Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Müslüman kadın adları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Müslüman kadın adları

  Reklam
  müslüman kadın adları


  Paylaş
  Müslüman kadın adları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslâm'ın ilk yıllarında Müslüman olan hanım sahabelerin isimleri şöyle sıralanmıştır:

  - Hz. Hatice: Peygamber Efendimizin ilk hanımıdır.
  - Lubane bint el-Hâris: Peygamber Efendimizin amcası Hz. Abbas'ın hanımımıdır.
  - Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma: Peygamber Efendimizin kızlarıdır.
  - Ümmü Seleme bint Ebî Umeyye
  - Leyla bint Ebil Hamse
  - Sehle bint Emr
  - Ümmü Gülsüm bint Suheyl b. Amr
  - Fatıma bint el-Hattab: Hz. Ömer'in kız kardeşidir.
  - Cariye bint Amr
  - Esma bintü Umeys (Cafer b. Ebi. Talib'in hanımı)
  - Remle bint Ebi Avf
  - Selma bint Umeys: Esma bint Umeys'in kız kardeşidir. Onunla beraber Müslüman olmuştur.
  - Selma bint Sahr: Hz. Ebu Bekir'in annesidir.
  - Sumeyye: Ammar b. Yasir'in annesidir ve İslâm'ın ilk şehit kadın Sahabi'sidir.
  - Ümmü Eymen: Peygamberimizin dadısıdır.
  - Safiyye binti Abdulmuttalib: Efendimiz (s.a.v.)'in halasıdır.
  - Zinnire
  - Esma bint Ebî Bekir: Hz. Ebû Bekir (r.a.)'in kızı ve Hz. Âişe annemizin kız kardeşidir.


  Kaynaklar:
  1. İbn İshak, es-Sîre 120; et-Tahrîm, 66/10; 2. El-Kelbî, Cemheretü'n- Nevebî, s.68, 75; 3. İbni İshak, a.g.e., s.94; 4. el-En'am, 6/7; 5. el-Enbiya, 21/5; 6. et-Tekvir, 81/22; 7. Buhârî, Sahih, VI/88; 8. el-Halebî, İnsanu'l-Uyun, I/431; 9. Ed-Diyarbekrî, Tarihu'l-Hamis, I/263; 10. İbni Sa'd, Tabakat, VII/256; 11. eş-Şuara, 26/214; 12. Müslim, Sahih, I/193; 13. İbni Sa'd, a.g.e., I/94, 95; 14. İbni Sa'd, a.g.e., VIII/42, 43, 44, 44, 45, 46, 229; 15. Yrd. Doç. Dr. Savaş, Rıza, Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslâm, 4/237; 16. el-Halebi, a.g.e., I/484-485; 17. İbni Sa'd, a.g.e., 277; 18. Yrd. Doç. Dr. Savaş, Rıza, a.g.e., 4/238.