Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan teravih namazı bitince okunan dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  teravih namazı bitince okunan dua

  Reklam
  teravih namazı bitince okunan dua


  Paylaş
  teravih namazı bitince okunan dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Teravih bitince okunacak dua:


  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Âli seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde (ve salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim kesiran kesira) denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadlı vel-ihsan nercül-afve vel gufran. Vec’al-na min utekai şehri Ramezan bi hurmetil Kur’an.


  Mânâları:
  Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
  Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.


  Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût.
  İzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sıfatların sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.


  Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma'bûd.
  Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten mabudu her türlü eksikliklerden tenzih ederim.


  Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
  Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim.


  Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
  Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır.


  Merhaba, merhaba, merhaba, ya şehre Ramazan.
  Ramazan ayı hoş geldin, gelişine çok sevindik.


  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufrân.
  Ey bereket bolluk ve mağfiret af ayı hoş geldin, hoş geldin.


  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'an.
  Hoş geldin hoş geldin hoş geldin ey tesbih, tehlil, zikir ve Kur'an okuma ayı.


  Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû ya men lâ ilâhe illâ hû.
  Kendisinden başka ibadete layık ilah bulunmayan rabbimiz, evveldir, ahirdir, batındır ve zahirdir


  Allahümme salli alâ Muhammed.
  Allah’ım Muhammed aleyhisselama salatü selam olsun.


  Teravih aralarında, her dört rekatın sonunda okunacak salevat:
  (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.)
  Allah’ım, seyyidimiz Muhammed aleyhisselama, Onun yakınlarına bütün dert ve derman sayısınca çok salat, selam ve bereket ihsan eyle


  Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua:
  Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,
  Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.


  Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,
  Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz.


  Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramezan bi-hürmet-il Kur'an.
  Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.


  [Kazası olan nafile namaz ve sünnet kılamaz. Teravih namazı da sünnettir. Onun yerine kaza kılmak gerekir. Kaza namazını kılarken teravihe de niyet edilir.]


  [Şâfiî'de farz kılan, sünnet kılana da uyabilir. Yani teravih kıldıran imama uyarak kaza kılabilirler. Böylece teravihi de kılmış olurlar. Hanefi'de böyle kılmak caiz değildir.]
  alıntıteravih namaz bitince dua nedir,  teravih namazı bitince okunan dua