Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hamilelikle ilgili hadisi şerifler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hamilelikle ilgili hadisi şerifler

  Reklam
  hamilelikle ilgili hadisi şerifler


  Paylaş
  Hamilelikle ilgili hadisi şerifler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çocuğun anne karnına düşmesinden önce besmele çekilmesi ve dua edilmesi Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) tavsiyeleri arasındadır. Allah Resûlu Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz konuyla ilgili şöyle buyurur: “Kişi hanımına gelince bismillah desin ve şu duayı okusun: اَلَّلهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا Allahım, bize vereceğin nasibi hakkımızda mübarek kıl. Bize nasib ettiğin şeyde şeytana bir pay koyma.” Böyle derse, kadın hamile kaldığı takdirde çocuğun salih olacağı ümid edilir.” (Abdurrezzâk, Musannef, Beyrut, el-Mektebu’l-İslami, 1403, 2. Baskı, 6/194) Buhari ve Müslim’in ittifaken rivayet ettikleri bir başka hadis-i şerifte ise, hanımına yaklaşmak isteyen kimsenin besmele çektikten sonra şu duayı okuması tavsiye edilir: “اللَّهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا Allahım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut!” Hadisin devamında bu duayı okuyan kimsenin bir çocukla rızıklandırıldığı takdirde, şeytanın ona ebediyen zarar veremeyeceği ifade edilir. (Buhari, Bed’ü’l-halk 11; Müslim, Nikâh 116)


  Beyhaki ve diğerleri Ebu Harb b. Ebi'I Esved ed-Düelf den şunu rivayet etmişlerdir:
  "Altı aylıkken doğum yapmış bir kadın Hz. Ömer'in huzuruna getirilir . Hz. Ömer kadını recmetmey e karar verir. Bu durum Hz. Ali'ye bildirili nce, kadının recmedile meye-ceğini söyler. Hz. Ömer bunu haber alınca onu yanına çağırır ve meseleyi sorar. Hz. Ali:
  "Anneler, çocuklannı emzirmeyi tamamlama k isteyen kimse için, tam iki yıl emzirirle r."27! ve "Onun taşınması ve
  270-Ahkâf: 15 271 - Bakara : 233
  339
  sütten kesilmesi 30 ay sürdü."272, ayetlerin okuyarak "Altı ay hamilelik süresi iki yıl ise tam süt emzirme süresidir. O halde kadına hadd cezası uygulanam az" der. Bunun üzerine Hz. Ömer kadını serbest bırakır."
  Hz. Osman'a da 6 aylıkken doğum yapmış bir kadın getirilir . Hz. Osman kadının recmedilm esim emreder. Bunun üzerine Hz. Ali "Ona recm cezası uygulanam az. Zira Allah'u Teâlâ, "Onun hamileliği ve sütten kesilmesi 30 ay sürer" ve "Sütten kesilmesi iki senede olur "buyurmuştur" der. Bunun üzerine Hz. Osman recmden vazgeçilmesini emreder. Ne var ki kadının recmedilm iş olduğunu görür." 273
  Davud b. Ebi Hinde, îkrime'den o da İbn Abbas'tan-rivayet ettiğine göre, îbn Abbas şöyle demiştir: "Kadın 9 aylıkken doğum yapınca 21 ay süt emzirmesi kafidir. 7 aylıkken doğum yapınca 23 ay süt emtirmesi kafidir. 6 aylıkken doğum yapına 24 ay süt emzirmesi kâfi gelir. Nitekim Allahu Teâlâ "Taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürdü"
  buyurmuştur.274


  275 İbn Abbas diyor ki: "Rahimleri n neyi eksilttiğini" ayetinden murat 9 aydan eksik olan süre, "neyi artırdığını" ayetin-
  272 - Ahkâf: 15
  273 - Muvatta:2/825' 274-Ahkâf: 15hamilelikle ilgili hadisler,  hamilelik ile ilgili hadisler,  peygamber efendimizin hamilelikle ilgili hadisleri,  peygamberimizin hamilelikle ilgili hadisleri,  hamilelikle ilgili hadisi şerifler,  hamilelikle ilgili ayetler,  hamilelik hadisleri