Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ashabı suffa ne demek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ashabı suffa ne demek

  Reklam
  Ashabı suffa ne demek kısaca bilgi verir misiniz?


  Paylaş
  Ashabı suffa ne demek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Suffa Peygamberimiz döneminde sahabilerin ilim tahsilinde bulunduğu yerdi. Buradaki ilim tahsil edenlerle bizzat Pegamberimiz ilgilenmiştir. Halkta buradaki ilim tahsil eden talebelerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılamaktaydılar.

  Suffa; avlu, gölgelik gibi manalarda kullanılır. Mescid-i Nebevi'in avlu ve gölgeliğinde yatıp kalktıkları için orada kalan fakir ve bekar muhacirlere “Ashab-ı Suffa= Suffalılar” adı verilmiştir. Mescitteki suffadan önce bekar ve kimsesiz muhacirler başka yerlerde de kalmışlardı. Onların değişik yerlerde kalması; ihtiyaçların karşılamasında zorluğa sebep oluyordu. Bu açıdan sayıları çoğalınca Mescid-i Nebevi'de bir araya getirildiler. Onların ibatesi/barınması için mescidin avlusu tahsis edildi, buranın üzeri hurma dallarıyla örtülerek gölgelendi. Böylece bir derece, yağmur, güneş ve soğuktan korunmak hedefleniyordu. Kıblenin değişmesine kadar suffa/sofa Mescid-i Nebevinin güney kısmındaydı. Kıble değişince kuzeyine alındı. Suffalılar bir bakıma geçici misafirler olarak algılandıkları için kendilerine "Edyâfu'l- İslam= İslamın Misafirleri” veya "Edyâfu'l- Müslimîn = Müslümanların Misafirleri" de deniyordu.

  Ashâb-ı Suffanın üyeleri:

  Bunlar; öncelikle bekarlar ve kimsesiz muhacirlerdi. Çünkü evli muhacirler evli ensarın yanına yerleştiriliyordu. Medine'de evleri olsa da bazı bekarlar Hz. Peygamberden daha fazla yararlanmak için burada yatıp kalkabiliyorlardı. Abdullah b. Ömer buna örnek gösterilebilir. Arap kabilelerinden Müslüman olup Medine’ye hicret edenler de burada kalıyorlar ve İslamı öğrendikten sonra kabilelerine dönüyorlardı. Dışarıdan gelen heyet ve elçilerde burada misafir ediliyorlardı. Yani Suffa aynı zamanda bir misafirhane gibi de kullanılmaktaydı. Suffanın kadınlar bölümü de vardı. Buraya “Suffatu'n- Nisa = Kadınlar Sofası” deniyordu.

  Suffadan Ayrılma:

  1- Ölümle ayrılış.

  2- Medine’deki geçici ikametin bitmesiyle (Arap kabilelerinden Medine’ye gelenler ve heyetlerin durumu böyleydi).

  3- Evlenenler oradan ayrılmaktaydı. Hz. Peygamber orada kalan bekarların evlenmesine yardımcı oluyordu.

  Suffanın Ortadan Kaldırılışı:

  Hz. Peygamber döneminden sonra suffanın orada ne şekilde devam edip etmediği açık ve kesin bilinmemektedir. Herhalde Hz. Ömer devrinde fetihlerle Müslümanlar zenginleşip kendilerine beytülmalden maaş bağlanınca suffaya olan ihtiyaç ortadan kalkmış olmalıdır. Ayrıca Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında Mescit genişletilince suffa Mescit içinde kalmıştı.

  Kaynaklar: Buhari, rikak, 17, Müsned II, 515; Kettani, Teratib, I, 448, 474, 476; Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 80; Ebu Davud, Sünen, hudud, 12; Nesei sünen, kat’u’s- sârik, 4; Gkeniş bilgi için bkz. Editör Vecdi Akyüz, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, I-VI, Beyan Yayınları, İstanbul 1994. IV, 385- 391.


  Sorularla İslamiyet 3. 3
  Ashabı suffanın anlamı Test

  Mescidi Nebi peygamber mescidinde öğrencilerin İlim öğrenmek için kaldığı odaları ne denirdi ?

  a)hücre
  b)suffa
  c)mescid
  d)cami
  e)medreseashabı suffanın anlamı,  ashâb-ı suffa anlamı,  suffa ne demektir