Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tesettür ne zaman farz kılındı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tesettür ne zaman farz kılındı

  Reklam
  tesettür ne zaman farz kılındı


  Paylaş
  Tesettür ne zaman farz kılındı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tesettür emri


  Hz. Âişe (r. anhâ) ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır:

  "Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; "Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar..." (en-Nûr, 24/31)
  ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar."

  Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: "Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik.
  Hz. Âîşe dedi ki:
  "Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nûr sûresinde "Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar..." ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamber (asm)'in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı." (Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M. Alî, es-Sâbûnî, 7. Baskı, Beyrut 1402/1981, II / 600).

  Hicab ayetinin hicri beşinci yılın Zülkade veya Zilhicce ayında nazil olduğu rivayet edilmektedir. (bk. İbn Sad et-Tabakat, 8/174-176, el-Belazuri, Ensab 1/463.)

  Sorularla İslamiyet
tesettür ne zaman farz kılındı,  başörtüsü ne zaman farz kılındı,  tesettür ne zaman farz oldu,  tesettürün farz kılındığı ayet,  hicab ayeti ne zaman vahi oldu,  tesettür ayeti hicretin kaçıncı yılında farz kılındı,  tesettür neden farz kılındı