Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan tarikat şart mıdır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  tarikat şart mıdır

  Reklam
  tarikat şart mıdır


  Paylaş
  tarikat şart mıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tarikat olmazsa olmazmı

  "İnsan illa bir tarikata bir cemaate girmelidir, bir şeyhe intisap etmelidir; eğer bir tarikat şeyhine veya cemaate bağlı değilse, İslamiyeti yaşayamaz." şeklinde anlamak, insanı izahında güçlük çekeceği bir duruma sokar.
  Bir Müslümanın gerçek mürşid ve rehberi Kur'ân-ı Kerim ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Bir Müslüman bu iki mukaddesi kendisine rehber alıp kılavuz edinirse sırat-ı müstakimi bulmuş, kendisine doğru bir yol çizmiş olur. 3. 3
  Müslüman, tarikat mensubu olmak zorunda mıdır?
  Allah, kullarından cennetin karşılığı olarak iman istemiştir. İman “La ilahe illallah muhammedün rasûlullah”ta özetlenmiş, formüllenmiş genel bir yapının adıdır. La ilahe illallah muhammedün rasûlullah diyen ve yaşadığı sürece bunun hakkını veren cennete girer. La ilahe illallah’ın hakkı nedir; haramlardan kaçmak, farzları yerine getirmektir. Farzlar belli, haramlar bellidir. Faiz, zina, anne baba hakkına tecavüz etmek gibi benzeri şeyler haramdır. Mü’min bunlardan kaçar, farzları da yerine getirirse cennete girer.
  Farzlar nedir; namaz, hac, oruç, zekât gibi bildiğimiz şartlardır. Ancak mü’min, bir cemaatin, bir mümin kardeş grubunun içinde ve arasında olmadığı sürece istese de bu haramlardan kaçınma farzları yerine getirme şartını gerçekleştiremeyebilir. Çünkü mü’minin imanının amansız bir hırsızı vardır; o da şeytandır. Şeytan kolay kolay mü’mini rahat bırakmaz, sürekli aldatma ve sürekli tuzağa düşürme hamlesi içerisindedir. Bunun için mü’min grubun arasında, bir cemaatin içinde bulunmalıdır ki ayağı kaymasın. Bu cemaat aslında İslam Toplumudur, bu cemaat hacca gittiğindeki arkadaş grubudur, bu cemaat camide namaz kılıp beraber saf tuttuğu grubudur. Buna rağmen daha kaliteli, daha iyi, daha ihlâslı ibadet ve kulluk yapmak için haramlara karşı sürekli birbirini ikaz eden bir grupçuk görüntüsü vermek için Müslümanlar tarih boyunca farklı oluşumlar içerisine girmişlerdir. Hâlâ da bu anlayışla bir araya gelen cemaat olarak adlandırılmış yapılar vardır.
  Tarikat, bizim deyimimizle tarikatlar bu amaçla ortaya çıkmıştır. Bilhassa Abbasiler döneminde yaygınlaşan dünyevileşme hastalığına karşı Allah’ın dostları, evliya vasfını taşıyan insanlar, Müslümanları ikaz etmek için çeşitli hareketler geliştirmişlerdir. Bunlar zamanla tasavvuf, tarikat diye anıldı. Gel Allah’tan daha çok kork, gel ihlâsını artır hamleleridir bunlar. Hiçbir şekilde bir Müslüman, Allah’a daha iyi ibadet yapmayı teşvik eden bir tarikattan men edilemez. Tarikat kötü görülemez, tasavvuf kötü görülemez. Nihayetinde bu bir kalite arayışıdır. Allah da bunu bizden istemektedir. Ama ilerleyen zaman zarfında kendisi Allah dostu olup olmadığı belli olmadığı halde, bu işi sulandırmış isimlerde ortaya çıkmıştır. Daha iyi ibadet yapmak yerine daha sulanmış, felsefeye dalmış hareketler de gelişmiştir. Bunları da teşvik edecek halimiz yoktur ama daha çok namaz kılmak, daha çok oruç tutmak, daha çok Kur’an okumak, daha ihlâslı olmak ama dünyadan da el etek çekmemek, cihad da etmek, siyasetle de meşgul olmak üzerine kurulu bir tarikat, her mü’minin içinde bulunması gereken bir harekettir.
  İslam’ın bir bölümünü alıp, ruh bölümünü alıp gerisini yok sayan bir hareketin adı tarikat da olsa, namaz kılmayı teşvik ettiği halde çocuk eğitimini ihmal eden bir cemaatin adı tarikat da olsa, Müslümanların sürekli parasını topladığı halde infak nedir bilmeyen bir anlayışın ürünü bir hareketse, onun adının tarikat olması, tasavvuf olması, bizim ona sempatiyle bakmamızı gerektirmiyor. Biz daha çok cihad eden, daha çok dünyayı imar eden, daha çok bizi Allah korkusuyla donatan hareket istiyoruz. Bunun adı ister tarikat olsun, ister tasavvuf olsun, orada olmak zorundayız…
  Velhamdülillahi rabbil âlemin.

  Nureddin Yıldıztarikat sartmidir,  tarikat olmazsa olmazmı,  tarikat olmazsa olmazmıdır