Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kısa zammı sureler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kısa zammı sureler

  Reklam
  kısa zammı sureler


  Paylaş
  Kısa zammı sureler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaz Sureleri

  Fatiha


  1.Bismil -lâ-hir-
  Rahmân-ir'Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
  3.Er'Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
  6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi
  aleyhim ve leddâlliyn. Amin.  1.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
  2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 3.O, rahmândır ve rahîmdir. 4.Ceza
  gününün mâlikidir. 5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
  6.Bize doğru yolu göster. 7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin
  yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu
  değil!

  Fil suresi


  1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil
  fiyl 2.Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl
  4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5.Fecealehüm Ke asfim
  me'küül  1.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin
  mi? 2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3.Onların üstüne ebâbil
  kuşlarını gönderdi. 4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış
  taşlar atıyordu.
  5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine
  çevirdi.


  Kureyş suresi


  1.Li iylâafi kurayşin 2.İlâafihim rihleteş
  şitâaaai vessayf 3.Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et 'amehüm min
  cuuın ve âmene hüm min havf
  1.Kureyş'e kolaylaştırıldığı, 2.Evet, kış ve yaz
  seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, 3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk
  etsinlerki, 4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin
  kıldı.

  Maun Suresi


  1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn
  2.Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn
  4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6.Elleziyne hüm
  yüraaaa üüne 7.Ve yemneuunel mâauun  1.Dini yalanlayanı gördün
  mü? 2.İşte o, yetimi itip kakar; 3.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 4.Yazıklar
  olsun o namaz kılanlara ki, 5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 6.Onlar
  gösteriş yapanlardır,
  7.Ve hayra da mâni olurlar.

  Kevser suresi

  1.İnnâa e'taynâakel kevser 2.Fesalli
  li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter

  1. Kuşkusuz biz sana
  Kevser'i verdik. 2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 3.Asıl sonu
  kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

  Kafirun suresi

  1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e'büdü mâa
  tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm
  5.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn  1.De ki: Ey kâfirler! 2.Ben sizin tapmakta
  olduklarınıza tapmam. 3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. 4.Ben de sizin
  taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor
  değilsiniz. 6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadırkısa zammı sureler