Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namaz kılarken okunan dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Namaz kılarken okunan dualar

  Reklam
  namaz kılarken okunan dualar


  Paylaş
  Namaz kılarken okunan dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaz kılarken okunan dualar

  SÜBHANEKE
  Namazlarda ayakta iken okunur.
  Okunduğu yerler:
  1- Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
  2- Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha'dan önce.
  3- Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.
  "ve celle senâük" sadece cenâze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.
  ETTEHIYYÂTÜ
  Okunduğu yerler:
  Namazların her oturuşunda okunur.
  Okunuşu:
  Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibâtü. Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis sâlihıyn eş’hedü enlâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.
  ALLAHÜMME SALLİ VE ALLAHÜMME BÂRİK
  Okundukları yerler:
  1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra,
  2- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Allahümme Salli:
  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.
  Okunuşu:
  Allahümme Bârik:
  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.
  RABBENÂ ÂTİNA
  Okundukları yerler:
  Ø Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
  Ø Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtin┠âyetini okuyabilir.
  Ø Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine “Rabbenâ âtin┠ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.
  Okunuşu:
  Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr birahmetike ya erhamerahimin.
  KUNUT DUÂLARI
  Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur
  Okunuşu:
  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşsküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.
  Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşsâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıik.namaz kılarken okunan dualar,  namaz kılarken okunacak dualar,  namaz kılarken okunan sureler,  namaz kılarken okuduğumuz dualar,  namaz kılarken okunacak sureler,  namaz kilarken okunan dualar,  namaz kılmak icin okunan dualar