Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan davette müslüman kadının ahlakı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  davette müslüman kadının ahlakı

  Reklam
  davette müslüman kadının ahlakı


  Paylaş
  davette müslüman kadının ahlakı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Davetçi kadının ahlakı, yaşantı tarzında islamın yasakladığı
  her türlü çirkin vasıflardan uzak islamın çağırdığı faziletler sarılması
  demektir. İslamın fazilet saydığını şahsın da yaşamak daveti en hayırlı
  vasıtasıdır. Belki yüzlerce konferans verip konuşmalar yapmaktan daha etkili
  sayılır.

  Ey iman edenler

  andolsunki sizin için Resulullah en güzel örnektir. (Ahzap 21). Güzel ahlak
  imanlı olmanın delili ve imanın meyvesidir. Güzel ahlak olmadan insanın bir
  değeri olmaz. Peygamberimiz bu hususu işaret ederek şöyle buyurmaktadır. “İman:
  Ümit ve temenni ile geçerli olmaz. Ancak kalplere yerleşir ve amel ile tasdik
  edilirse geçerli sayılır.” Güzel ahlak islamdaki ibadetlerin meyvesidir. Mü’min
  güzel ahlaklı olmazsa yaptığı ibadetlerin hiçbir kıymeti ve faydası olmaz.
  Davetçinin konuşması: Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine

  göre Allah Resulu şöyle buyurmaktadır. “Kul aldırış etmeden Allah’ın razı
  olacağı bir kelime konuşur sonra Allah onu bu kelimeden dolayı yüksek mevkiler
  çıkarır. Yine kul aldırış etmeden Allah’ın gazbını çekecek bir kelime konuşur
  sonra bu kelimeden dolayı Allah korusun cehenneme düşer.” Konuşmak için seçilen
  kelimelerin önemi büyüktür. Kelimeler Allah’a yaklaştırır ve ya uzaklaştırır.
  Bir davetçi konuşmaların da şunlara dikkat etmelidir. Hisleri ve iffetleri
  zedelemeyecek kelimeleri kullanmalı, dinleyenleri nefret ettirmeyecek kelimeler
  seçmeli, anlam karmaşasına girmeden manayı olduğu gibi dinleyenlere
  aktarabilecek kelimeleri kullanmalı, mübalağalı ifadelerle kendini beğendirici
  bir usluba girmemeli ve taasubcu anlayışlardan uzak kalmaya özen göstermelidir.
  Hilm sahibidir: “Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır

  “Allah’tan olan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın eğer katı kalpli, kaba
  birisi olsaydın muhakkak etrafından dağılırlardı onları affet kendileri için
  bağış dile ve işlerinde onlarla görüş alış verişinde bulun. Bir şeye karar
  vediğin zaman da Allah’a güven. Allah kendisine güvenenleri sever.(Ali imran159)
  Sabırlı olması: Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere
  mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir.(Zümer10).
  Yine Allah Teala Şöyle buyurmaktadır “Ey iman edenler Allah’a karşı

  gelmekten sakının doğrularla beraber olun.(Tevbe 119)

  Öfkelerini yutarlar: O mü’minler ki öfkelerin kontrol

  altında tutarlar ve insanları affederler; çünkü Allah iyilik yapanları sever(Ali İmran 134)

  Yalan söylemezler: Abdullah ibni Ömer’den rivayet edildiğine

  göre Allah Resulu şöyle buyurmaktadır. “Söz ve hareketinde hiçbir kötülük ve
  çirkinlik bulunmadığı gibi kötü ve çirkin şeylere de asla yönelmez ve şöyle
  buyururdu sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.”
  Tevazu sahibidir, anlayışlıdır, güler yüzlüdür. Davette
  Müslüman kadın islami bir sembol taşır. Kadın oturması, kalkması, konuşması,
  yürümesi, giyinmesi yani hayatın her alanı islami semboldür.
  Ahlak var oldukça toplumlar var olmuştur.
  Ahlak gidince toplumlarda gitmiştir. Her medeniyet için
  güçlü ahlak vazgeçilmezdir.

  Zeynep Altınova