Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Safer ayının son çarşambası okunacak dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Safer ayının son çarşambası okunacak dua

  Reklam
  safer ayının son çarşambası okunacak dua


  Paylaş
  Safer ayının son çarşambası okunacak dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Safer ayının normal aylardan olduğunu tespit ettikten sonra; her ne kadar güvenilir kaynaklarla teyit edilmese de, burada, Safer ayında yapılması uygun bulunan şu duâyı zikredebiliriz:

  “Bismillâhirrahmânirrahîm: Allahım hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın! Yâ AhkemelHâkimîn ve yâ Esrael-Hâsibîn ve yâ Ekrame memûlin ve ecvede mesûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’lâhu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn! Âmin!

  Bu ayın son Çarşamba gününde de iki rekat namaz kılınması; bu namazda her rekatte bir Fatiha ve on bir İhlâsı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavâtı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir.

  Dipnotlar:
  1- Buhârî, Kitâbul-Hac, H. No:777
  2- Buhârî, Kitâbut-Tıp, H. No: 1927safer ayının son çarşambası 2013,  2013 safer ayının son çarşambası ne zaman,  safer ayı son çarşambası ne zaman 2013,  safer ayının son çarşambası ne zaman 2013,  saferin son carsambasi yapılacak dua,  safer ayı son çarşamba duası mümine,  safer ayını son çarşambası okunacak