Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İmam nikahı zorunlumu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İmam nikahı zorunlumu

  Reklam
  imam nikahı zorunlumu


  Paylaş
  İmam nikahı zorunlumu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nikâh dinî bir müessesedir ve belli şartları vardır. Aynı şart ve esaslar resmî nikâhta, yani belediye memuru tarafından kıyılan nikâhta mevcutsa nikâh nikâhtır. Ancak şart ve esaslara dikkat edilmiyor, hattâ kaale alınmıyorsa mesele değişir, nikâha gölge düşebilir. Şöyle ki:
  Resmî nikâhta evlenecek kişiler evlendiklerine dair ifadelerini açıkça belirtiyorlar. Ancak bu ifadelerin kesinlik bildirmesi gerekir. Başka türlü bir yoruma müsait olmamalıdır.
  Bir diğer önemli nokta, şahitlerin Müslüman olması ve iki şahitten birisinin erkek olmasıdır. Oysa laik düzende şahidin T.C. vatandaşı olması kâfi geliyor.
  Evlenecek taraflar süt kardeşi olmamalıdır. Oysa resmî nikâhta bu husus araştırılmadığı gibi, memur tarafından da sorulmuyor.
  Müslüman bir hanım gayr-ı müslim bir erkekle evlenemez. Halbuki yürürlükte olan mevzuatta bu meseleye dikkat edilmiyor, memur sormaya gerek duymadan nikâhı kıyıyor.
  Bu mahzurlar söz konusu değilse, sadece resmî nikâhla da helâllik mümkün olur. Zaten nikâhın rüknü: iki şahit huzurunda tarafların birbirlerini karı-koca olarak kabul etmeleridir.

  Ancak bütün bunlarla birlikte İslâmî ölçüler çerçevesinde nikâh akdini ihmal etmemeli, yaptırmalıdır.
  1- Nur Sûresi 32 ve 33.
  2- Nisa Sûresi 23.

  Mehmed PAKSU (Aileye Özel Fetvalar)
imam nikahi zorunlumu,  imam nikahı zorunlu mu,  imam nikahı zorunlumu,  dini nikah mecburimi,  dini nikah zorunlu mu,  dini nikahi mecburmu,  imam nikahi mecburimidir