Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Unutkanlık ile ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Unutkanlık ile ilgili hadisler

  Reklam
  unutkanlıkla ilgili hadisler


  Paylaş
  Unutkanlık ile ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ebû Hureyre'den (ra) unutma meselesiyle alâkalı enteresan bir hâdise nakledilir: "Ben bir gün Peygamber Efendimiz'e (sas) 'Ya Rasulallah sizden birçok hadîs işitiyorum, fakat unutuyorum' diye unutkanlığımdan şikâyet ettim. Bunun üzerine bana 'hırkanı yere yay!' buyurdu. Hemen yaydım. Elleriyle bir şey avuçlayıp hırkanın içine atıyor gibi yaptı, sonra bana 'topla!' diye emretti. Ben de toplayıp göğsüme bastırdım. Peygamber Aleyhisselam'ı hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ondan sonra öğrendiğim hiçbir şeyi (hadîsi) unutmadım." (Buharî, Ayni)

  Peygamber Efendimiz'in (sas), Kur'ân'ı okuma, hıfz etme, iyiliği emredip kötülüğü nehyetme, gece ibadeti yapma, günün belli zamanlarında uyuma, haramlara girmeme gibi tavsiyeleri ibadet hayatımız ve en geniş mânâda kulluğumuzla ilgili olmakla birlikte, bunların sayısız hikmetinden biri de unutkanlığa karşı fıtrî koruma sağlamalarıdır.

  Hacamat, aklı artırır, hafızayı kuvvetlendirir. [Hakim]

  Hafızayı kuvvetlendirmek için bal yiyin! [M.Nasihat]

  Kabak dimağı besler, aklı artırır. [Deylemi, İ.Münavi]

  Unutmamak için günah işlememek gerekir. Daima Allahü teâlâyı anmalı,
  Peygamber efendimiz aleyhisselama salevat-ı şerife getirmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  Söyleyeceği şeyi unutan, hatırlamak için bana salât-ü selam getirsin! [İbni Sünni]

  Nahl suresi 70. âyet-i kerimesinde, (Bildikten sonra bilmez olur) buyuruluyor.
  Yani, yaşlanır, dermansız ve aklı noksan olur. Bir çocuğa benzer. [Beydavi]

  Hz. İkrime, (Kur'an-ı kerimi okumaya devam eden, âyet-i kerimede bildirilen bunaklık haline düşmez)
  buyuruyor. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
  Kur'an-ı kerim okuyan bunamaz. Tirmizi
unutkanlıkla ilgili hadisler,  unutkanlık ile ilgili hadisler,  unutmakla ilgili hadisler,  unutmak ile ilgili hadisler,  unutkanlık ile ilgili ayetler,  unutmak hadis,  unutkanlık hakkında hadisler