Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İlim müminin yitik malıdır nerede bulursa alsın ne demektir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İlim müminin yitik malıdır nerede bulursa alsın ne demektir

  Reklam
  ilim müminin yitik malıdır nerede bulursa alsın ne demektir


  Paylaş
  İlim müminin yitik malıdır nerede bulursa alsın ne demektir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dini, ilme ve ilim adamlarına olması gerekenin en iyi şekliyle değer vermiş, ilme giden meşru yolları açık tutmuştur. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi emreden dinimiz Müslümanların daima ilimle iç içe olmasını istemiştir.


  Yüce dinimiz İslam, ilim öğrenmek ve öğretmeyi ibadet kabul etmiştir. Kur’an-ı Kerimde, Allah (cc)’ın ilk emri “Oku”(1) olmuştur. İlimle alakalı olarak muhtelif ayetlerde de şöyle buyrulmuştur: “ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?”(2). “ Allah, içinizden inananları ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir”(3). “Allah’a karşı kulları içinde ancak alim olanlar derin saygı duyar”.(4) “Hikmet ve ilim ile daima Rabbinin yoluna çağır”.(5) Daima ilme teşvik eden sevgili Peygamberimiz (sav)’de şöyle buyurmuşlardır: “İlim mü’minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.”(6) “İlim tahsil etmek kadın-erkek her müslümana farzdır.”(7) “Alimler, peygamberlerin varisleridir”.(8) “Mahşerde alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanlarıyla muvazene edilir (tartılır).”(9) “İlim talep etmek için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.’’(10)
  Hadis-i Şeriflerinde bu şekilde buyuran Peygamber (sav)’ın, mescidinde suffe oluşturması, Bedir Savaşında esir alınan esirlerin, bırakılmalarının 10 müslümana okuma yazma öğretme şartına bağlanması Peygamber (sav)’ın ilme verdiği değerin açık ifadesidir.
  Hulefa-i Raşidin döneminde de ilme önem verilmiştir. Kur’an, Hz. Ebubekir zamanında mushaf haline getirtilmiş, Hz. Ömer döneminde ilim tahsil edenlerin ihtiyaçları karşılanmış, Hz. Osman devrinde Kur’an çoğaltılarak diğer İslam beldelerine gönderilmiştir. Hz. Ali bizzat ilimle meşgul olmuş ve “Bana bir harf öğreten beni kendisine köle yapar” ifadesiyle ilme verdiği önemi ortaya koymuştur. Daha sonraki dönemlerde de müslümanlar ilimle iç içe olmuşlardır. Endülüs’te yetişen alimler, Selçuklu ve özellikle Osmanlı döneminde camilerin külliye şeklinde yapılışı müslümanların ve şanlı ecdadımızın ilme ve ilim adamlarına verdiği ehemmiyeti ortaya koymaktadır.
  Bugün bize düşen,ilmin sınırı ve öğrenmenin yaşı olmayacağı şuuruyla kadın-erkek hepimiz ilimle meşgul olmalıyız ve insanımızı ilme teşvik etmeliyiz. Böyle yaptığımız taktirde, imanlı ve erdemli bir nesil meydana getirmiş oluruz. Bununla beraber diğer müsbet ilimler de de Müslümanlar,olmaları gerekli olan yeri almalıdırlar. Allah (cc)’ın ilk emri “oku” iken bizim en son yaptığımız iş okumak olmamalıdır.


  Kaynaklar:
  1 Alak ,1
  2 Zümer, 9
  3 Mücadele,11
  4 Fatır ,28
  5 Nahl,125
  6 Tirmizi,İlim,19-2688
  7 Mukaddime,15-11-1395
  8 Buhari,10
  9 Cami’ul- Beyan,ilim,33
  10 Tirmizi,4080 3. 3
  Kayıtsız Üye
  verdiğiniz bilgiler için teşekkürler 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Bu hadis gerçekten Hz. Muhammed (s. a. v.) 'in hadisi midir? Ducane Cunduoglu'nun "Felsefe'nin Turkcesi" adli kitabinda aciklamalariyla bu sozun hadis-i serif olarak atfedilmesinin hatali bir tutum oldugunu soyluyor. Bu sozun aklî ve naklî delillerle guvenilmez oldugunu belirtiyor. Sorumsa bu soz gercekten hadis midir yoksa degil midir? 5. 5
  Bu söz hadistirilim müminin yitik malıdır nerede bulursa alsın,  ilim müminin yitik malıdır,  ilim muminin yitik malidir,  ilim müminin yitik malıdır nerede bulursa alsın ne demektir,  ilim müslümanın yitik malıdır,  ilim müminin yitik malıdır onu nerede bulursa alsın,  ilim müminin yitik malıdır nerede bulursa alsın anlamı kısaca