Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ünlü Müslüman Kadınlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ünlü Müslüman Kadınlar

  Reklam
  Ünlü Müslüman Kadınlar


  Paylaş
  Ünlü Müslüman Kadınlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ünlü Müslüman Kadınlar

  ( Nâmdârân-ı Zenân-ı îslâmiyân )  Fatma Aliyye


  İnkılab Kitabevi


  » İslam
  » Din


  Fatma Aliyye bu kitabının, şahsına müracaat eden bir çok yabancı kadının Paris'te açılacak olan sergide kısaca


  anlatılmak üzere hazırlamasını talep ettiği çalışmadan doğduğunu belirtmektedir. Yazar, eserin doğrudan


  doğruya anlatıldıktan sonra Fransızca'sının da yayınlanacağını ifadeyle, "insanın memleketine, vatanına olan


  muhabbeti, çalışıp meydana getirebildiği eser pek değerli olmasa da, ondan vatandaşlarının da istifâdesini


  düşündürüyor" diyerek "Nâmdârân-ı Zenân-ı İslâmiyân" üst başlıklı çalışmasını 1899-1901 yıllarında Malûmat


  Gazetesi'nde tefrika olarak yayınlamıştır.


  Seçilen "Büyük Kadınlar", doğum ve evlilik yoluyla büyük mevkilerde bulunmakla beraber, hayatlarmdâki


  olağanüstü hâller onlara tarih sayfalarında özel bir önem verdirmiştir. İşte bunların en meşhurları bu çalışmada


  anlatılmaktadır.


  Anlatımda, tarihî süreç gözönünde bulundurularak İslâmiyet'in ilk dönemlerinden, sırasıyla Emevîler, Abbasîler,


  Diğer hanedanlardan ve Osmanlılardan "Ünlü Büyük Kadınlar" incelenmiş, yine aynı dönemler


  başlıca" Şair Kadınlar" ilave edilmiştir.