Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Peygamber efendimizin tavsiye ettiği dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Peygamber efendimizin tavsiye ettiği dualar

  Reklam
  peygamberimizin tavsiye ettiği dualar


  Paylaş
  Peygamber efendimizin tavsiye ettiği dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Enes (r.a) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v) çoğunlukla: "Allahümme, Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr.(Allahım. Ey bizim Rabbimiz, bize dünyada iyilik, Âhirette de iyilik ihsân et ve bizi Cehennemden koru)" diye duâ ederdi. (Buhârî: Daavât:55, Müslim: Zikir: 23, 26, 27.)

  Abdullah (r.a) den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle derdi: "Ey Allahım, ben, senden doğru yolu, takvâyı, iffet ve gönül zenginliği dilerim." (Müslim:zikir; 72, Tirmizî: Daavât;72)


  Resulullah Efendimizin bir diğer duâsı da şöyledir; "Ey Rabbim, beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl." (Câmiu's-Sağîr)

  İbn Ömer (r.a.) şöyle dedi;Resûlullah (s.a.v)in duâlarından biri şöyleydi:"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim: Zikir; 96)

  İbn. Abbas (r.a) den:Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Ey Allahım sana teslim oldum; ben sana inandım, sana güvendim, yüzümü gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. (Buhârî: Daavât: 10 Müslim. Müsâfirîn: 198, 201)

  ?ehr b. Hav?eb (r.a) Ümmü Selem (r.a) ya: "Ey müminlerin annesi, Peygamber (s.a.v) senin yanında iken en çok nasıl duâ ederdi"? diye sordu. Ümmü Seleme (r.a) şöyle cevap verdi. Genellikle duâsı: "Ey kalbleri değiştiren (Allahım) kalbimi dinin üzere sabit kıl" şeklinde olurdu. Kendisine:

  - Ey Allahın Resûlü! Niçin ekseriyetle bu şekilde duâ ediyorsun diye sordum. Resûlullah (s.a.v):"Ey Ümmü Seleme hiçbir insan yoktur ki, kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. Dilediğini doğru yolda tutar, dilediğini kaydırır" buyurdu
  (Tirmizî: Daavât; 90, 124)

  Ebû Hureyre (r.a) den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber (s.a.v) şöyle dua ederdi; "Allahım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda beni hataya düşmekten koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Ömrümde daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et." (Müslim, Zikir71)

  Yine Ebû Hureyre (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) Efendimizin duâlarından birisi de şöyleydi:"Ey Allahım bana öğrettiğin şeylerden beni faydalandır. Faydalı olacak şeyleri bana öğret ve ilmimi artır. Her hal üzere hamd Allaha mahsustur. Cehennemliklerin hal ve sıfatlarından Allaha sığınırım. (Tirmizî)

  Zeyd b. Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle duâ ederdi:"Allahım, âcizlikten, tenbellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azâbından sana sığınırım. Allahım nefsime takvâ nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allahım faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duâdan sana sığınırım." (Müslim: Zikir; 73)

  Peygamber efendimizin bir diğer duâsı da Kutbe b. Mâlik (r.a)den rivayet edildiği üzere şöyledir:"Allahım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım" (Tirmizî: Daavât:126)

  Ebû Hureyre (r.a) dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle duâ ederdi:"Ey Alahım, fakirlikten, (hayır ve tâat) azlığından ve zilletten sana sığınırım. Birine zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Neseî)

  Yine Hz. Âişe (r.a) vâlidemizden rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle duâ ederdi; "Allahım, Cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım." (Ebû Dâvûd, Vitr;32, Tirmizî: Daavât:77)

  Peygamber Efendimizin bir duâsı da Muğire b. Şu'be den rivayet edildiği üzere şu şekildedir;"Başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun ?erîki yoktur. Mülk onundur, hamd de onundur. O her ?eye kâdirdir. Allahım senin verdiğine engel olacakta yoktur, vermediğini verecekte yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat vermez. (Yani servetine güvenerek sana karşı âsî olanları o servetleri kurtarmaz) (Buhâri: Daavât;18, Müslim: Salât;193)

  Ebû Musâ el-Eş'arî (r.a) den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz şöyle duâ ederdi:"Ya Rabb, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, aşırı gitmemi ve senin benden daha iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allahım, benim latîfeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle" (Buhârî: Daavât: 60, Müslim70)

  Peygamber efendimizin bir duâsı daha vardır ki bu duâ hakkında " Allah teâlâ kimin hayrını murad ederse onları (yani bu duâyı) ona öğretir, sonra ebediyyen unutturmaz" buyurmuştur. Bu duâsı da şöyledir; "Ey rabbim, ben zayıfım, rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasiyemden tutup hayra sevket. İslam'ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim ,beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. (Ramüzü'l-Hadîs)

  Altınoluk dergisi/Harun Kırkıl
peygamber efendimizin tavsiye ettiği dualar,  peygamberimizin tavsiye ettiği dualar,  peygamberimizin tavsiye ettiği zikirler,  peygamber efendimizin tavsiye ettiği zikirler,  peygamber efendimizin tavsiye ettiği dua,  peygamberimizin çocukları için ettiği dualar,  peygamber efendimizin önerdiği dualar