Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Esmaül hüsna anlamı ve fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Esmaül hüsna anlamı ve fazileti

  Reklam
  esmaül hüsna anlamı ve fazileti


  Paylaş
  Esmaül hüsna anlamı ve fazileti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah : O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.


  Cenab-ı Hak buyuruyor: "En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır." (3)


  Kur'an'daki Esma'ül Hüsna'dan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet besmeledir.
  Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: "Resûlulah (s.a.v.) buyurdular ki: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever." (5)


  Esmâ'ül Hüsna'nın bütün anlamını içinde toplar. Yüce Yaratıcı'nın diğer bütün isimlerini kapsar. Bu yüzden el-Esmau'l-hüsna olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu ada yandırılır. Bu nedenle "Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Kahir Allah'ın adlarındandır deriz. " Ama Allah, Rahman'ın adlarındandır" demeyiz. (1)
  "En güzel isimler Allah'ındır." (3)


  Allah isimi Kur'an'da 2697 yerde geçmektedir. (2)


  Allah'ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O'nundur. Gerçi Allah zatında birdir ve zatının ismi Allah'dır. Fakat sayı olan bir gibi eşi ve benzeri bulunabilecek şekilde bir birlikle değil, eşi ve benzeri bulunmayan üstün bir birlikle birdir. Zatında yalnızca vahid değil, birdir: İlâhî hitapta yer alan "Biz, şehadet ettik, yarattık." gibi çoğul kiplerindeki azamet ve ihtişam, işte ilâhî sıfat ve isimlerin bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki, Allah yüce ismi, bütün bu sıfat ve isimlerin hepsini içine alan bir yüce isimdir. Allah ismi, Allah'ın kendisi gibi, eşi ve benzeri olmayan bir isimdir. Sıfat ve isimlerin çokluğu, zatın çokluğunu gerektirmeyeceğinden o isim ve sıfatların her biri Allah'ın eşsiz özelliklerinden birine delalet eder. Âdem'e öğretilen de isimlerin en güzelleridir.En güzel isimler Allah'a mahsustur. Öyleyse ey müminler, O'na o isimlerle dua ediniz, O'nu onlarla çağırınız veya O'nu bu güzel isimlerle adlandırıp anınız. Ve O'nun isimlerinde yamukluk edenleri terk ediniz. (4)


  Kalbi, bu ismi hakkıyla bilecek genişlikte olan ve kulluık görevlerini tam bir saygı ve içtenlille yerine getirerek, sevginin zirvesi sayılan kulluk hakını veren kimse, hiç bir insana muhtaç olmaz; insanların en zenginleri arasında yer alır. Lisan-ı hali ile şairin söylediği şu dizeleri söyler1)


  Hiçbir malım olmadan bütün insanlardan zengin oldum
  Zira en üstün zenginlik, mal ile değil ondan uzak durmakdır.


  Bu isimle çağrılan bir başka varlık olmamıştır, olmayacaktır da.


  İhlasla "Yâ Allah" diye bir müslüman bu isme devam etse, duası kabul olunur. Şeytanın şerrinden emin olur. Mutluluğa erişir. Duası kabul olur. Rızkı genişler ve Allah'ın izniyle şifa bulur. (2)


  Kulun bu isimden alacağı ders nedir?
  Kulun bu isimden alacağı ders, tıkı Allah gibi hiç kimseye muhtaç olmamaktır. Yani kalbini bütünüyle Allah'a vermeli, güç ve kuvvetini O'ndan bilmeli. O'ndan başka hiçbir şeyi görmemeli. O'nun dışında bir şeye dönüp bakmamalıdır. Sadece O'ndan korkmalı ve yalnızca O'na ümit beslemelidir. Kul, nasıl böyle olmasın ki ? Zira o, bu isimle gerçek varlığın sadece Allah olduğunu bilmekte, O'nun dışındaki bütün varlıkların yok olacağına inanmaktadır. İlk yok olacaklar arasında da kendisini görmektedir. (6)


  Kaynaklar:
  1) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  2) Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş., 2002
  3) Araf Suresi, 180
  4) Elmalı Tefsiri, Araf Suresi, 180
  5) Buhârî, Daavât 68
  6) El-Maksadu'l-Esna, İmam Gazaliesmaül hüsna anlamları ve faziletleri,  esmaül hüsna faziletleri,  esmaül hüsna anlamları ve faziletleri sayıları,  esmaül hüsna faziletleri ve sayıları,  esmaül hüsna anlamı,  esmaül hüsna anlamları ve sayıları,  esmaül hüsna sayıları ve faziletleri