Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan cin suresi anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  cin suresi anlamı

  Reklam
  cin suresi anlamı


  Paylaş
  cin suresi anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adı İle..


  1. (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik .

  2. Doğru yola iletiyor ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.

  3. Hakikat şu ki Rabbimizin şânı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir.

  4. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler) Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.

  5. Halbuki biz gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık.

  6. Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı.

  7. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

  8. Doğrusu biz (cinler) göğü yokladık fakat onu sert bekçilerle alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk.

  9. Halbuki (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor.

  10. Bilmiyoruz yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?

  11. Gerçekten biz -kimimiz sâlih kişiler kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere- türlü türlü yollar tutmuştuk.

  12. (Artık) şu gerçeği şüphesiz anladık ki biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı âciz bırakamayacağız başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız.

  13. Doğrusu biz o hidayeti (Kur'an'ı) işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık ne bir (ecrinin) eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar.

  14. İçimizde (Allah'a) teslimiyet gösterenler de var hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır.

  15. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır.

  16. Şayet doğru yolda gitselerdionlara bol su verirdik.

  17. Bu hususta kendilerini denememiz için Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.

  18. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin).

  19. Allah'ın kulu O'na yalvarmaya (namaza) kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi.

  20. (Resûlüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koşmam.

  21. De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.

  22. De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah'a karşı beni kimse himaye edemez O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam.

  23. (Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki ona (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.

  24. Sonunda tehdit edilip durduklarını (azabı kıyameti) gördükleri zaman kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az imiş bileceklerdir.

  25. De ki: Tehdit edile geldiğiniz (azap) yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar ben bilmem.

  26. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;

  27. Ancak (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O bunun önünden ve ardından gözcüler salar

  28. Ki böylece onların (peygamberlerin) Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir).