Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ara kanamalarda namaz kılınır mı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ara kanamalarda namaz kılınır mı

  Reklam
  ara kanamalarda namaz kılınır mı


  Paylaş
  Ara kanamalarda namaz kılınır mı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fatıma Bint Ebî Hubeyş, Rasulullah'a (s.a.v.) gelerek:
  "-Ben istihazalı bir kadınım hiç temizlenemiyorum, namazı terkedeyim mi?" diye sordu.
  Rasulullah (s.a.v.): "-Hayır, Bu hayız Kanı değil, bir damar kanıdır. Hayız günleri gelince namazı bırak bitince kanını yıka ve (gusledip) namazını kıl" buyurdu (Ebu Davud, tahare, 107).


  Rasulullah'a (s.a.v.) yine istihazalı bir kadın hakkında soruldu.
  Rasulullah (s.a.v.): "-Hayız gördüğün günlerde namazı terkeder, sonra gusul abdesti alır, her namazda abdest alır, kalkıp namazını kılar" buyurdu.
  İstihaza Kanı ve Hükümleri:

  İstihaza, âzil diye adlandırılan bir damardan sızıntı şeklinde zamanı dışında kanın akması demektir.
  İstihazalı kadının durumu ay hali kanının istihaza kanına benzemesinden ötürü muşkil bir durumdur. Kan böyle bir kadından sürekli yahut çoğunlukla akmakta ise bu kadın hangisini ay hali Kanı kabul edecek, hangisini istihaza Kanı kabul edecek bundan dolayı orucu ya da namazı terk etmeyecek?
  Bu sebeple istihazalı kadın hakkında temiz kadınların hükümleri muteberdir. Buna göre istihaza Kanı gören kadının üç hali söz konusudur:
  Birinci hal: Onun istihaza musibetine uğramadan önce bilinen bir adetinin olması halidir. Yani istihazalı hale düşmeden önce mesela ayın başında ya da ortasında beş ya da sekiz gün ay hali oluyordu. Böylelikle ay hali günlerinin sayısını ve vaktini bilmiş oluyordu. Böyle bir kadının adeti kadar ay hali kabul edilir, namazı ve orucu bırakır ve onun hakkında ay hali hükümlerine dikkat edilir. Adeti sona erdi mi, gusleder namaz kılar geriye kalan Kanı istihaza Kanı olarak değerlendirir .Çünkü Peygamber (s.a.v.) Ummu Habibe’ye şöyle demiştir: “Daha önce adetin seni alıkoyduğu kadar bekle; sonra gusl et ve namaz kıl” (Hadisi Muslim rivayet etmiştir)
  Yine Peygamber (s.a.v.) Ebi Hubeyş kızı Fatıma’ya şöyle demiştir:


  “Şüphesiz ki bu (kan sızdıran) bir damardır, ay hali değildir. Ay hali vakti geldi mi namazı terk et.” (Buharî ve Muslim rivayet etmiştir)
  İkinci hal: Şayet böyle bir kadının bilinen bir adeti bulunmayıp fakat Kanı siyah yahut katı yahut özel bir kokusunun bulunması gibi adet Kanı niteliğini taşımak suretiyle diğerinden ayırd edilebiliyor; diğer Kanı ise kırmızı, kokusuz ve katı olmamak suretiyle ay hali kanının niteliklerini taşımadığı için ay hali kanından ayırt edilebiliyorsa, bu durumda ay hali Kanı niteliklerini taşıyan Kanı adet Kanı olarak kabul eder ve bu süre zarfında namazı bırakır, oruç tutmaz. Bunun dışında gelen kanları istihaza kabul eder ve ay hali Kanı niteliklerini taşıyan kanın akmasının sona ermesi ile birlikte gusleder, namaz kılar, oruç tutar ve temiz kabul edilir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) Ebu Hubeyş kızı Fatıma’ya şöyle demiştir:
  “Ay hali Kanı bilinen siyah bir kandır. İşte o vakit namaz kılma! Eğer diğer kan görünürse o zaman abdest al namaz kıl!”
  (Ebu Dâvud ve Nesâî rivayet etmiş, İbn Hibban ve Hakim sahih olduğunu belirtmişlerdir)
  Bu hadisten anlaşıldığına göre istihazalı olan kadın kanın niteliklerine itibar eder ve bu nitelikler ile ay hali Kanı ile diğerlerini ayırır ve değerlendirir.
  Üçüncü hal: Eğer kadının bildiği bir adeti ve ay hali kanının diğerlerinden ayırdedici nitelikleri yoksa, bu durumda kadın çoğunlukla görülen süre olan her aydan altı ya da yedi günü ay hali olarak kabul eder. Çünkü kadınların çoğunlukla görülen adeti budur.
  Peygamber (s.a.v.) Cahş kızı Hamne’ye şöyle demiştir: “Bu, şeytandan gelen bir tekmedir. Sen altı ya da yedi gün ay hali olduğunu kabul et; sonra gusl et. Artık bu süreyi bitirdin mi yirmi dört veya yirmi üç gün namaz kıl, oruç tut. Böyle yapman senin için yeterlidir. Diğer kadınların ay halinde olduğu gibi sen de böylece yap. (Bu hadisi İbn Mâce dışında kutub-i sitte sahipleri rivayet etmiş, Tirmizî sahih olduğunu söylemiştir)

  Geçen açıklamalardan çıkan sonuç şudur:
  Adeti olan bir kadın adetine göre hareket eder. Kanları birbirinden ayıran kadın bu ayırdetmeye göre tutumunu belirler. Bu iki durumda da olmayan bir kadın altı ya da yedi gün ay hali olduğu kabul edilir. İşte böylece bu hususta Peygamber (s.a.v.)’den istihaza hakkında varid olmuş üç ayrı sünnet uygulaması bir arada değerlendirilmiş olmaktadır.
  Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye şöyle diyor: “Alamet olarak kabul edilenler altı tanedir: Eğer adet var ise bu en güçlü alamettir . Çünkü aslolan ay halinin durumudur . Ayırd edici özelliklere gelince, siyah ve kötü kokan katı kanın ay hali Kanı olması kırmızı kana göre daha uygundur. Kadınların çoğunluğunda görülen Kanı muteber kabul etmeye gelince, aslolan kişinin daha genel ve çoğunlukla görülen kişiler gibi değerlendirilmesidir.

  İşte bu üç alamet, gerek sünnet gerekse konu ile ilgili olayların değerlendirilmesi sureti ile delil teşkil etmektedir.”
  Daha sonra İbn Teymiyye bu hususta kabul edilen diğer alametleri söz konusu etmekte ve şunları söylemektedir:
  “Bu husustaki görüşlerin en doğru olanı ise, sünnet-i seniyyede gelmiş olan alametlere itibar etmek, bunların dışındakileri göz önünde bulundurmaktır…”


  Ay hali olan hanımın tehlil, tekbir, tesbih, dua gibi meşhur zikirleri yapması ile sabah akşam uyumak isterken uyanırken yapılacağı varid olmuş meşru duaları okuması da sakıncasızdır. Ayrıca tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilim kitapları okumasında da bir sakınca yoktur.


  -------------------------

  Özür Kanı - İstihâze

  Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana istihaze (özür kanı) denilir. diğer bir ifadeyle istihaze, kadının adet ve lohusalık dışındadaki kanamalarının genel adıdır. Fakihlerin, hayız ve nifasın azami sürelerini belirleme çabalarının bir amacı da hayız ve nifas kanı ile istiahaze kanını birbirinden ayırt etme konusunda kadınlara genel ve pratik bir ölçü vermektir. Bu konuda her bir kadının kendi tecrübe ve kanaatinin de önemli olduğunu, nihai olarak da tıp biliminin tespitlerinin ölçü alınması gerektiğini belirtmek gerekir. İstihaze kanı, dinmeyen burun kanaması, tutulamayan idrar veya bir yaradan sürekli kan akması gibi sadece abdesti bozan bir özür (mazeret) halidir. Bu durumdaki kadın gerekli maddi- bedeni temizliği yapar, tedbirleri alır ve özürlü kimselere tanınan ruhsat ve muafiyetleri kullanarak her bir namaz vakti için ayrı ayrı abdest alarak ibadetlerini eda eder. (1)

  Özürlü Kimselerin Elbiselerinin Kirlenmesi

  Özürlü olan kimselerin kan, irin ve idrar gibi pisliklerinden elbiselerine, çamaşırlarına bulaşanı yıkmak - özürleri devam ettiçe - vacip olmadığından, kendisinden özür kanı gelen kadına Ressulullah Efendimiz, yeniden abdest almayı emir buyurmuşlarsa da giyilen şeyleri yıkamayı emretmemişlerdir. (2)
  Özürlü İma ile Namaz Kılabilirmi?
  Eğer kan yalnız secde halinde geliyorsa özürlü secdeyi terkeder. Ruku halinde geliyorsa ruku'u da terkeder, namazını ima ile kılar.

  Özür Kanı Kesildikten Sonra Gusül Gerekir mi?

  Özürlü olan bir kimsenin kanı kesildiği vakit ona boy abdesti lazım gelmediği gibi - özür kanı kesildiği vakitte bu kadının da yıkanması lazım gelmez. (2) İslam, her konuda temizliğe gereken önemi vermekle beraber, kolaylığı da sağlamaktadır. Hanefilerce: Özürlü kadıntemiz kadın hükmündedir. Yani namazını kılar, orucunu tutar, Kur'an okur, cinsel temasta bulunabilir. ancak her namaz için bir abdest alıp, gusletmesine gerek yoktur. Özürlü kadın, abdest almadan önce tenâsül organını iyice yıkar ve temizbir bezle iyice kendini korur. (4)
  Özürlü Ne Zaman Abdest Alır?
  Vakit girdikten sonra abdest alıp o abdest ile vakit namazlarını kılacakları gibi, kazaya kalmışyani geçmiş namazlarındanda - sihhatli zamanlarda kazaya kalmış olsalar bile - istedikleri kadar kılabilirler, hatta nafile namaz da kılarlar. (2)

  Özürlü sayılan kimseler
  Özür kanı gören kadın

  Hayzı üç günden az on günden fazla devam eden kadın
  Lohusalığı kırk günden fazla devam eden kadın
  İdrarı damlalar halinde gelen kimse
  Sık sık burun kanaması olan kimse
  Herhangi bir organı kanayan kimse
  Meme, kulak, göz v.s. yerinden ağrı ile akıntısı gelen kimse
  Yarası devamlı kanayan kimse (3)

  Özürlü Sayılmanın Şartları

  Bir kadından gelen istihaze kanı, kadın ve erkekte bulunan özrün dini bir özür sayılabilmesi için bazı şartlar vardır.
  Özrün bir namaz vakti devam etmesi
  Abdest alıp namaz kılacak kadar bir fırsatın bulunmaması
  Her namaz vakti içinde en az bir defa görülmesi gerekir. (3)

  İstihaze Kanı Gören Kadın İle Cinsel İlişki Kurmak
  "Kan akma halinde bile olsa istihaze kanı gören kadınla kocasının cinsel ilişkide bulunması caizdir. Ancak, kocanın gücü yettiğince bundan uzak durması kadın açısından elbetteki daha uygundur. çünkü ay halindeki rahatsızlık istihaze gören kadında da mevcuttur. Bu kanın bir hastalık belirtisi olma ihtimali büyük olduğundan bir an önce tedavisine gidilmesi, hem kadın sağlığı hem de aile huzuru için gereklidir.

  Kaynaklar:


  İlmihal I, İman ve İbadetler, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999, 2.Baskı (1)
  Kadın İlmihali, M.Cemal Öğüt,1971, Bahar Yayınları, 9.Baskı (2)
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN, Gonca Yayınevi, 1993 (3)
  İzahlı Kadın İlmihali, Asım Uysal, Mürşide Uysal, Uysal Yayınevi, 2001, 11.Baskı (4)
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Doktor ilaç verdiği için idrarimda kan oluyor ben namaz kılabilir miyim 4. 4
  İdrarda kan olması ibadete engel olmaz 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Her ay adetten 5 6 gün önce arada kan Geliyor az ama 6 gün sonra adet oluyorum oda 5 6 gün sürüyor, namaz kılamıyorum , kendimi sorumlu hissediyor vicdan azabı çekiyorum, lütfen cevap yazarsanız minnettar olurum. 6. 6
  İki adet arasındaki temizlik süresi en az 15 gündür. Bu süreden önce gelen akıntılar özür kısmına girer. Adetinde süresi hanefiye göre en fazla 10 gün olarak hesaplanmalıdır. 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Hayirli günler. 46 yasinda ve Menepoz baslangicindayim. Her ay gibi normal adet gördüm 6 gün sonra gusl ettim namazimi kildim ve 3 gün sonra tekrar adet gördüm. Hala devam ediyor 8.ci günündeyim.... normalde 6 arti 8 14 ediyor 4 gündür namaz kiliyor olmaliydim ama kadin doktoruma gittim menepoz baslangici ve hersey normal herhangi bir rahatsizligin yok sen adet görüyorsun dedi.
  Bu menepoz isi kafami karistirdi. Yani 10 güne kadar devam ederse 11 ci gün mü namaza baslicam? Yani rahatsizligim yokmus tibben. Normal hayiz gibimi kabul edip hareket edicem? 8. 8
  Bu sözünü ettiğiniz adet dışı kanamalar ibadet etmeye engel değildir. Şüpheniz varsa en fazla 10 gün bekleyin sonra yıkanın ve namaz kılın 9. 9
  Öncelikle herkese iyi geceler. Ben bir önceki hayız dönemimi 1 hafta önce gördüm ve temizlendim. Aradan 11 gün geçti ve tekrar kanamam başladı ama akan kanın hayız mı yoksa özür kanı mı olduğundan şüpheliyim fakat kendi kaanatime göre hayız kanına daha uygun gibi, çünkü daha önceden de özür kanaması olmuştu sadece lekelenme şeklindeydi ve hemen bitmişti.Fakat bu kanamam yaklaşık 2 gündür sürüyor ve miktar olarak da fazla. İhtiyaten özür kanı olabilir 15 gün dolmadı diyerek namazımı kıldım ama içimde büyük bir şüphe...bir sürü siteden yazılar ve fetvalar okudum genellikle temiz kalma süresinin 15 gün olması gerektiği yazılmış fakat bu kime göre ve neye göre. Eğer hayızlı olduysam illa 15 günün dolmasını beklemem mi gerekiyor. Bazı sitelerde eğer akan kanın hayız kanı olduğunu biliyorsanız aradaki süreyi hesaba katmadan ibadetlerinizi bırakın yazıyor. lütfen aydınlatıcı cevaplarınızı bekliyorum, selametle. 10. 10
  Bir kadın en az 20 gün (hanefi mezhebine göre) temiz kalır sizinki özürdürara kanamada namaz kılınır mı,  adet dışı kanamalarda namaz kılınır mı,  ara kanamalar namaza engel mi,  adet dışı kanama namaza engel mi,  ara kanama namaz,  ara kanama namaz kilinirmi,  adet dışı kanamada namaz kılınır mı