Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Sandalet giymek caiz midir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Sandalet giymek caiz midir

  Reklam
  sandalet giymek caiz midir


  Paylaş
  Sandalet giymek caiz midir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayaklar mahrem midir? namahrem midir.?

  bir müslüman bayan sokaklarda ayaklarını gösteren arkası açık ayakkabı giyebilir mi?
  ayakların gösterilmesi sakıncalı mıdır degilmidir.?


  Avret yerleri, erkek ve kadında örtülmesi farz olup başkalarına gösterilmesi harâm olan uzuvlardır.
  Erkeklerde avret yerleri, göbekten diz kapağının altına kadar olan kısımdır.
  Kadınlarda ise avret, yüz, el ve ayaklar dışında bütün vücuttur.
  Erkeklerin örtülmesi gereken uzuvları göbekleri altından dizleri
  altına kadar olan kısımdır. Sağlam görüşe göre diz kapağı da uyluktan olup avret yeri sayılır.
  Delil, Hz. Peygamberin şu hadisidir:
  "Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır"
  (Ahmed b. Hanbel, II, 187).

  Diz kapağı avret yerindendir" (Zeylai, Nasbu'r-Raye, I, 297).
  Kadınların yüzleriyle ellerinden başka, sarkan saçları dahil bütün bedenleri avrettir.
  Yüzleriyle elleri ise bir fitne korkusu bulunmadıkça namazda da namaz dışında da
  avret değildir. Sağlam görüşe göre, ayaklar da avret sayılmaz.
  Çünkü ayaklarla yolda yürünür ve yoksullar için bunları örtme zorluğu vardır.
  Yine sağlam görüşe göre, hür kadınların kolları ile kulakları ve salıverilmiş saçları da örtülmelidir.

  "Kadınlar kendiliğinden görünen yerler dışında, zînetlerini göstermesinler" (en-Nûr, 24/31)
  ayetinde kastedilen, zinetlerin takıldığı yerler olup, eller ve yüz bundan müstesnadır
  Bu nedenle kadınların çorapsız namaz kılması bazı alimlere göre mekruh ise de yine de namazları geçerlidir.
  Kadınların örtmeleri gereken yerleri; el ve yüz hariç diğer uzuvlardır. Sahih olan görüşe
  göre ayaklar da avret değildir. Ayakların açık olması veya ayakların göründüğüayakkabının giyilmesi caizdir.

  Bayanların ayaklarını gözterecek şekilde açık ayakkabı giyebiliyor ve fakat bazı toplumlarda
  tahrik edici unsur olan ayakkabı ve terliklerle bayanlar topuklarını veya ayaklarının
  bir kısmını acıkta bırakabiliyorlar. acaba bu duruma ne denebilir ?

  el ve yüz cinsel iştahı oluşturacak şekilde bir yapıya sahipse nasıl fetva
  ile fitne çıkaracak sebebiyle kapanması lazımsa bayanlarda
  eger böyle bir tahrike yol açacak durumdan şüpheleniyorlarsa ayaklarını da kapatmalıdırlar.
  Cemiyette fitne veya fitne emareleri görüldüğü zaman, şeriat ruhsatı değil, azimeti esas alır.
  Meselâ Ömer Nasuhi Efendi, Büyük İslâm İlmihali'nde,
  kadınların tesettürü hakkında:
  «Hürre esir veya cariye olmayan müslüman hür kadın olanların yüzleri, ile
  ellerinden başka bütün bedenleri avrettir. Yüzleri ile elleri ise ve , ne namazda, ne de
  bir fitne korkusu bulunmadıkça, namaz dışında avret değildir.» der.
  (Büyük İslâm İlmihali sh: 99)

  sonuç:

  Yani, fitne ihtimali ya da fitne varsa, yüz ve elin açılması yasaklanır.
  İşte Nimet-ül İslâm'dan alınan bir önceki parçada,
  bu şer'î kaidenin tatbikini gösterip yüz ve elleri de örtmeyi kaydediyor.

  Büyük İslâm İlmihali'nden alınan parçada ise,
  "fitne ihtimali" kaydını koymakla, bu mevzuda ikisi de "örtme" hükmünde birleşiyorlar.
  Zamanımızda ise, "fitne ihtimali"nin en dehşetli derecede bulunduğu apaçık meydandadır.
  ayakları da cinsel tema olarak kulanan çorap ve ayakkabılar günümüzde bayanlar tarafından kullanılmaktadır.
  müslüman bayan bu cinsel obje olabilecek üretilmiş çorap, ayakkabı ve terlikten uzak durmalıdır.
  bu konuda seçici olmalıdır.
  alıntı
sandalet giymek caiz mi,  açık ayakkabı giymek günah mı,  islamda kadının açık ayakkabı giymesi,  açık ayakkabı giymek caiz mi,  sandalet giymek günah mı,  sandalet caiz mi,  kadınların sandalet giymesi caiz mi