Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan tarikat anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  tarikat anlamı

  Reklam
  tarikat anlamı


  Paylaş
  tarikat anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tarikât, Allah'a ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.[1] İslamiyet'te, İslamiyetin kalbi boyutu üzerinde duran ve "kalbin fıkhı" diye nitelenen tasavvuf öğretisinin uygulandığı düzenli kurumsal yapılar olarak tarif edilir.

  Tarikler (Tarikât) de "Mürşit" denilen mânevî önderler eşliğinde tasavvuf öğretisini uygulamaya istek duyan kişilere (talip) yolun esasları hakkında teorik ve pratik bilgi verilir. Yola giren kimseler (mürid) ve yolda ilerleyenler (salik) tasavvuf öğretisinin esaslarını yaptıkları pratiklerle (zikir, tefekkür, rabıta, murakabe, nafile ibadetler vs.) kendi derunlarında keşf ederler.

  Tarikat çeşitleri

  Adâvv’îyye
  Ahilik
  Alevîlik
  Âli’îyye
  Babâîlik
  Bâbîlik
  Bahâîlik
  Barak’îyyûn
  Bâtınîlik
  Bayramiyye
  Bektaşîlik
  Câferîlik
  Celâl’îyye
  Celvetilik
  Cerrahilik
  Çınarcılık
  Davudî İsmailîlik
  Dürzîlik
  Ekberilik
  Galibilik
  Gümüşhanev’îyye
  Halidiye
  Halvetiyye
  Harabât’îyye
  Haydarîlik
  Hurûfîlik
  Işıkçılık
  İmam (İslâm)
  İmamet
  İmamiye
  İsmailîlik
  İsnaaşeriyye
  Kadiriye
  Kalenderîlik
  Karmatîlik
  Keysanîlik
  Kızılbaşlık
  Melamilik
  Mevlevîlik
  Mustâlîlik
  Nakşibendîlik
  Nimetullahi Tarikatı
  Nizarî İsmailîlik
  Nûrbakşîlik
  Nusayrîlik
  Onikicilik
  On İki İmam
  Rufailik
  Sabbahiyye
  Safeviyye
  Sühreverdiyye
  Üveys’îyye
  Vefâîlik
  Yarsanilik
  Yesevîlik
  Zahid’îyye
  Zeydîlik

  kaynak:Vikipedi özgür ansiklopedi