Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan dinimizde boşanma hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  dinimizde boşanma hakkında

  Reklam
  Dinimizde boşanmak hakkında bilgi


  Paylaş
  dinimizde boşanma hakkında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Boşanma meselesinde hükümler belirlenmiş olmakla birlikte hem Rabbimiz (cc) hem de Resulullah (asm) boşanmayı hoş görmemiş ve barışma-arabuluculuk yolunu ısrarla tavsiye etmiştir. Zira Rabbimiz (cc) en nefret ettiği mübah olan boşanmayı, ancak zaruri durumlar için helal kılmıştır.


  İslam dini boşanmayı meşru olarak kabul eder, fakat hoş karşılamazİslam dini boşanmayı meşru olarak kabul eder fakat hoş karşılamaz. Çünkü boşanma içtimai bir yaradır. Çocukların sahipsiz kalmasına, terbiyelerinin aksamasına, fertler ve aileler arasına huzursuzlukların girmesine sebep olur. Aileler ne kadar sağlam ve dayanışma içinde olursa, toplum hayatı da o kadar sağlam ve güçlü olur.
  Resulullah (asm) Müslüman ailelere boşanmayı tavsiye etmez ve bu konuda:
  “Allah’ın en ziyade nefret ettiği mübah..” buyurur. Yani boşanma dinimizde haram değildir fakat Allah’ın (cc) en nefret ettiği bir cevaz olduğu için imkân nisbetinde ondan kaçınmak gerekir.
  Erkekte ve kadında bulunan bir takım özürler, bulaşıcı hastalıklar (cüzzam, beres…), kötü huylar ve geçimsizlik gibi nedenlerden dolayı İslam’da boşanma hakkı tanınmıştır.
  Dinimiz bu durumlarda boşanmayı meşru kılmış ise de, anlaşamama gibi bir durum karşısında ‘din bana hak tanıyor’ diye boşanmaya kalkışılması İslam’a uygun bir davranış değildir. İslam âlimleri evlilikte bir araya gelen insanların birbirlerinin eksiklerine ve hoş olmayan davranışlarına karşı sabır ve tahammülü kendilerine düstur edinmelerini önermiştir. Ve evliliğin asıl gayesini; bir aile kurmak, karı koca arasında dayanışmayı sağlamak, eşinin olumsuz davranışlarını en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışmak, bir yardımlaşma ve dostluk vücuda getirmek… olarak kabul etmişlerdir. (Kütüb-i Sitte)