayan birinin yanimda sac acmak,  gayrimüslim kadının yanında tesettür,  musluman kadinin gayrimuslim bir kadinin yaninda basini acabilir mi,  ateit kadinin yaninda sac acmak