Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Sağlık raporu fazla kaç gün olur Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Sağlık raporu fazla kaç gün olur

  Reklam
  sağlık raporu fazla kaç gün olur


  Paylaş
  Sağlık raporu fazla kaç gün olur Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hastalık izni ve raporları konusunda iki temel mevzuata başvurulmaktadır. Bunlardan birisi Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliği diğeri ise Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği dir.

  Ayrıca 657 sayılı Kanunun, 105, 106 ve 107. maddelerinde bazı düzenlemelere yer verilmiştir.

  Bu düzenlemeler çerçevesinde şu soruların cevaplarının tüm memurlarca bilinmesi uygun olacaktır.

  1- Tek hekimden bir seferde kaç güne kadar rapor alınabilir?

  2- Alınacak raporun memurun aday ve asil olması ile bir ilgisi var mıdır?

  3- Tek hekimden bir yılda kaç güne kadar rapor alınabilir?

  4- Sağlık kurullarından kaç güne kadar rapor alınabilir?

  5- Alınan tek hekim veya sağlık kurulu raporları sonrasında da iyileşilememesi halinde ikinci rapor nasıl alınır?

  YUKARIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI

  TEK HEKİMLER
  1- Tek hekimler bir yıl içerisinde bir seferde en fazla 20 gün rapor verebilir. Bir hekimin tek seferde 21 gün rapor vermesi geçerli olmayacaktır. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3/b bendi)

  2- Alınacak raporun asil veya aday memur olmayla bir ilgisi yoktur.

  3- Tek hakim, farklı farklı tarihlerde olmak üzere, en fazla 40 gün rapor verebilir. Burada önemli olan tek seferde 20 günden fazla tek hekim raporu alınmamasıdır. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin ilk fıkrası)

  4- Tek hekimin, en çok süre olan 20 gün istirahat raporu vermelerini müteakip memurun iyileşmemesi halinde, memurun bundan sonraki tedavi ve muayeneleri resmi sağlık kurumlarında yapılmalıdır. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin ilk fıkrası)

  5-Tek hekimden yıl içerisinde 40 günden fazla alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin ilk fıkrası)

  4- Tek hekimden alınan raporlarının 40 günü geçip geçmediğini hekim takip edemez. Bunun takibini memur yapmalıdır. Bu nedenle bir memur bir yılda aldığı rapor günü sayısının 40'ı aşıp aşmadığını kontrol etmeli ve aştığı taktirde, sağlık raporunu il sağlık müdürünün belirleyeceği sağlık kurulunda onaylatmalıdır.

  RESMİ SAĞLIK KURULLARI
  1- On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
  2- On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
  3-Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
  sağlık kurulu raporu vermeleri mümkündür. (657 sayılı Kanunun 105. maddesi)

  Resmi sağlık kurularından alınan rapor üzerine kullanılan izin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. (657 sayılı Kanunun 105. maddesinin 2. fıkrası)

  personel hastalık raporu

  Kaç Güne Kadar Rapor Alınabilir

  — İstirahat raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

  — Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

  — Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.

  — Sosyal Güvenlik Kurumunca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

  — İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.
  alıntı.sağlık raporu kaç gün geçerli,  sağlık raporu kaç gün geçerlidir,  sağlık raporu kaç ay geçerli,  saglik raporu kac gun gecerlidir,  rapor kac gun gecerli,  is icin saglik raporu kac gun gecerlidir,  sağlık ocağı en fazla kaç gün rapor verebilir