Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Alak suresi ve anlamı nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Alak suresi ve anlamı nedir

  Reklam
  alak suresi ve anlamı nedir


  Paylaş
  Alak suresi ve anlamı nedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ALAK suresi Arapça orijinal metni


  96 - ALAK Latin harflerle okunuşu

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Ikre' bismi rabbikelleziy halak

  2. Halekal'insane min 'alak

  3. Ikre' ve rabbükel'ekrem

  4. Elleziy 'alleme bilkalem

  5. Allemel'insanema lem ya'lem

  6. Kella innel'insane leyatğa

  7. Erra a hustağna

  8. İnne ila rabbikerrü'

  9. Eraeytelleziy yenha

  10. Abden iza salla

  11. Eraeyte in kane 'alelhüda

  12. Ev emara bittakva

  13. Eraeyte inkezzebe ve tevella

  14. Elem ya'lem biennallahe yera

  15. Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh

  16. Nasıyetin kezibetin hatıeh

  17. Felyed'unadiyehu.

  18. Sened'uzzebaniyete.

  19. Kella la tütı'hü vescüd vakterib


  96-ALAK:Türkçe meali


  1 - Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2 - O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

  3 - Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

  4 - O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

  5 - İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

  6 - Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

  7 - Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

  8 - Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

  9 - 10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

  11 - Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

  12 - Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

  13 - Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

  14 - O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

  15 - 16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

  17 - O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

  18 - Biz de Zebanileri çağıracağız.

  Meal:ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR