Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İmamlar cenaze yıkamak zorunda mıdır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İmamlar cenaze yıkamak zorunda mıdır

  Reklam
  imamlar cenaze yıkamak zorunda mıdır


  Paylaş
  İmamlar cenaze yıkamak zorunda mıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Madde 107- İmam-hatiplerin görevleri şunlardır:

  a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak,

  b) Cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usulüne uygun olarak okumak,

  c) Cami içinde, müftülükçe yapılacak programa göre cemaati dini konularda aydınlatmak,

  d) İsteyen vatandaşlara müftülüğün izni ile camilerde veya uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili olarak verilen görevleri yapmak,

  e) Cami dersleri uygulaması yapılan camilerde, bu uygulama için gereken tedbirleri almak,

  f) İhtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak,

  g) Müftülükçe yapılacak programa göre mukabele okumak, gerektiğinde dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak,

  h) Medeni Kanuna göre akdedilen nikahtan sonra olmak üzere isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,

  ı) Vakit namazlarından en az yirmi dakika, cuma namazlarından en az bir saat önce camide bulunmak, gerekli hazırlıkları yapmak ve ezan okunmadan önce yerini almak,

  j) Teberrükat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak,

  k) Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

  l) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak,

  m) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirleri almak,

  n) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,

  o) Görevli bulunduğu caminin yönetiminden sorumlu olmak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek,

  p) Müezzinin bulunmadığı zamanlarda müezzinin görevlerini de yapmak,

  r) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  442 sayılı Köy Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Köy İhtiyar Meclisinin tabii üyesi olan köy imam hatipleri bu Yönerge ile tespit edilen görevlerine ek olarak köy ihtiyar meclisi üyeliği görevlerini de yaparlar.
  alıntı.
imam cenaze yıkamak zorunda mıdır,  imamlar cenaze yıkamak zorunda mı,  cami imamı cenaze yıkamak zorunda mıdır,  imam cenaze yıkamak zorundamı,  cenazeyikamak,  cami hocasi cenaze yikarmı,  din görevlisi İmam cenaze yıkamak zorunda mıdır