Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dinimizde ilk gece nasıl olmalı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dinimizde ilk gece nasıl olmalı

  Reklam
  Dinimizde ilk gece hakkında bilgi


  Paylaş
  Dinimizde ilk gece nasıl olmalı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gerdek gecesi: Evlenmiş karı ve
  kocanın ilk defa bir araya geldikleri gece. Bu buluşmanın özelliği, kadın ve
  erkek için daha önce bilinmesi mümkün olmayan maddi ve manevi mahremiyetin
  ortadan kalkmasıdır. Çünkü o geceden önce, ayrı dünyalarda yaşayan iki insan,
  birbirlerine yaklaşarak, aynı hayatı paylaşma durumuna gelmişlerdir. Bunun da
  ötesinde, aile olarak belirli hak ve görevleri "fiilen yaşama" olayını
  başlatmışlardır.

  Gerdek gecesini, sadece cinsi yönden iki farklı cinsin
  birbirlerini tanıması olarak görmemesi gerekir. Bu beraberlik aynı zamanda,
  manevi ve hissi bir bütünleşmeninde başlangıcı olmaktadır. Olgunluk seviyesine
  gelen iki gencin, ondan sonraki hayatları belirli bir ölçü ve plan dahilinde
  sürecektir. Bu bakımdan gerdek gecesi; son derece ciddi ve ağır sorumluluklarla
  dolu bir hayatın başlangıç anıdır. Tek kelime ile bir planlama kararının
  verileceği zamandır. Bir çift paylaşacakları hayatta birbirleri için
  düşündüklerini açıkça anlatacak ve karşılıklı olarak yekdiğerinden beklediği
  tavır ve davranıştan konuşacaklardır.

  Gerdek,
  İslami bir olaydır. Çünkü gerdek olayında gözümüze çarpan olağanüstü durum,
  kadın ve erkeğin meşru ölçüler içersinde bir araya gelmesi ve evlilik gibi büyük
  bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak gerçekleştirilmesidir.

  Gerdek olayında,
  birbirlerini uzaktan tanıyan çiftin yakın bir temas ile ve ciddi bir ortamda
  karşısındakini ölçülü bir şekilde değerlendirmesi söz konusudur. Çünkü evlilik
  ile yeni bir hayata başlangıçta, karşıdaki insan bütün özellikleri ile tanınmak
  durumundadır. İslami mahremiyetin olmadığı durumlarda ve günümüz gibi
  kadın-erkeğin birbiriyle ölçüsüz ve gayri ciddi bir araya gelmesi hali, gerdek
  olayına gerek duyurmamaktadır. Çünkü olayda ne bir mahremiyet, ne de geleceğe
  dönük ciddi bir hesap bulunmaktadır. Taraflar; ya kendilerini bekleyecek
  akıbetlerden habersizdirler veya bir araya gelişlerinde sadece "cinsel tatmin"
  ağır basmaktadır.

  Dolayısıyla bazen bu tür gayrimeşru ilişkilerde
  "evlilik" gibi bir müesseseye bile ihtiyaç duymayan insanlar görülmektedir. Tabi
  ki bu tür ilişkilerin sonu, büyük acılar ve felaketlerle bitmektedir.

  İslam'daki evlilik,
  cinsi duyguların dini bir program çerçevesinde ve beşeri aşkın en temiz
  özellikleri ile biçim kazanmasıdır. Elbette ki bu temiz ve saf beraberlik,
  gerdek gecesi gibi başkalarının malumu olmayan ruhi ve bedeni birlikteliğe
  ihtiyaç duyacaktır.

  Lüzumlu (ilk)
  Evlilik Bilgileri:


  İlişki konusunda çok kimse bilgisizlikten bunalımlara
  düşmektedir. Bunun için önce cimanın ne olduğunu iyi bilmek gerekir. İyi
  bilinmez ve yanlış yapılırsa, huzursuzluk zamanla artarak ailenin yıkılmasına
  sebep olur. Bunun için bu mahrem bilgileri doğru öğrenip tatbik etmek gerekir.


  Nikahtan sonra,
  zifaf (gerdek) gecesi, evlilik hayatının en mühim bir dönemidir. Eşler mümkün
  mertebe temizliğe riayet etmelidir. Temiz ve güzel kıyafet, ilk gecede etkili
  olur. Zifaf odası tenha, emniyetli bir yerde olmalıdır. Damadın, evlilik
  tecrübesi olan, güvenilir bir sağdıçın tavsiyelerinden istifade etmesinde mahzur
  yoktur. Fakat, sağdıç olmasa da olur.

  İlk Gecede Eşlerin
  Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar


  Her şeyden önce, eşler birbirine çok samimi, nazik ve
  yumuşak davranmalı, sevgi ve şefkatle yakınlaşmalıdır. Erkek, eşini gerdeğe
  psikolojik yönden iyice hazırlamalıdır. Ona cesaret vermeli; endişelerinin
  yersiz olduğunu, rahat bir atmosferde onu da konuşturarak izah etmelidir. Eşini
  incitecek küçük davranış, hatta imadan sakınmalıdır. Eşinin, özellikle bu gecede
  sevgi ve şefkat görmeye, iltifat işitmeye çok ihtiyacı olduğu bilinmelidir.

  Erkek aceleci ve
  kaba olmamalıdır.
  "Artık evlendik,
  ona istediğim gibi sahip olurum."
  gibi bir düşünce son derece yanlıştır.
  Cima, aşk oyunları sırasında meydana gelen bir olaydır. Temasa her iki tarafın
  da aktif şekilde katılması gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) de bu
  hususa dikkat çekerek, erkeğin, eşinin haklarına da riayet etmesini istemiştir.
  Cinsi tatmin, kadının da hakkıdır.

  Genç kız da eşinin heyecan ve sevgisini paylaşmalı,
  kendisini ona tabii ve fıtri bir şekilde, isteyerek teslim etmelidir. Cimanın
  bir yaratılış vazifesi olduğunu düşünmeli, mana ve hikmetlerini hatırlamalı,
  sevgisine ve yaratılış özelliklerine güvenip, yersiz korku ve endişelerden
  sıyrılmalıdır.

  Düğünün stresli ve gergin ortamından sonra eşler,
  uykusuz, yorgun düşebilir. Bu bakımdan cimaya çoğu zaman hazır olmazlar. Bu
  durumda, ilk cimanın günü tehir edilebilir. Bunun hiç mahzuru yoktur; aksine çok
  faydası olabilir.

  İlk gece, eşler için en meraklı heyecanların yaşandığı
  andır. Yıllar yılı beklenen, hasretle gözetlenen, genç kız ve delikanlının
  rüyalarını süsleyen, sevinçli, tatlı ve heyecanlı bir zaman. Daha önce
  gayrimeşru hayat yaşayan bu duygudan mahrum kalır.

  Damat, tebessüm ve
  nezaketle içeriye girmeli, geline selam vermeli ve onu tebrik etmelidir. Moral
  verici sözlerle gelinin gönlü alınmalı, heyecanını yatıştırmaya çalışmalıdır.
  Gelin de ona güler yüzle karşılık vermeli, lüzumsuz somurtkanlık ve çekingenlik
  göstermemelidir.

  Bu gece, iki rekat
  nafile namaz kılıp dua edilir.
  Bugünlere kavuşmanın şükrü ve
  gelecek günlerin saadeti için, Allah Teâlâ'ya dua edilir. Bu arada, oturup, bir
  müddet sohbet etmelidir. Böylece, fazla heyecan atılmaya çalışılır.

  Her kız, bu ilk gecede,
  az-çok ürkeklik ve çekingenlik gösterir, utanır, sıkılır. İlk defa bir erkekle
  baş başa buluşmanın, ona açılmanın utancını hisseder. Bu hali, gayet tabiidir,
  hoş karşılanmalıdır.

  Erkek kızı hiç sıkmadan ve zorlamadan, samimi bir
  yakınlık göstermeli, ürkekliğini gidermeye çalışmalıdır. Kız konuşmaktan, ona
  açılmaktan çekinse bile, erkek samimi sohbet ve yakınlığı sabırla sürdürmeli,
  onun gönlüne yavaş yavaş girmelidir. Kızın sessizce dinlemesi ve arasıra hafif
  karşılık vermesi de kâfidir.

  Damat, güler yüzle yaklaşmalı, gönül alıcı sözler
  söylemeli, iltifat etmeli, eşini kutlamalıdır. Bu tavır genç kızın heyecanının
  teskininde çok faydalı olur. Bütün mesele, öpüp okşayarak kızı cimaya hazır
  vaziyete getirmektir! İlk gecenin değişmez bir
  ölçü olmadığı unutulmamalıdır. İlk gece yalnızca bir başlangıçtır. İlk deneme
  başarısız olabilir, bu normal kabul edilmelidir.


  İnancı gereği kadından
  uzak kalan erkek, çoğu zaman kadını yakından gördüğünde veya dokunmasıyla hemen
  boşalabilir. Ümitsizliğe kapılmayıp, yarım saat kadar sonra ön hazırlıktan
  sonra, tekrar harekete geçilir. İkinci halde ilk heyecan geçip hemen boşalma
  olmayacağı için ön hazırlık daha rahat şekilde yapılabilir. Bu durum çok
  önemlidir. Bu durumu bilip kendilerini buna göre ayarlayan eşler rahat eder.
  Olduydu olmadıydı endişesine kapılmaz. Çünkü bu normal bir olaydır. Birkaç saat
  dinlenilebilir veya ertesi güne tehir edilebilir. Böyle bir durumda genç kız da
  durumu kabul etmeli, anlayışla karşılamalıdır.ilk gece nasıl sevişilir,  Dinimizde gerdek gecesi,  gerdek gecesi nasıl sevişilir,  dinimizde ilk gece,  dinen gerdek gecesi,  dinimizde gerdek gecesi nasıl olmalı,  dinimizce gerdek gecesi