Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namazdan sonra okunan dualar ve anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Namazdan sonra okunan dualar ve anlamları

  Reklam
  namazdan sonra okunan dualar ve anlamları


  Paylaş
  Namazdan sonra okunan dualar ve anlamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazdan sonra okunacak dua lar ve anlamları

  Türkçe Okunuşu: “Allahümme entesselâmü ve minkesselâmü tebarekte ya zelcelâli vel ikram”

  Türkçe Meali: “Ey Allah’ım! Gerçek barış ve selamet Sensin. Gerçek barış ve emniyet de ancak Senden elde edilebilir. Ey yücelik ve gerçek şan ve kerem sahibi Allah’ım! Sen gerçekten bütün bereketlerin sahibisin.”[1]

  Türkçe okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehü; lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

  Türkçe Meali: Allah’tan başka ibadet edilmeye lâyık olan yoktur. O, tekdir. Onun ortağı yoktur. Mülk (yani gerçek hükümranlık) O’nun elindedir. Hamd bile ancak O’na mahsustur. O’nun herşeye gereğince gücü yeter.

  Türkçe Okunuşu: “Allahümme lâ mania lima a’teyte ve lâ muğtiye bina manağte ve la yenfeu zelceddi minkelceddü”

  Türkçe Meali: “Ey Allah’ım! Senin verdiğini hiçbir kimse durduramaz ve Senin engellediğini hiçbir kimse veremez. Senin yüceliğine karşı hiçbir yücenin yüceliği kendisine bir fayda kazandırmaz.”

  Türkçe Okunuşu: “Allahümme e’inni alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike.”

  Türkçe Meali: “Ey Allah’ım! Bana yardım eyle ki Senin zikrini tam olarak yapabileyim ve Sana tam olarak şükranlarımı beyan edebileyim ve ibadetini de en güzel bir şekilde yerine getirebileyim.”

  Türkçe Okunuşu: “Sübhane Rabbike Rabbil izzeti ‘amma yesıfün ve selamün alel mürselin velhamdü lillahi Rabbil âlemin.”

  Türkçe Meali: Yüceliğe sahip olan Rabbin, Kendisi aleyhinde ileri sürdükleri suçlamalardan uzak ve yücedir. Bütün resullere selam olsun. Gerçek hamd, bütün cihanların Rabbi olan Allah’a mahsustur.

  [1] Sahih-i Muslim; Kitab-ül Mesacid; Babü İstihbabizzikri bâdesselati
namazdan sonra okunacak türkçe dualar