Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hasedle ilgili sözler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hasedle ilgili sözler

  Reklam
  Haset ile ilgili sözler


  Paylaş
  Hasedle ilgili sözler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  414 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Öfke şeytandandır Şeytan ise ateşten yaratılmıştır Ateşi söndüren de sudur Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın!"
  Ebû Vail radıyu anh Ebû Dâvud

  415 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Biriniz ayaktayken öfkelenirse, hemen otursun Öfkesi giderse iyi, gitmezse hemen yatsın"
  Ebû Zer radıyu anh Ebû Dâvud

  416 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Kim, öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği hâlde, kendini firenlerse, onu, kıyamet gününde, yaratıkların huzurunda çağırır ve hurilerden dilediğini almakta serbest bırakır"
  Sehl radıyu anh Tirmizî

  417 Resûlü sallu aleyhi ve sellem sordu:
  "Siz kime pehlivan dersiniz?"
  "Yenilmeyen kişiye"
  "Hayır, asıl pehlivan, kızgınlık anında öfkesine hâkim olan kimsedir," buyurdu
  İbn Mesûd radıyu anh Müslim

  418 Resûlü sallu aleyhi ve sellem sordu:
  "içinizde kimi müflis sayarsınız?"
  "Malı kalmayan kimseyi"
  "Hayır, asıl müflis, kıyamet gününde, ona sövmüş, buna zulmetmiş, berikinin malını almış olarak gelen kimsedir Orada ne dinar vardır, ne de dirhem Sevapları alınıp o kimselere verilir Yetmez, bu defa onların günahları sırtına yüklenir işte müflis odur
  İbn Mesûd radıyu anh Rezîn

  419 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Öğretin, kolaylaştırın ve güçleştirmeyin! Biriniz kızdığı zaman, sussun!"
  İbn Abbas radıyu anh Ahmed

  420 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Hasetten, kıskanıcılıktan şiddetle kaçının! Çünkü haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, sevapları yer bitirir"
  Ebû Hureyre radıyu anh Ebû Dâvud

  421 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "insanlarda bulunan huyların en kötüsü, tutkulu bir cimrilik ve şiddetli bir korkaklıktır"
  Ebû Hureyre radıyu anh Ebû Dâvud

  422 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Size, sizden önceki milletlerin hastalığı olan haset ve kin bulaşmış Bunlar kazıyıcıdır Ancak, ben saç kazımayı kastetmiyorum Onlar din kazıyıcısıdır
  Canım elinde olan a yemin ederim ki, îman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam îman etmiş sayılmazsınız
  Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi size göstereyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın!"
  Zübeyr radıyu anh Tirmizî

  423 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Zandan uzak durun! Çünkü zan, sözün en yalanıdır
  Başkalarının gizli konuştuklarını yaymayın!
  Birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın!
  Gereksiz yere rekabete girmeyin!
  Birbirinizi kıskanmayın!
  Birbirinize kin tutmayın!
  Birbirinize sırt çevirmeyin!
  Ey ın kulları, ın size emrettiği gibi kardeş olun!
  Müslüman müslümanın kardeşidir Ona ne zulmeder, ne de onu yüzüstü bırakır Ona hakaret de etmez"
  Sonra kalbini gösterdi:
  "Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır!
  Kişinin, müslüman kardeşini hor görmesi, kötülük bakımından kendisine yeter de artar bile
  Müslümanın herşeyi müslümana haramdır: kanı, şerefi, malı
  , sizin ne bedenlerinize, ne biçimlerinize ve ne de amellerinize bakmaz, kalblerinize bakar"
  Ebû Hureyre radıyu anh Buhârî

  424 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  " buyuruyor:
  izzet ve büyüklük benim elbisemdir Bu ikisinde her kim benimle çarpışırsa, ona azap edirim"
  Ebû Saîd radıyu anh Müslim

  425 Resûlü sallu aleyhi ve sellem:
  "Kalbinde zerre kadar kibir, büyüklenme bulunan kimse cennete giremez!" buyurdu
  Bir adam, "Fakat kişi, elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasını ister"
  Şöyle buyurdu:
  " güzeldir, güzelliği sever Kibir, Hakkı inkâr edip, insanlara üstten bakmaktır"
  İbn Mesûd radıyu anh Müslim
  426 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "insanlar, ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş atalarıyla övünmekten vazgeçerler, ya da katında, burnuyla pislik yuvarlayan böcekten daha âdi bir dereceye düşerler
  teâlâ sizlerden kötü dönem kibrini temizledi Artık kişi, ya günahtan sakınan bir mümindir, ya da azgın bir günahkâr
  insanların tümü Ademin çocuklarıdır Adem ise topraktan yaratılmıştır"
  Ebû Hureyre radıyu anh Tirmizî

  427 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  " bana, "alçakgönüllü olmanız, birbirinize karşı büyüklenmemeniz, böylece kimsenin kimseye tecavüz etmemesi," hususlarını bildirdi"
  Iyad radıyu anh Ebû Dâvud


  1.Hased, başkasının balını kedi ağzına zehir etmektir. ( Cenap Şebabeddin )
  2.Hased, İnsanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. ( Bacon )
  3.Hasudun rahatı olmaz. ( Sinan Paşa )
  4.Hasedci için, başkasının mutsuzluğundan daha hoş ve başkasının mutluluğundan daha katlanılmaz bir şey yoktur. ( Spinoza )
  5.Büyük meziyetler sahibi olmanın en gerçek alameti,hasedsiz olmaktır. ( La Rocbefoucauld )
  6.Zahida, aklına ehl-i hikemin olma hasud, vermeyince sana Ma'bud ne yapsın Mahmud. ( Şinasi )
  7.Hayatta hiç başarı gösteremeyenler, kendilerini, başkalarının başarılarını küçümsemekle teselli eder. ( C.S. Ongun )hasedle ilgili sözler,  hasedle ilgili özlü sözler,  hasetle ilgili sözler,  haset ile ilgili sözler,  Zahida aklına ehl-i hikemin olma hasud vermeyince sana Mabud ne yapsın Mahmud english,  hased ile ilgili sözler ,  hasedle ilgili deyimler