Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Nefsin mertebeleri ve zikirleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Nefsin mertebeleri ve zikirleri

  Reklam
  nefsin mertebeleri ve zikirleri


  Paylaş
  Nefsin mertebeleri ve zikirleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nefis Mertebeleri Zikirleri

  Zikrin mertebeleri

  Zikrin
  beş mertebesi vardır: Biri dildedir. Zikir Şafii mezhebine göre
  dilde olunca çok devam ile gönüle yatsı namazının vakti ne
  iner Fuad derler İkinci Fuad: Üçüncü zaman başlar?
  Kalp, Dördüncü Sanavberi, Beşinci Lüb’dür evvela
  zikrullah dilde çok devam ede ede Şafii mezhebine göre; akşam
  sonra fuada yani gönüle geçer. İnsana namazının vakti, güneş kursunun
  öyle bir aşk düşer ki söylemek batı ufkunda tamamen kaybolmasından
  gümrenmek bir inilti ile zikir eder. itibaren başlar, batı ufkundaki
  Yine zikrullaha çok devam edilince zikrullah kızıllığın kaybolmasına kadar devam
  kalbte sızlamalar çarpmalar hareketler olur. Daha eder. (İmam Ebu Hanife'ye
  devam sonunda ilham kapısı açılır.

  göre akşam namazının vakti,
  Dilde olan şudur: İnsan zikre devam batı ufkundaki kızıllıktan sonra
  eyleyip çalışmaya başladığında zi*kir dilde olur. görülen beyazlığın kaybolmasına kadar
  Yalnız dilde olan zikirden insana hiç devam eder.)
  fayda yoktur. Ama dilde zikrullah çoğalmasıyla,
  gönüle iner. Gönlünde bir sevinç uyanır, Şafii mezhebine göre;
  zikirde titrer, coşar.

  Kalbde olan yatsı namazının vakti, batı
  zikir şudur: Dilden zikir kalbe nakleder. ufkundaki kızıllığın kaybolmasından itibaren
  Kalb çalışa çalışa öyle bir hale başlar, fecr-i sadıkın doğuşuna
  gelir ki, zikri kalbde zuhur eder. kadar devam eder. (Mehmet
  Kalb de o kadar zikre devam Keskin, Büyük Şafii İlmihali)
  ederki asla kararı kalmaz. İlahi ateş
  düşer kalp yanar tutuşur. Kalbde çok Farklı
  haller olur. Zikir kalpte kemal bulur. takvim ve imsakiyeler
  Kalp çocuk gibi oynar, sonra sanavberiye Sual:
  nakl eder.

  Sanavberi şudur: Takvimler ve Ramazan imsakiyeleri
  Göbekten üç parmak yukarıdadır burada zikir neden farklıdır, niye hepsi
  o kadar ilerler ki insan vücudunda aynı değil? CEVAP
  her damar, her kıl dibinde zikri Bugün ülkemizde, iki
  işitir. Tepeden tırnağa kadar cümle vücud çeşit takvim ve imsakiye
  zikreder. Taşların, dağların cümlenin zikrini işitir. yayınlanmaktadır. Bir kısmı, yüz
  Cümle vücud zikreder. Zikir sa*navberiden nakil senedir kullanılmakta olup, doğruluğunda
  edeceği zaman cümle mevcudatların sırrı açılır. en ufak bir şüphe,
  O zaman lübbe geçer.

  Lüb tereddüt hasıl olmamış namaz
  şudur: Sağ eğe kemiklerinin bittiği yerdedir. vakitleri cetvelini aynen muhafaza
  Zikir sâdâsı, hareketi lübden zuhur eder. eden takvimler; bir kısmı
  Orada kemal buluncaya kadar devam eder. da, 1983'ten sonra, çok
  Kemal bulunca ilm-i ledün kapıları açılır.
  oruç tutuyoruz diyenleri susturmaknefsin mertebeleri ve zikirleri,  nefs mertebeleri ve zikirleri,  nefis mertebelerinin zikirleri,  zikrin mertebeleri,  nefsin mertebeleri,  sanavberi zikri,  kalbi sanavberi