Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadir gecesi çekilecek tesbih duaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadir gecesi çekilecek tesbih duaları

  Reklam
  kadir gecesi çekilecek tesbih duaları


  Paylaş
  Kadir gecesi çekilecek tesbih duaları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadir Gecesinde Çekilmesi Gereken Tesbihler

  Hz Aişe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim.

  Oda şöyle buyurdu; "Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni"

  Anlamı: Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet. (Tirmizi)

  Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

  Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu:

  "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."
  Lailahe illallah

  kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)
  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

  Allah-u Teala yapılan bütün ibadetlerimizi kabul etsin mübarek gecenin hürmetine ümmeti Muhammedi affetsin, kendine layık kul habibine layık ümmet eylesin, bu gece için verilen müjdelere bizleri de nail eylesin.aminnn


  Kadir gecesi;
  - Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmesi,
  - Bu gecenin bin aydan (83 sene, 4 ay) daha hayırlı olması,
  - Allah'ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması, sebebiyle üstün bir değer taşımaktadır.

  Cebrail (a.s.)'in diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah'a ibadet eden kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da ilâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir.
  Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Allah'ın büyük bir lütfudur.

  Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:
  "Kim ki faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." 48
  Peygamberimiz, Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı. 49
  Hiç şüphesiz Kadir gecesine yetişmek mü'minler için büyük bir mutluluk olduğu gibi, en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.
  Bu geceyi, namaz kılmak, Kur'an okumak, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle ihya etmeliyiz. Namaz borcu olanların hiç olmazsa bir gün bir gecelik kaza namazı kılmaları, böyle bir borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları uygun olur.
  Peygamberimiz Kur'an okuyanlara bu Yüce Kitab'ın şefaat edeceğini şu sözleri ile bildirmiştir.

  "Kur'an okuyunuz, zira O, kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir." 50
  Bu sebeple, Kur'an-ı Kerimin yeryüzüne inmeye başladığı bu mübarek gecede, Kur'an okumanın ayrı bir değeri vardır.
  Peygamberimizin saygıdeğer eşi Hz. Aişe (R.A.) diyor ki: "Peygamberimize:
  - Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim" diye sordum. Peygamberimiz:
  -"Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et" buyurdu. 51

  İbn Fariz diyor ki:

  Hak tecelli ederse, bütün geceler Kadir gecesidir. Vuslat ve mulâkat günlerinin hepsi de cuma günüdür. 52
  Konu ile ilgili rivayetler arasında; Kadir gecesinin, Ramazanın son on gününde, sayıları tek olan gecelerin içinde ve bu tek sayılı gecelerden de 27. gecede olduğu rivayeti tercih edilmiş ve asırlardan beri mü'minlerce kutlanagelmiştir.

  Kaynaklar.
  (48) Buhârî, Bab'u Fadl-Leyleti'l-Kadr, 3
  (49) Buhârî, Bab'u Fadl-Leyleti'l-Kadr, 3
  (50) Müslim, Müsâfirin, 252
  (51) Tirmizî, Kitabü'd-Deavât, 85
  (52) Alûsî, Ruhu'l-Meâni, c.30, s.200.
kadir gecesinde çekilecek tesbihler,  kadir gecesi cekilecek tesbihler,  kadir gecesinde çekilecek tesbih duaları,  kadir gecesi çekilecek tesbih duaları,  kadir gecesi çekilen tesbih duaları,  kadir gecesi cekilecek tesbih,  kadir gecesinde çekilecek tesbih ve sayıları