Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan imam nikahı ve duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  imam nikahı ve duası

  Reklam
  imam nikahı ve duası


  Paylaş
  imam nikahı ve duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne “radıyallahü anhüm┠Ve beyne Alîyyin “radıyallahü anh” ve Fâtıma-tez-zehr⠓radıyallahü anh┠Allahümme a’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin El fatiha