Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kurban ibadeti ile ilgili hadisler nelerdir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kurban ibadeti ile ilgili hadisler nelerdir ?

  Reklam
  kurban ibadeti ile ilgili hadisler


  Paylaş
  Kurban ibadeti ile ilgili hadisler nelerdir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurban ile ilgili Hadisler

  (1) Kurban Kesmenin Vucubiyeti ve Fazileti

  (443) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘İmkanı olup da kurban kesmeyen kimse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın!’ buyurdu.”
  İbni Mace 3123, Hakim 2/389, Ahmed 2/321, Albânî Cami 6490

  (2) Kurban Kesmek Müslümanların Sünnetidir

  (444) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim kurbanını namazdan önce keserse, o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Herkim de namazdan sonra keserse, o kurban kesme ibadetini tam yapmış ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur’ buyurdu.”
  Begavi 1113, Buhari 5617

  (3) Kurban Keserken Allah’ın İsmini Anıp Tekbir Getirmek

  (445) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Kurban bayramına şahid oldum. Hutbesini bitirince minberden indi. Ona bir koç getirildi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu:

  ‘Bismillahi Vallahu Ekber Haza Anni ve Ammen Lem Yudahhi Min Ümmeti’ dedi ve kendi eliyle kesti.”
  Ebu Davud 2810, Tirmizi 1521, Ahmed 14901

  (446) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki tane alaca koç kurban etti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i ayağı kurbanlarının yan taraflarına basılı Allah’ın ismini anıp tekbir getirerek onları kendi eliyle keserken gördüm.”
  Buhari 5627, Müslim 1966/17, Ebu Davud 2794, Nesei 4399, Tirmizi 1494, İbni Mace 3120, Begavi 1119, İbni Hibban 5900, Ahmed 3/99, Albânî İrva 1137

  (4) Kurban Keserken Hayvana Eziyet Vermemek!

  (447) Şeddad bin Evs (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den iki şey ezberledim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Allah her şeye karşı iyi muameleyi yazmıştır. Bu sebeple öldürdüğünüz zaman güzellikle öldürün! Keseceğiniz vakit güzel kesin! Her hangi biriniz hayvan keseceği vakit bıçağını bilesin ve güzel keserek kestiği hayvanı rahatlatsın!’ buyuruyordu.”
  Müslim 1955/57, Ebu Davud 2815, Nesei 4417, Tirmizi 1409, İbni Mace 3170, İbnu’l-Carud 839, İbni Hibban 5883, Begavi 2873, Ahmed 4/123, 124, Albânî İrva 2231

  (5) Kurbanın Bayram Namazından Sonra Kesileceği!

  (448) Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurban bayramı günü namazdan sonra bize hutbe irad etti ve:

  ‘Herkim bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılar, bizim kurban kestiğimiz gibi kurban keserse şüphesiz ki o kimse kurban ibadetini yerine getirmiştir! Herkim de kurbanını namazdan önce kesmiş ise o et için kesilmiş koyundur’ dedi.

  Bunun üzerine Ebu Burde bin Niyar (Radiyallahu Anh) ayağa kalktı ve:

  −Ya Rasulallah! Vallahi ben kurbanımı namaza çıkmadan önce kestim. Onu keserken bu günün yeme ve içme günü olduğunu bildiğim için acele ettim. Onun etinden kendim yedim, aileme ve komşularıma da yedirdim dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘O et için kesilen koyundur’ buyurdu.

  Ebu Burde (Radiyallahu Anh):

  −Benim yanımda yaşını doldurmamış bir oğlak var, o iki koyunundan daha hayırlıdır, o bana kurban olarak yeterli midir? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Evet, senin için yeterlidir. Ancak senden sonra hiç kimseye yeterli olmayacaktır!’ buyurdu.”
  Ebu Davud 2800, Buhari 5625, Müslim 1961/5, Nesei 1562, 4407, Tirmizi 1508, Darimi 2/80, İbnu’l-Carud 908, Beyhaki 9/276, Ahmed 3/281, 282, Albânî İrva 1154

  (449) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim kurbanını namazdan önce keserse, o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Herkim de namazdan sonra keserse, o kurban kesme ibadetini tam yapmış olur’ buyurdu.”
  Buhari 5617, Müslim 1961/5, Ebu Davud 2800, Nesei 4407, Tirmizi 1508, Darimi 2/80, İbnu’l-Carud 908, Beyhaki 9/276, Begavi 1113, Ahmed 4/281, Albânî İrva 1154

  (6) Kurban Olacak Hayvanların Yaşları

  (450) Asım bin Kuleyb babasından rivayet ederek şöyle dedi:

  “Biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından Beni Süleym’e Kabilesine mensup Mucâşi denilen bir adamla beraber bulunuyor idik. O bize şöyle tahdis etti:

  Koyun çok az bulunuyordu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir münadiye emretti de münadi:

  Şüphesiz ki Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘El-Cezea Es-Seniyyenin kifayet ettiği şeye kifayet eder’ buyurdu diye nida etti.”
  Ebu Davud 2799, Nesei 4395, İbni Mace 3140, Beyhaki 9/270, Albânî İrva 1146

  (451) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurbanlıklarına nezaret etmemi etlerini, derilerini ve çullarını tasadduk etmemi; kasaba bunlardan bir şeyi ücret olarak vermememi bana emretti ve:

  ‘Biz ona kesim ücretini kendi yanımızdan veririz!’ buyurdu.”
  Müslim 1317/348, Buhari 1625, Ebu Davud 1769, İbni Mace 3099, İbnu’l-Carud 483, Darimi 2/74, Beyhaki 9/294, Ahmed 1/79123, Albânî İrva 1161

  (8) Kurban Kesecek Kimse Zilhicce Ayı Girdikten Sonra Saçını, Tırnağını ve Vücudundaki Kılları Kesemez!

  (452) Said bin El-Müseyyeb şöyle dedi:

  “Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’yı işittim şöyle diyordu:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

  ‘Herhangi birinizin keseceği kurbanlık hayvanı varken Zilhicce ayının hilali görülürse artık o kimse kurbanını kesene kadar vucudundaki kıllardan, saçından ve tırnaklarından hiçbir şeyi almasın!’ buyuruyordu.”
  Müslim 1977/42, Nesei 4373, 4376, İbni Mace 3149, 3150, Beyhaki 9/266, Ahmed 26536
kurban ile ilgili hadisler,  kurbanla ilgili hadisler,  kurban ibadeti ile ilgili hadisler,  kurban bayramı ile ilgili hadisler,  ibadet ile ilgili hadisler,  kurbanla ilgili hadis,  kurban bayramı ile ilgili hadis