Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan recep ayında hangi ibadetler yapılır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  recep ayında hangi ibadetler yapılır

  Reklam
  recep ayında hangi ibadetler yapılır


  Paylaş
  recep ayında hangi ibadetler yapılır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Recep Ayı İbadetleri (8)

  Recep Ayı Girdiğince Yapılacak Duâ

  Okunuşu: “Allahumme barik lena fi recebe ve şa’ban ve belliğna ramazan”
  Açıklaması:
  “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır”. Amin!..
  Üç ayların ilki olan recep ayı girdiğinde bu duayı sıkça yapalım, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu duayı yaparlardı ve ümmetinin de yapmasını istemiştir.

  Recep Ayı Orucu

  Abbad ibnu hanif anlatıyor: “Said İbnu Cübeyr Rahimehullah’a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi.
  İbnu Abbas Radıyallahu Anhüma’yı dinledim, şöyle demişti:

  - Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.” (9)

  Yukarıda ki hadisi şeriften anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir.

  Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  -“Recep Allah’ın ayıdır; Şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır”. Recep ayının niçin Allah’ın ayı olduğu sorulduğunda: -”Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah-ü Teala, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah-ü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Birkimse, recep ayını oruçlu geçirirse, Alla-ü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:
  -Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
  -Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
  -Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.”;

  Resuhullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e sorarlar:
  “Ya Resulullah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
  - O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir”. (10)

  Ashab’tan Mucibetü’l-Bahiliyle Radıyallahu Anh’dan: babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimizin yanına geldi, ve:
  -“Ya Resulallah ! beni tamdınız mı?” dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
  - “Sen kimsin?” Diye sordu:
  - “Geçen sene huzurunuza gelen Bahili’yim” dedi.
  - “Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü” dedi.
  - “Ya Resulullah! Senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim; yalnız geceleri yedim.” Cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selem:
  - “Kendi kendine işkence yapmışsın. Sabır ayında (Ramazan) tamamıyla, diğer ayların her birinden birer gün oruç tut” buyurdu.
  - “Ya Resulullah, günün sayısını artır. Zira bundan fazla tutmağa gücüm yeter” dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
  -“O halde her aydan ikişer gün oruç tut” dedi.
  -“Biraz daha arttır ya Resulullah” dedi.
  -“Her aydan üç gün” dedi.
  -“Daha artır ya Resulullah” deyince,
  -“Recep, Zilka’de, Zilhicce, Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, kalan günlerde iftar et.” Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu sonra bıraktı. (11)


  (1). Mehmet Paksu, Mübarek Aylar, Günler ve Geceler, Nesil Yayınları
  (2). Camiü’s-Sağîr, 2:90; Râmuzu’l-Ehâdis, 532.
  (3). Şualar, s. 416.
  (4). Abdülkadir Geylânî, Üç Aylar ve Faziletleri. Haz: Mustafa Güner.
  (5). Ebû Dâvud, Savm: 54.
  (6). İhya, 1:237; Zâdü’I-Meâd, 2:64.
  (7). Mecmûatü’l-Ahzâb, 1:599.
  (8). Muhammed Yusuf, Üç Aylar İbadet Rehberi, Ekmel Yayımcılık
  (9). Buhari, Savm; Müslim, Sıyam 179,1157;Ebu Davud, Savm 55, 2430
  (10). Gunyet’üt Talibin, Abdulkadir Geylani
  (11). Riyazü’s-Salihin