Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan çorapsız namaz kılmak sünnet mi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  çorapsız namaz kılmak sünnet mi

  Reklam
  çorapsız namaz kılmak sünnet mi


  Paylaş
  çorapsız namaz kılmak sünnet mi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çorapsız namaz kılmak şart değildir. Erkekler dilerlerse çorapla kılabilirler. Kadınlar için ise ayak avret olduğu için namazda çorap giymeleri gerekir.


  Bu mesele esas itibariyle şu hadise dayanmaktadır:
  Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurdu:

  “Yedi kemik üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti (Böylece burun-alın bir sayıldı)-, iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”(Buharî, Ezan, 133-134).

  Âlimler, hadiste geçen “elbise ve saçlarımızı toplamamakla emrolunduk” ifadesi üzerinde durmuş ve sonuç itibariyle söz konusu yedi uzvun açık bulunmasının vacip olmadığı kanaatini belirtmişlerdir. Özellikle dizler, avret mahalli olduğundan –değil açılmaları- örtünmeleri vaciptir. Ayakların açılmasının da vacip olmadığını gösteren bir delil, mestlerin giyilmesinin caiz olmasıdır. (bk. İbn Hcer, 2/297; Şevkanî, Neylu’l-Evtar, 2/548-549).

  İanetu’t-talibînde, dizlerden başka secde uzuvlarının açık olmasının sünnet olduğu söylenmiştir. (bk. a.g.e, I/144).

  Nevevî de değişik görüşlere yer verdikten sonra, “Şafiî mezhebinde en kuvvetli görüşe göre, çıplak ayakla namaz kılmak müstehaptır.” demiştir. (bk. Mecmu, 3/429)

  Sorularla İslamiyet