Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan namazın farzları ve sünnetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  namazın farzları ve sünnetleri

  Reklam
  namazın farzları ve sünnetleri


  Paylaş
  namazın farzları ve sünnetleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  NAMAZIN FARZLARI

  Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” (şurûtü’s-salât) olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” (erkânü’s-salât) adını alır. Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. Buna göre;

  a) Namazın Şartları
  1. Hadesten tahâret
  2. Necâsetten tahâret
  3. Setr-i avret
  4. İstikbâl-i kıble
  5. Vakit
  6. Niyet

  b) Namazın Rükünleri
  1. İftitah tekbiri
  2. Kıyam
  3. Kıraat
  4. Rükû
  5. Secde
  6. Ka`de-i ahîre şeklinde sıralanır

  Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta`dîl-i erkân Ebû Yûsuf’a ve Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun`ih) Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.

  Namazin Sünnetleri
  1) Bes vakit namaz ile Cuma Namazi için ezan ve kamet getirmek
  2) Iftitah tekbirini alirken elleri yukariya kaldirmak
  3) Sübhaneke ve Eûzu-Besmele’yi sessizce okumak
  4) Sag eli sol el üzerine koymak
  5) Fatiha’dan sonra gizlice ‘amin’ demek
  6) Rükû ve secdeye egilip kalkarken alinan tekbirler
  7) Rüku ve secde tesbihleri ( Rukû’da üç defa “SÜBHANE RABBIYE’L AZÎM” ve her iki secdede üçer defa SÜBHANE RABBIYE’L ÂL” demek)
  8) Rukü’dan dogrulunca “SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH” ve hemen arkasindan “RABBENA LEKE’L HAMD” demek
  9) Kiyamda bir özür bulunmadigi takdirde iki ayagin arasini dört parmak kadar açik bulundurmak
  10) Rukü’da parmaklar açiK olarak dizleri tutmak, dizleri, dirsekleri dik ve sirti bas ile dümdüz halde bulundurmak
  11) Secdeye varirken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü vere koymak Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldirmak
  12) Tahiyyati sessizce okumak
  13) Selama sagdan baslamak
  14) Sütre edinmek (Önü açik yerde namaz kilarken önüne sütre koymak)