Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kurban ibadeti ile ilgili ayet ve hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kurban ibadeti ile ilgili ayet ve hadisler

  Reklam
  kurban ibadeti ile ilgili ayet ve hadisler


  Paylaş
  Kurban ibadeti ile ilgili ayet ve hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurban ile ilgili Ayetler Nelerdir ,Kurban hakkında sizlere Kurandan Ayetler Ve Peygamberimizden Hadisler.

  Kurban ayetleri  BAKARA SÛRESİ
  (196) Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin.


  MÂİDE SÛRESİ
  (27) (Ey Muhammed!) Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti. Öteki, "Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti.


  MÂİDE SÛRESİ
  (95) Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ'be'ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir..

  MÂİDE SÛRESİ
  (97) Allah; Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.


  HAC SÛRESİ
  (28) Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde5 (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.


  HAC SÛRESİ
  (33) Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)'dir.

  HAC SÛRESİ
  (34) Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!


  HAC SÛRESİ
  (36) kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.


  SÂFFÂT SÛRESİ
  (107) Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.


  FETİH SÛRESİ
  (25) Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.


  Kurban ile ilgili Hadisler


  Kurban İle İlgili Konular

  (1) Kurban Kesmenin Vucubiyeti ve Fazileti

  (443) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘İmkanı olup da kurban kesmeyen kimse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın!’ buyurdu.”

  İbni Mace 3123, Hakim 2/389, Ahmed 2/321, Albânî Cami 6490

  (2) Kurban Kesmek Müslümanların Sünnetidir

  (444) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim kurbanını namazdan önce keserse, o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Herkim de namazdan sonra keserse, o kurban kesme ibadetini tam yapmış ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur’ buyurdu.”

  Begavi 1113, Buhari 5617

  (3) Kurban Keserken Allah’ın İsmini Anıp Tekbir Getirmek

  (445) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Kurban bayramına şahid oldum. Hutbesini bitirince minberden indi. Ona bir koç getirildi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu:

  ‘Bismillahi Vallahu Ekber Haza Anni ve Ammen Lem Yudahhi Min Ümmeti’ dedi ve kendi eliyle kesti.”

  Ebu Davud 2810, Tirmizi 1521, Ahmed 14901

  (446) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki tane alaca koç kurban etti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i ayağı kurbanlarının yan taraflarına basılı Allah’ın ismini anıp tekbir getirerek onları kendi eliyle keserken gördüm.”

  Buhari 5627, Müslim 1966/17, Ebu Davud 2794, Nesei 4399, Tirmizi 1494, İbni Mace 3120, Begavi 1119, İbni Hibban 5900, Ahmed 3/99, Albânî İrva 1137

  (4) Kurban Keserken Hayvana Eziyet Vermemek!

  (447) Şeddad bin Evs (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den iki şey ezberledim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Allah her şeye karşı iyi muameleyi yazmıştır. Bu sebeple öldürdüğünüz zaman güzellikle öldürün! Keseceğiniz vakit güzel kesin! Her hangi biriniz hayvan keseceği vakit bıçağını bilesin ve güzel keserek kestiği hayvanı rahatlatsın!’ buyuruyordu.”

  Müslim 1955/57, Ebu Davud 2815, Nesei 4417, Tirmizi 1409, İbni Mace 3170, İbnu’l-Carud 839, İbni Hibban 5883, Begavi 2873, Ahmed 4/123, 124, Albânî İrva 2231

  (5) Kurbanın Bayram Namazından Sonra Kesileceği!

  (448) Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurban bayramı günü namazdan sonra bize hutbe irad etti ve:

  ‘Herkim bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılar, bizim kurban kestiğimiz gibi kurban keserse şüphesiz ki o kimse kurban ibadetini yerine getirmiştir! Herkim de kurbanını namazdan önce kesmiş ise o et için kesilmiş koyundur’ dedi.

  Bunun üzerine Ebu Burde bin Niyar (Radiyallahu Anh) ayağa kalktı ve:

  −Ya Rasulallah! Vallahi ben kurbanımı namaza çıkmadan önce kestim. Onu keserken bu günün yeme ve içme günü olduğunu bildiğim için acele ettim. Onun etinden kendim yedim, aileme ve komşularıma da yedirdim dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘O et için kesilen koyundur’ buyurdu.

  Ebu Burde (Radiyallahu Anh):

  −Benim yanımda yaşını doldurmamış bir oğlak var, o iki koyunundan daha hayırlıdır, o bana kurban olarak yeterli midir? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Evet, senin için yeterlidir. Ancak senden sonra hiç kimseye yeterli olmayacaktır!’ buyurdu.”

  Ebu Davud 2800, Buhari 5625, Müslim 1961/5, Nesei 1562, 4407, Tirmizi 1508, Darimi 2/80, İbnu’l-Carud 908, Beyhaki 9/276, Ahmed 3/281, 282, Albânî İrva 1154

  (449) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim kurbanını namazdan önce keserse, o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Herkim de namazdan sonra keserse, o kurban kesme ibadetini tam yapmış olur’ buyurdu.”

  Buhari 5617, Müslim 1961/5, Ebu Davud 2800, Nesei 4407, Tirmizi 1508, Darimi 2/80, İbnu’l-Carud 908, Beyhaki 9/276, Begavi 1113, Ahmed 4/281, Albânî İrva 1154

  (6) Kurban Olacak Hayvanların Yaşları

  (450) Asım bin Kuleyb babasından rivayet ederek şöyle dedi:

  “Biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından Beni Süleym’e Kabilesine mensup Mucâşi denilen bir adamla beraber bulunuyor idik. O bize şöyle tahdis etti:

  Koyun çok az bulunuyordu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir münadiye emretti de münadi:

  Şüphesiz ki Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘El-Cezea Es-Seniyyenin kifayet ettiği şeye kifayet eder’ buyurdu diye nida etti.”

  Ebu Davud 2799, Nesei 4395, İbni Mace 3140, Beyhaki 9/270, Albânî İrva 1146

  Not: Kurban olacak hayvanların yaşları, yukarıdaki hadiste iki ifadeyle gelmiştir: El-Cezea ve Es-Seniyye.

  Es-Seniyye: Deveden beş yaşını bitirmiş altı yaşına girmiş devedir.

  Sığırdan üç yaşını bitirmiş dört yaşına girmiş sığırdır.

  Koyundan iki yaşını bitirmiş üç yaşına girmiş koyundur.

  El-Cezea: Deveden dört yaşını bitirmiş ve beş yaşına girmiş devedir.

  Sığırdan iki yaşından üç yaşına kadar sığırdır.

  Koyundan yaşını bitirmiş yahut bitirmek üzere olan koyundur.

  Keçiden bir yaşını bitirmiş iki yaşına girmiş keçidir.

  SonuçDeve kurban edecek kimseler beş yaşına girmiş bir deveyi kurban edebilirler.

  Sığır kurban edecek kimseler üç yaşına girmiş bir sığırı kurban edebilirler.

  Koyun kurban edecek kimseler, yaşına girmiş veya yaşına yaklaşmış bir koyunu kurban edebilirler.

  Keçi kurban edecek kimseler, iki yaşına girmiş bir keçiyi kurban edebilirler.

  (7) Kurbandan Hiç Bir Şeyin Kasaba Verilmemesi!

  (451) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurbanlıklarına nezaret etmemi etlerini, derilerini ve çullarını tasadduk etmemi; kasaba bunlardan bir şeyi ücret olarak vermememi bana emretti ve:

  ‘Biz ona kesim ücretini kendi yanımızdan veririz!’ buyurdu.”

  Müslim 1317/348, Buhari 1625, Ebu Davud 1769, İbni Mace 3099, İbnu’l-Carud 483, Darimi 2/74, Beyhaki 9/294, Ahmed 1/79123, Albânî İrva 1161

  (8) Kurban Kesecek Kimse Zilhicce Ayı Girdikten Sonra Saçını, Tırnağını ve Vücudundaki Kılları Kesemez!

  (452) Said bin El-Müseyyeb şöyle dedi:

  “Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’yı işittim şöyle diyordu:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

  ‘Herhangi birinizin keseceği kurbanlık hayvanı varken Zilhicce ayının hilali görülürse artık o kimse kurbanını kesene kadar vucudundaki kıllardan, saçından ve tırnaklarından hiçbir şeyi almasın!’ buyuruyordu.”

  Müslim 1977/42, Nesei 4373, 4376, İbni Mace 3149, 3150, Beyhaki 9/266, Ahmed 26536

  (9) Kurban Olması Caiz Olmayan Hayvanlar!

  (453) Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aramızda ayağa kalktı ve parmaklarıyla işaret ederek Benim parmaklarım ve parmak uçlarım onun parmaklarından ve parmak uçlarından daha kısadır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Dört şey kurban olmaz.

  1) Körlüğü iyice belli kör hayvan,

  2) Hastalığı iyice belli hasta hayvan,

  3) Topallığı iyice belli topal hayvan ve

  4) İliği gidecek kadar kemiği kırılmış hayvandır’ buyurdu.”

  Ravi Ubeyd, Bera bin Azib (Radiyallahu Anh)’a:

  −Ben dişteki noksanlığı kerih görüyorum dedim.

  Bera bin Azib (Radiyallahu Anh):

  −Kerih gördüğünü bırak kurban etme, ancak kendi kerih gördüğün şeyi de başkalarına haram etme! dedi.

  Ebu Davud 2802, Nesei 4381, Tirmizi 1497, İbni Mace 3144, İbnu’l-Carud 907, Begavi 1123, Tayalisi 740, Malik 2/482, Ahmed 18535, Albânî İrva 1148

  (10) Sığırı Yedi Deveyi On Kişi Ortaklaşa Kesebilir

  (454) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile bir seferde beraber idik. O esnada kurban bayramı girdi. Biz sığırda yedi, devede on kişi ortak olduk.”

  Nesei 4404, Tirmizi 905, İbni Mace 3131

  (11) Kişinin Hanımı İçin Kurban Kesmesi Caizdir

  (455) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “...Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hanımlarının namına sığır kurban etti.”

  Müslim 1211/119, Buhari 397, Humeydi 206, Ebu Davud 1782, İbni Mace 2963, İbni Hibban 3834, İbni Huzeyme 2936, Beyhaki 1/308, Begavi 1913

  (12) Kurban Etini Üç Günden Fazla Bekletmek

  (456) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurban etini üç günden fazla saklamayı yasakladı! Daha sonra onu yememize ve saklamamıza ruhsat verdi. Ebu Said (Radiyallahu Anh)’ın kardeşi Katâde bin Nu’man (Radiyallahu Anh) yolculuktan geldi. Ona kurban etinden yapılan kadîd yemeği sundular.

  Katâde (Radiyallahu Anh):

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurban etini üç günden sonraya bırakmayı yasaklamış değil miydi? dedi.

  Ebu Said (Radiyallahu Anh):

  −Kurban etini saklama hususunda yeni bir iş gelişti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi kurban etini üç günden daha fazla saklamaktan men ediyordu. Sonra onu yememiz ve saklamamız hususunda bize ruhsat verdi.”

  İbni Hibban 5926, Nesei 4440, Ebu Yağla 997, Ahmed 3/23

  (13) Kurbanın Karnından Çıkan Cenin Yenebilir!

  (457) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e kesilen hayvanın karnıda bulunan yavruyu sordum?

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Dilersenin onu yiyiniz’ buyurdu.

  Müsedded’in rivayetinde dedik ki:

  −Ya Rasulallah! Biz deve kesiyoruz, sığır ve koyun kesiyoruz, onun karnında küçük yavru buluyoruz onu atalım mı, yoksa yiyelim mi?

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘İsterseniz yiyebilirsiniz. Onun kesilmesi annesinin kesilmesinden ibarettir’ buyurdu.”

  Ebu Davud 2827, Tirmizi 1376, İbni Mace 3199, İbni Hibban 5889, İbnu’l-Carud 900, Darimi 2/84, Begavi 2789, Tabarani Mucemu’l-Kebir 3631, Abdurrezzak 8642, Ahmed 3/39 3. 3
  Kurban bayramı yaklaşırken bilinmesi gereken bilgilerimizi tazelemek adına güzel bir paylaşım olmuş.Şimdiden Kurban bayramının Müslüman alemine hayırlı olmasını dilerim... 4. 4
  kurban ile ilgili ayet
  Kurban Ayeti

  "Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir."(Kevser, 108/1-3)
kurbanla ilgili ayetler,  kurban ile ilgili ayet ve hadisler,  kurban ayetleri,  kurban ile ilgili ayetler,  KURBANLA ILGILI AYET VE HADISLER,  kurban ibadeti ile ilgili ayetler,  kurban ibadeti ile ilgili ayet meali