Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Cennetle müjdelenen kadınların isimleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Cennetle müjdelenen kadınların isimleri

  Reklam
  cennetle müjdelenen kadınların isimleri


  Paylaş
  Cennetle müjdelenen kadınların isimleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cennetle Müjdelenen Hanımlar

  HATİCE binti HUVEYLİD

  Diğer İsim ve Lakapları: Et-Tâhire, Haticetü’l-Kübrâ, Ümmü Hind
  Künyesi: Hatice b. Huveylid b. Esed b. Abduluzza b. Kusay el-Kureyşî el-Esedî
  Annesi: Fâtıma binti Zâide b. Esem b. Lüey b. Gâlib
  Çocukları: Kâsım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma
  Kardeşleri: Avvâm, Hizâm, Nevfel, Hâle, Hâlide, Rukeyke, Hind
  Amcası: Amr b. Esed
  Yeğenleri: Hakîm b. Hizâm, Zübeyir b. Avvâm
  Amcaoğlu: Varaka b. Nevfel
  Vefatı: 620

  İlk Müslüman ve İlk Davetüi

  Resulullah’ın (a.s.m.) ilahî hitaba muhatap olma sürecinin her safhasını eşiyle birlikte adım adım yaşayan annemiz, eşi insanları İslam’a davet ile görevlendirilince hiç tereddüt etmeden hemen Müslüman oldu. Aslında o, yıllar önce eşinin peygamber olduğuna inanmış ve bu yola can koymuştu. Ancak Allah (c.c.), Efendimize şimdi davet görevi vermişti. Hz. Hatice hemen Müslüman olarak hem ilk Müslüman olma şerefini elde etmiş hem iman ederek eşine çok ünemli bir destek sağlamıştı.

  FÂTIMA binti RESULULLAH

  Diğer İsim ve Lakapları: Ümmü Ebîha
  Annesi: Hz. Hatice
  Eşi: Ali b. Ebu Tâlib
  Çocukları: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm, Zeynep
  Vefatı: 11/633 Cennetle Müjdelenmesi

  Hz. Fâtıma, Allah Resulü’nün (a.s.m.) isim vererek bizzat cennetle müjdelediği nadir insandan biridir.

  Resulullah (a.s.m.) şüyle buyurmuştur:
  “Melek bana gelerek, Fâtıma’nın cennet hanımlarının seyyi*desi olduğunu müjdeledi.”[1]
  Abdullah b. Abbâs’tan şüyle rivayet edilir:
  “Allah Resulü (a.s.m.) dört üizgi üizerek şüyle buyurdu:
  Cennet ehlinin hanımlarının en faziletlisi Hatice, Fâtıma, Meryem ve Asiye’dir.”[2]
  Hz. Ali’den rivayet edilir:
  “Allah Resulü (a.s.m.) Fâtıma hakkında şüyle buyurdu: Allah, senin razı olduğuna razı olur, senin kızdığına kızar.”[3]

  ÜMMÜ EYMEN

  Diğer İsim ve Lakapları: Ümmü Ziba’a
  Künyesi: Bereke binti Sa’lebe b. Amr b. Hısn b. Mâlik b. Seleme b. Amr b. Nûman
  Çocukları: Eymen ve Üsâme Medine’deki Hayatı

  Mekke döneminde olduğu gibi, Medine döneminde de ümrünü Resulullah (a.s.m.) ve yakınlarına hizmetle geçiren Ümmü Eymen, kelimenin tam anlamıyla kendini Allah ve Resulü ile onların sevdiklerine adamıştı.

  FÂTIMA binti ESED
  Künyesi: Fâtıma binti Esed b. Haşim b. Abdimenaf el-Kurey*şiye el-Haşi*miye
  Annesi: Fâtıma binti Kays
  Eşi: Ebu Talib
  Çocukları: Hz. Ali, Cafer, Talib, ‘Akîl, Ümmü Hâni, Cemane ve Rayte
  Vefatı: 4/626 Peygamber Yetiştiren Hanım

  Allah Resulü’ne (a.s.m.) ve İslam davetine eşsiz destek veren ve bu uğurda canını ortaya koymakta tereddüt etmeyen Fâtıma binti Esed, Ebu Talib’in hanımı ve Hz. Ali’nin annesidir. Soyu, dedesi Haşim’de Peygamber Efendimizle (a.s.m.) birleşir. Allah Resulü’nün (a.s.m.) kendisine “Anne” dediği Fâtıma b. Esed, onu büyütme şerefine mazhar olan, hanımlar sultanıdır.

  ÜMMÜ RÛMÂN binti ÂMİR

  Künyesi: Ümmü Rûmân binti Âmir b. Uveymir b. Abduşşems b. Attab b. Üzeyne el-Kinânî
  Eşi: Hz. Ebu Bekir
  Çocukları: Abdurrahman, Hz. Aişe ve Tufeyl
  Vefatı: 6/628


  Ezd kabilesinden olan Ümmü Rûmân’ın asıl ismi Zeynep’tir. Genülik çağına gelince Abdullah b. Hâris b. Sahbere ile evlendi. Ondan Tufeyl adında bir oğlu oldu. Mekke’yi çok seven Abdullah b. Hâris bir gün ailesini de yanına alarak Mekke’ye hicret etti. O günün adetlerine göre bir kişinin, doğup büyüdüğü topraklardan başka bir yere hicret ederek orada yaşayabilmesi için, hicret ettiği yerin halkından birinin himayesi altına girmesi gerekiyordu.
  Abdullah b. Hâris Mekke’ye hicret edince, daha önceden tanıştığı Hz. Ebu Bekir’in himayesine girdi.

  ESMA binti EBU BEKİR

  Annesi: Kuteyle binti Abduluzza
  Eşi: Zübeyir b. Avvâm
  Çocukları: Abdullah, Urve, Münzir, Asım, Muhacir, Hatice*tü’l-Kübrâ, Ümmü Hasan ve Aişe

  İslam’a Girişi ve Mücadelesi

  Esma binti Ebu Bekir, Hicretten 17 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi.[4] Çok zeki ve akılı bir kız olan Esma annemiz, babası Hz. Ebu Bekir’in güzetiminde çok iyi bir şekilde yetişti.[5] Eğitim sürecini 100 yaşına kadar aralıksız sürdüren annemize hayranlığını gizleyemeyen İbn Esir, onu şu sözlerle anlatır:
  “Esma binti Ebu Bekir, yüz yaşında bile ünemli konularda istişare edilen, güçlü bir zekâya, sağlam bir imana ve büyük felaketlere güğüs geren eşsiz bir sabra sahip bir hanımdı.”[6]

  SÜMEYYE binti HAYYAT

  Vefatı: Bi’setin 5.yılı

  Ebu Huzeyfe b. Muğîre’nin külesi olan Sümeyye’nin nereli olduğu, Mekke’ye nasıl ve ne zaman geldiği hakkında bir bilgi yoktur.

  ÂİŞE binti EBU BEKİR

  Annesi: Ümmü Rûmân
  Kardeşleri: Abdurrahman, Abdullah ve Esma

  O, Resulullah Efendimizin sabah akşam uğradığı evde doğup büyüyen, babası, annesi, kız kardeşi ve kendisi cennetle müjdelenen, Ehl-i Beyt okulunun en parlak yıldızı, kemâlatın zirvesinde olduğu bizzat Allah Resulü’nün (a.s.m.) dilinde ifadesini bulan, Resulün en çok sevdiği kişinin kızı ve çok sevdiği hanımıdır.

  HAFSA binti ÜMER

  Eşi: Allah Resulü (a.s.m.)
  Babası: Hz. Ömer
  Annesi: Zeynep binti Mazun
  Kardeşi: Abdullah b. Ümer
  Dayıları: Osman, Abdullah ve Kudâme b. Mazun
  Vefatı: 45/665

  Hz. Ümer’in kızı olan Hafsa annemiz, Hz. Fâtıma annemiz gibi Kâbe’nin yapıldığı yıl yani Resulullah’a (a.s.m.) peygamberlik gelmeden beş yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Ümer, kızı Hafsa’nın doğum tarihini soranlara “Hafsa Kureyşliler Kâbe’yi yaptıkları yıl doğdu” derdi.

  ZEYNEP binti CAHŞ

  Diğer İsim ve Lakapları: Ümmü Hakem
  Künyesi: Zeynep binti Cahş b. Riab b. Yamer b. Sabire b. Mürre b. Kebîr b. Ganem b. Esed b. Huzeyme el-Kureyşî
  Annesi: Ümeyme binti Abdülmuttalib
  Kardeşleri: Abdullah, Ebu Ahmed, Ubeyd, Hamne, Ümmü Habîbe
  Vefatı: 20/642

  ALLAH TARAFINDAN EVLENDİRİLEN ANNEMİZ

  Asıl ismi Berre[8] idi. Ona Zeynep ismini Resulullah (a.s.m.) verdi. Resulullah (a.s.m.) ile ilk karşılaştığında ona ismini sormuş, “Berre” cevabını verince “Bundan böyle ismin Zeynep olsun” buyurmuştu.[9]
  Peygamberlikten 20 yıl önce Mekke’de dünyaya güzlerini açan Hz. Zeynep’in babası Cahş b. Riab, Esed oğullarından olup Kureyşlilerin ünde gelenlerindendi. Annesi ise Abdülmuttalib’in kızı, Resulullah’ın (a.s.m.) halası Ümeyme idi.

  İSLAM’A KUCAK AÇANLAR

  ÜMMÜ HARAM

  Diğer İsim ve Lakapları: Kıbrıs Şehidi, Hala Sultan
  Künyesi: Ümmü Haram binti Milhan b. Hâlid b. Zeyd b. Haram b. Cündeb b. Âmir b. en-Neccâriye el-Ensâriye el-Haz*recîye
  Annesi: Müleyke binti Mâlik
  Çocukları: Abdullah, Kays, Muhammed
  Yeğeni: Enes b. Mâlik
  Kardeşleri: Ümmü Süleym ve Haram b. Milhan
  Vefatı: 28/649


  Resule Adanan Canlar


  Asıl adı Rumeysa’dır.[10] Medine’de doğup büyüyen Rumeysa, Medine’nin en büyük kolu olan Hazreülilerin, Neccâr oğulları sülalesindendir. Bu sülale Abdülmuttalib’in annesi Selma hatunun sülalesidir. Bu yakınlıktan dolayı Neccâr oğullarının erkekleri, Allah Resulü’nün (a.s.m.) dayıları, hanımları ise teyzeleri olurlar. Neccâr oğullarının kızlarından olan Ümmü Haram, Allah Resulü’nün (a.s.m.) teyzesidir. Teyze Arapüada
  hala olarak ifade edildiği için, Kıbrıs’ta şehit düşerek oraya defnedilen Üm*mü Haram, Türkler arasında “Hala Sultan” diye meşhur olmuştur.

  ÜMMÜ SÜLEYM binti MİLHÂN

  Künyesi: Ümmü Süleym binti Milhân b. Hâlid b. Zeyd b. Haram b. Cündeb b. Âmir en-Neccâriye el-Hazrecîye el-En*sâ*ri*ye
  Annesi: Müleyke binti Mâlik
  Çocukları: Enes b. Mâlik, Berâ, Ebu Umeyr, Abdullah
  Kardeşleri: Haram b. Milhân, Ümmü Haram

  Asıl adı Gumeysa’dır. “Ümmü Süleym” künyesi ile tanınır.
  Mâlik b. Nadr ile evliydi.[11] Mâlik, Medine’de kuyusu bulunan varlıklı, saygın kişilerdendi. Güzel giden bu evlilikten, ilim ve hizmette insanları hayran bırakan Enes ile tek başına bir orduya bedel olan Berâ isminde iki oğlu oldu.[12] 3. 3
  ÜMMÜ HİŞAM binti HÂRİSE

  Künyesi: Ümmü Hişâm binti Hârise b. Nûman el-Hazrecî el-Ensâriye en-Neccârî
  Annesi: Ümmü Hâlid binti Hâlid b. Yaiş
  Eşi: Ammare b. Habhab
  Çocukları: Hişâm
  Kardeşleri: Abdullah, Abdurrahman, Sevde, Amre, Ümmü Hi*şâm, Ümmü Gülsüm, Emetullah.

  İslam’a Girişi

  Ebu Eyyûb el-Ensârî gibi, Resulullah Efendimizin (a.s.m.) dayıları ve teyzelerinin soyundan gelen Neccâr oğullarının hanımlarındandır. Babası Nûman b. Hârise de tıpkı kızı gibi Allah Resulü (a.s.m.) tarafından cennetle müjdelendi.

  ÜMMÜ ÜMÂRE

  Diğer İsim ve Lakapları: Nesibe binti Ka’b
  Künyesi: Nesîbe binti Ka’b b. Amr b. Avf b. Mebzul b. Amr b. Ganem el-Ensârî el-Hazrecî en-Neccârî
  Annesi: Rübab binti Abdullah
  Eşi: Zeyd b. Âsım ve Gaziye b. Amr
  Çocukları: Abdullah, Habîb, Temim ve Havle

  Hakkında Ayet İnen Hanım

  Nesîbe hatun, Neccâr oğulları hanımlarındandır. Zeyd b. Âsım ile evli olan Nesîbe hatunun ondan Abdullah ve Habîb adında iki oğlu olmuştu. İslam Medine’de konuşulmaya başladığı ilk günlerde İslam davetüilerini dinleyen aile, hep birlikte İslam’a girmişlerdi.

  ÜMMÜ MÜNZİR

  Diğer İsim ve Lakapları: Selma binti Kays
  Künyesi: Selma binti Kays b. Amr b. Ubeyd b. Mâlik b. Adiy b. Âmir b. Ganem en-Neccârî el-Ensârî
  Annesi: Ruğaybe binti Zürâre
  Eşi: Kays b. Sasaa
  Çocukları: Münzir
  Kardeşleri: Suleyt, Umeyre ve Ümmü Süleym

  Asıl ismi Selma olan[13] Ümmü Münzir annemiz Neccâr oğulla*rındandır. Allah Resulü’nün (a.s.m.) teyzelerinden olan annemiz, İslam’ın Medine’de yayıldığı ilk günlerde Müslüman oldu. Allah Resulü (a.s.m.) Medine’ye teşrif ettiğinde büyük bir heyecanla onu karşılayan Medinelilerin arasına katılan Ümmü Mün*zir, Hz. Peygamber (a.s.m.) Ebu Eyyûb efendimizin evine geldiğinde, Neccâr oğulları hanımları ile birlikte biat etti.

  ÜMMÜ VARAKA

  Künyesi: Ümmü Varaka binti Abdu’l-Hâris b. Uveymir b. Nevfel el-Ensârîye.

  Pek çok fazileti üzerinde toplayan, bizzat Resulullah (a.s.m.) tarafından şehadetle müjdelenen mana sultanlarındandır.
  Medine’de doğup büyüyen Ümmü Varaka’nın soyu ve ailesi fazla tanınmamaktadır. Medinelilerin İslam’ı kabul ettiği ilk günlerde Müslüman oldu. Kırklı yaşları çoktan geümesine rağmen büyük bir aşkla Rabbinin gönderdiği ayetleri ezberledi.[14]

  ESMA binti YEZİD

  Diğer İsim ve lakapları: Ümmü Âmir
  Künyesi: Esma binti Yezid b. Seken b. Rafi’ b. İmrilkays el-Ensârî el-Evsî el-Eşhelî
  Annesi: Ümmü Sa’d binti Huzeym
  Kardeşleri: Havva, Âmir
  Vefatı: 30/650

  İslam’a Girişi ve Biati

  Çok akıllı ve dindar biri olan Esma b. Yezid, Medine’de doğup büyüyen, Resulullah’a (a.s.m.) ve İslam’a en fazla hizmet eden kabilelerden biri olan Eşhel oğullarındandır.[15] Künyesi Ümmü Âmir’dir.
  Büyük sahabelerden Muaz b. Cebel’in halasının kızıdır. Medinelilerin İslam’a koşmaya başladığı ilk günlerde Müslüman oldu. O sırada henüz genü bir kız olan Esma binti Yezid, büyük bir samimiyetle İslam’ı öğrenip yaşama gayreti içine girdi.

  FÜREY’A binti MÂLİK

  Künyesi: Fürey’a binti Mâlik b. Sinan b. Ubeyd b. Sa’lebe b. Ebcer el-Hazreciye el-Ensâriye
  Annesi: Üneyse binti Ebu Hârice

  O, şehadet arzusu ile yanıp tutuşan, Uhud’da kendini Allah Resulü’ne (a.s.m.) siper eden, En Sevgilinin yüzünden kan damladığını gürünce kendinden geüerek kanı durdurmak için efendimizin kanını emen Uhud şehidi Mâlik b. Sinan’ın kızıdır. Anne bir kardeşlerinden biri, sahabelerin büyük alimlerinden Ebu Said el-Hudrî, diğeri büyük İslam kahramanlarından Katâde b. Nûman’dır.
  Medine’de doğup büyüyen Fürey’a binti Mâlik genülik çağına gelince Ensardan Sehl b. Râfi’ ile evlendi. Medine’de İslam daveti başlayınca ailesi ile birlikte Müslüman oldu.

  KEBŞE binti RÂFİ

  Künyesi: Kebşe binti Râfi’ b. Ubeyd b. Ebcer b. Avf el-Hazreciye el-En*sâriye el-Hudrîye
  Eşi: Muaz b. Nûman el-Eşhelî
  Çocukları: Sa’d, Amr, İyas, Akrabe ve Ümmü Hizâm
  Kardeşleri: Fürey’a ve Suad

  Medineli hanım sahabelerden olan Kebşe binti Râfi’, Hazreü*lilerin Hudr kolundandır. Eşhel oğullarından Muaz b. Nûman ile evli olan Kebşe binti Râfi’nin, bu evlilikten Sa’d, Amr ve İyas adında üü oğlu, Akrabe ve Ümmü Hizâm adında iki kızı oldu.

  RÜBEYYİA binti MUAVVİZ

  Künyesi: Rübeyyia binti Muavviz b. Haris (Afra) b. Rifaa b. Hâris b. Sevad b. Mâlik el-Ensârî el-Hazrecî en-Neccârî
  Annesi: Ümmü Yezid binti Kays b. Zavara
  Eşi: İyas b. Bükeyr
  Çocukları: Muhammed
  Amcaları: Muaz, Avf
  Ninesi: Afra

  Allah Resulü’nün (a.s.m.) dayı ve teyzelerinin sülalesi olan Neccâr oğullarından olan Rübeyyia, Medine’de doğup büyüdü. Ailesi İslam’a koşan ilk Medinelilerdendir. Amcası Muaz İslam’ı kabul edip Mekke’de Allah Resulü’nü (a.s.m.) ziyaret eden ve Medine’de İslam’ı yayan ilk sekiz kişiden biridir.

  ESMA binti AMR

  Diğer İsim ve Lakapları: Ümmü Meni’
  Künyesi: Esma binti Amr b. Adiy b. Nabi b. Sevad b. Ganem b. Ka’b b. Seleme el-Ensârî es-Selemî
  Annesi: Ervâ binti Mâlik
  Eşi:Hudeyc b. Selâme
  Çocukları:Şebas

  Seleme oğullarından olan Esma binti Amr, Medine’de doğup büyüdü. Babası Amr b. Adiy, annesi ise Ervâ binti Mâlik’tir. Büyük sahabelerden Muaz b. Cebel’in teyzesinin kızıdır. Genülik çağına gelince Seleme oğullarının halifi (anlaşmalısı) olan Hudeyc b. Selâme ile evlendi. Eşi ile çok iyi anlaşan annemiz her yere onunla birlikte gider, daima eşinin yanında olurdu. Medine’de İslam daveti başladığında, biraz düşünüp araştırdıktan sonra eşi ile birlikte Müslüman oldular. 4. 4
  Bu değerli ve güzel paylaşım için Allahım razı olsun.Kardeşim ne kadar güzel peygamberimizden bu müjdeyi alabilmek rabbim inşALLAH bizleride affetsin cennetini nasip etsin. 5. 5
  Alıntı zeynep kübra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu değerli ve güzel paylaşım için Allahım razı olsun.Kardeşim ne kadar güzel peygamberimizden bu müjdeyi alabilmek rabbim inşALLAH bizleride affetsin cennetini nasip etsin.
  Allah (c.c)senden de razı olsun,dualarına aminn 6. 6
  Kayıtsız Üye
  haklısın bencekadın sahabe isimleri,  cennetle müjdelenen kadınların isimleri,  kadın sahabe isimleri ve hayatları,  cennetle müjdelenen kadın sahabeler,  cennet kadınlarının isimleri,  sahabe hanımlarının isimleri,  hanım sahabe isimleri